Bijbelstudieserie

Jezus' missie


“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (Mattheüs 28:19)

Dit is Jezus’ missie, discipelen onder alle volken die Hem vol liefde aanbidden en volgen. En dit is ook de opdracht voor jouw als je de Heere Jezus wilt volgen, “Ga dan heen.”

Want de tijd dringt, de dood dreigt en het oordeel wacht, en meer nog, de Heere Jezus verlangd ernaar om zondaren te vinden en hen te redden, door Zijn genade, en jouw wil Hij daarvoor gebruiken!

Met deze Bijbelstudieserie, aan de hand van het boekje “Jezus’ missie,” denken we met elkaar en met een open Bijbel na over deze gewichtige maar heerlijke missie.

Week 1
Voorwoord en introductie

Week 2
Wat is Jezus’ missie?

 • Verdieping: Wat is het Evangelie (Hoofdstuk 1)
 • Opdracht: Schrijf je eigen getuigenis is op.

Week 3
Wat doet God en wat is onze rol in Jezus’ missie?

 • Verdieping: Evangelisatie en bekering (Hoofdstuk 2
 • Opdracht: Deel je getuigenis met een vriend(in) die nog niet eerder je getuigenis heeft gehoord.

Week 4
Is iedere christen een discipel (die meedoet aan Jezus’ missie)?

 • Verdieping: Wat is een discipel (Hoofdstuk 3)
 • Bid voor niet gelovige vrienden, buren, familieleden, enz…

Week 5
Hoe kan ik de Grote Opdracht (Jezus’ missie) concreet gehoorzamen?

 • Verdieping: Het maken van discipelen (Hoofdstuk 4)
 • Opdracht: Bestudeer Romeinen 10 en vat samen wat Paulus schrijft over het delen van het Evangelie met ongelovigen.

Week 6
Wat is de rol van een gemeente in Jezus’ missie?

 • Verdieping: De gemeente (Hoofdstuk 5)
 • Benader een gelovige uit je gemeente om samen de straat op te gaan.
 • Eventueel: vind gelovigen bij je in de buurt die helpen de straat op te gaan via wolkvangetuigen.nl

Week 7
Moet ik niet eerst een roeping hebben voordat ik mag deelnemen aan Jezus’ missie?

 • Verdieping: Roeping (Hoofdstuk 6)
 • Tot welke manier van evangeliseren roept God jou? Bid ervoor en overweeg de volgende manieren:
  o Nodig je buren uit voor een maaltijd (en lees een verhaal uit de Bijbel)
  o Deel een bijbeltekst of een mooi lied via sociale media
  o Bestel evangelisatiemateriaal en deel dit uit (bijv. op plekken waar je regelmatig komt zoals school of de supermarkt).
  o Bid, bijv. voor een collega of huisgenoot
  o Gebruik kansen als je mensen ontmoet. Denk vooraf na wie je zou ontmoeten en hoe je iets over God kunt vertellen.
  o Doe mee aan evangelisatieactiviteiten van je eigen gemeente (of evt. Wolk van Getuigen).
  o Wees actief in je eigen buurt, zodat je mensen leert kennen.

Week 8
Wat maakt de roeping tot zendeling uniek als alle christenen discipelen moeten maken?

 • Verdieping: Zending en zendingsteams + onbereikte volken (Hoofdstukken 7-8)
 • Bid voor onbereikte christenen en leg je hart open voor God of Hij je roept om uit te gaan of om het ’touw vast te houden’

Week 9
Wat vraagt God van jou?

 • Zalig zijn zij die Mijn woorden horen en doen…

Week 10-12
Bespreken resterende vragen (Ook n.a.v. evangelisatie in de praktijk)

Neem via Whatsapp deel aan de groep Jezus’ missie om hier samen over na te denken.

Deelnemen

Meer over Jezus' missie

Bijbelstudieserie

Jezus' missie


“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (Mattheüs 28:19)

Dit is Jezus’ missie, discipelen onder alle volken die Hem vol liefde aanbidden en volgen. En dit is ook de opdracht voor jouw als je de Heere Jezus wilt volgen, “Ga dan heen.”

Want de tijd dringt, de dood dreigt en het oordeel wacht, en meer nog, de Heere Jezus verlangd ernaar om zondaren te vinden en hen te redden, door Zijn genade, en jouw wil Hij daarvoor gebruiken!

Met deze Bijbelstudieserie, aan de hand van het boekje “Jezus’ missie,” denken we met elkaar en met een open Bijbel na over deze gewichtige maar heerlijke missie.

Week 1
Voorwoord en introductie

Week 2
Wat is Jezus’ missie?

 • Verdieping: Wat is het Evangelie (Hoofdstuk 1)
 • Opdracht: Schrijf je eigen getuigenis is op.

Week 3
Wat doet God en wat is onze rol in Jezus’ missie?

 • Verdieping: Evangelisatie en bekering (Hoofdstuk 2
 • Opdracht: Deel je getuigenis met een vriend(in) die nog niet eerder je getuigenis heeft gehoord.

Week 4
Is iedere christen een discipel (die meedoet aan Jezus’ missie)?

 • Verdieping: Wat is een discipel (Hoofdstuk 3)
 • Bid voor niet gelovige vrienden, buren, familieleden, enz…

Week 5
Hoe kan ik de Grote Opdracht (Jezus’ missie) concreet gehoorzamen?

 • Verdieping: Het maken van discipelen (Hoofdstuk 4)
 • Opdracht: Bestudeer Romeinen 10 en vat samen wat Paulus schrijft over het delen van het Evangelie met ongelovigen.

Week 6
Wat is de rol van een gemeente in Jezus’ missie?

 • Verdieping: De gemeente (Hoofdstuk 5)
 • Benader een gelovige uit je gemeente om samen de straat op te gaan.
 • Eventueel: vind gelovigen bij je in de buurt die helpen de straat op te gaan via wolkvangetuigen.nl

Week 7
Moet ik niet eerst een roeping hebben voordat ik mag deelnemen aan Jezus’ missie?

 • Verdieping: Roeping (Hoofdstuk 6)
 • Tot welke manier van evangeliseren roept God jou? Bid ervoor en overweeg de volgende manieren:
  o Nodig je buren uit voor een maaltijd (en lees een verhaal uit de Bijbel)
  o Deel een bijbeltekst of een mooi lied via sociale media
  o Bestel evangelisatiemateriaal en deel dit uit (bijv. op plekken waar je regelmatig komt zoals school of de supermarkt).
  o Bid, bijv. voor een collega of huisgenoot
  o Gebruik kansen als je mensen ontmoet. Denk vooraf na wie je zou ontmoeten en hoe je iets over God kunt vertellen.
  o Doe mee aan evangelisatieactiviteiten van je eigen gemeente (of evt. Wolk van Getuigen).
  o Wees actief in je eigen buurt, zodat je mensen leert kennen.

Week 8
Wat maakt de roeping tot zendeling uniek als alle christenen discipelen moeten maken?

 • Verdieping: Zending en zendingsteams + onbereikte volken (Hoofdstukken 7-8)
 • Bid voor onbereikte christenen en leg je hart open voor God of Hij je roept om uit te gaan of om het ’touw vast te houden’

Week 9
Wat vraagt God van jou?

 • Zalig zijn zij die Mijn woorden horen en doen…

Week 10-12
Bespreken resterende vragen (Ook n.a.v. evangelisatie in de praktijk)

Neem via Whatsapp deel aan de groep Jezus’ missie om hier samen over na te denken.

Deelnemen