Bijbelstudieserie

Jezus' missie


“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (Mattheüs 28:19)

Dit is Jezus’ missie, discipelen onder alle volken die Hem vol liefde aanbidden en volgen. En dit is ook de opdracht voor jouw als je de Heere Jezus wilt volgen, “Ga dan heen.”

Want de tijd dringt, de dood dreigt en het oordeel wacht, en meer nog, de Heere Jezus verlangd ernaar om zondaren te vinden en hen te redden, door Zijn genade, en jouw wil Hij daarvoor gebruiken!

Met deze Bijbelstudieserie, aan de hand van het boekje “Jezus’ missie,” denken we met elkaar en met een open Bijbel na over deze gewichtige maar heerlijke missie.

Week 1: Het Evangelie
1. Gods karakter
2. Overtreding en zonde
3. Christus’ volbrachte werk
4. Onze persoonlijke reactie
5. De dringende eeuwigheid
6. Levensverandering

Week 2: Evangelisatie en bekering
1. Definitie Evangelisatie en waarom evangelisatie?
2. Onze rol & Onze boodschap
3. Onze kracht & Ons doel
4. Bekering – Gods werk
5. Onze verantwoordelijkheid
6. Implicaties en verduidelijkingen

Week 4: Het maken van discipelen
1. Inleidend
2. Geloof in het gezag van Christus
3. Gehoorzaam het bevel van Christus (4 manieren)
4. Deel het Woord / laat het Woord zien
5. Onderwijs het Woord / Dien de wereld
6. Afhankelijk vertrouwen op de aanwezigheid van Christus

Week 5: Roeping
1. De roeping tot redding
2. De roeping tot Jezus’ missie
3. De roeping naar specifieke posten
4. De roeping om te dienen
5. Waartoe word ik geroepen?
6. Verlangens / Gaven / Vaardigheden / Mogelijkheden

Week 6: Zendelingen en zendingsteam
1. Apostelen en zendelingen
2. Definitie van zendeling
3. Bijbelse voorbeelden
4. Het zendingsteam – definitie
5. Zendingsteam in praktijk

Week 7: Niet bereikte volken
1. Definitie van ‘niet-bereikte volken’
2. Identificeren van ‘niet-bereikte volken’
3. Bevolkingsgroepen
4. Plekken
5. Labels en aantallen
6. Multi-etnische visie

Week 8: Conclusie + indienen vragen
Week 9 en 10: Bespreken vragen

Neem via Whatsapp deel aan de groep Jezus’ missie om hier samen over na te denken.

Deelnemen

Meer over Jezus' missie

Bijbelstudieserie

Jezus' missie


“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (Mattheüs 28:19)

Dit is Jezus’ missie, discipelen onder alle volken die Hem vol liefde aanbidden en volgen. En dit is ook de opdracht voor jouw als je de Heere Jezus wilt volgen, “Ga dan heen.”

Want de tijd dringt, de dood dreigt en het oordeel wacht, en meer nog, de Heere Jezus verlangd ernaar om zondaren te vinden en hen te redden, door Zijn genade, en jouw wil Hij daarvoor gebruiken!

Met deze Bijbelstudieserie, aan de hand van het boekje “Jezus’ missie,” denken we met elkaar en met een open Bijbel na over deze gewichtige maar heerlijke missie.

Week 1: Het Evangelie
1. Gods karakter
2. Overtreding en zonde
3. Christus’ volbrachte werk
4. Onze persoonlijke reactie
5. De dringende eeuwigheid
6. Levensverandering

Week 2: Evangelisatie en bekering
1. Definitie Evangelisatie en waarom evangelisatie?
2. Onze rol & Onze boodschap
3. Onze kracht & Ons doel
4. Bekering – Gods werk
5. Onze verantwoordelijkheid
6. Implicaties en verduidelijkingen

Week 4: Het maken van discipelen
1. Inleidend
2. Geloof in het gezag van Christus
3. Gehoorzaam het bevel van Christus (4 manieren)
4. Deel het Woord / laat het Woord zien
5. Onderwijs het Woord / Dien de wereld
6. Afhankelijk vertrouwen op de aanwezigheid van Christus

Week 5: Roeping
1. De roeping tot redding
2. De roeping tot Jezus’ missie
3. De roeping naar specifieke posten
4. De roeping om te dienen
5. Waartoe word ik geroepen?
6. Verlangens / Gaven / Vaardigheden / Mogelijkheden

Week 6: Zendelingen en zendingsteam
1. Apostelen en zendelingen
2. Definitie van zendeling
3. Bijbelse voorbeelden
4. Het zendingsteam – definitie
5. Zendingsteam in praktijk

Week 7: Niet bereikte volken
1. Definitie van ‘niet-bereikte volken’
2. Identificeren van ‘niet-bereikte volken’
3. Bevolkingsgroepen
4. Plekken
5. Labels en aantallen
6. Multi-etnische visie

Week 8: Conclusie + indienen vragen
Week 9 en 10: Bespreken vragen

Neem via Whatsapp deel aan de groep Jezus’ missie om hier samen over na te denken.

Deelnemen