Wakker gemaakt


Toen de Heilige Geest mij wakker maakte en overtuigde van mijn schuld voor God en de straf die terecht op mij wachtte, leefde ik lang in duisternis, maar langzaam maar zeker overtuigde Hij mij ook van Zijn heerlijke genade in de Heere Jezus in wie het leven te vinden is.

Hij beloofde het: “Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.” (Johannes 8:12)

Hoe meer ik Hem leerde kennen en leerde vertrouwen op het offer wat Hij bracht, hoe meer ik Hem wilde volgen en van Hem wilde getuigen. Onzekerheid en vrees voor mensen zorgden voor veel geestelijke strijd en nog steeds dringt mij dit dagelijks tot het gebed: “Heere, geef mij alleen ogen, om U te zien en een mond om van U te vertellen.” “Heere, laat mij zo fel schijnen dat niemand mij ziet, maar U in mij verheerlijkt wordt.” 

Maar hoe meer de Heere zichzelf liet zien, hoe meer Hij ook mogelijkheden gaf om over Hem te spreken. 

De website


Zo werd Levenslicht.org vanaf 2014 de plek om deze verzameling antwoorden op geloofsvragen, evangelisatiefolders, liederen, (vertaalde) boeken en allerlei vertalingen van overdenkingen, artikelen en preken door te geven aan anderen. Het is heerlijk om te horen hoe deze lichtstralen ook anderen dichterbij Jezus brengen en hen aanmoedigen om heilig te leven en van Hem te getuigen in deze donkere wereld.

Wandelen in het licht en getuigen van het licht, dat is de samenvatting van Jezus boodschap en dat is de missie van Levenslicht.org. Ook met het faciliteren van verschillende groepen en in samenwerking met Wolk van Getuigen verlangen we er naar dat, door Gods genade en in de kracht van de Heilige Geest, het Levenslicht in Jezus Christus onze harten en de harten van de mensen om ons heen verlicht.

Verlangen naar herleving


Met een grote liefde voor de Reformatorische leer en een verlangen naar Evangelische herleving, voel ik mij verbonden met alle plaatselijke gemeenten die Jezus Christus vanuit het onfeilbare Woord van God, met de hulp van de Heilige Geest, in alles willen volgen en verheerlijken en elkaar daartoe ook aanmoedigen en ondersteunen, tot uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Lees hier een uitgebreidere uitwerking van deze visie.

Het is mijn voortdurende gebed dat het Lam ten toon gesteld wordt en Hij Zijn lijdensloon ontvangt, zielen die Zijn naam belijden en Hem volgen, met brandende lampen om te schijnen deze donkere wereld en klaar te Zijn voor Zijn komst.

Genade & vrede🌿

Andreas Murre

Wakker gemaakt


Toen de Heilige Geest mij wakker maakte en overtuigde van mijn schuld voor God en de straf die terecht op mij wachtte, leefde ik lang in duisternis, maar langzaam maar zeker overtuigde Hij mij ook van Zijn heerlijke genade in de Heere Jezus in wie het leven te vinden is.

Hoe meer ik Hem leerde kennen en leerde vertrouwen op het offer wat Hij bracht, hoe meer ik Hem wilde volgen en van Hem wilde getuigen. Onzekerheid en vrees voor mensen zorgden voor veel geestelijke strijd en nog steeds dringt mij dit dagelijks tot het gebed: “Heere, geef mij alleen ogen, om U te zien en een mond om van U te vertellen.” “Heere, laat mij zo fel schijnen dat niemand mij ziet, maar U in mij verheerlijkt wordt.” 

Maar hoe meer de Heere zichzelf liet zien, hoe meer Hij ook mogelijkheden gaf om over Hem te spreken. 

De website


Zo werd Levenslicht.org vanaf 2014 de plek om deze verzameling antwoorden op geloofsvragen, evangelisatiefolders, liederen, (vertaalde) boeken en allerlei vertalingen van overdenkingen, artikelen en preken door te geven aan anderen. Het is heerlijk om te horen hoe deze lichtstralen ook anderen dichterbij Jezus brengen en hen aanmoedigen om heilig te leven en van Hem te getuigen in deze donkere wereld.

Wandelen in het licht en getuigen van het licht, dat is de samenvatting van Jezus boodschap en dat is de missie van Levenslicht.org. Ook met het faciliteren van verschillende groepen en in samenwerking met Wolk van Getuigen verlangen we er naar dat, door Gods genade en in de kracht van de Heilige Geest, het Levenslicht in Jezus Christus onze harten en de harten van de mensen om ons heen verlicht.

Verlangen naar herleving


Met een grote liefde voor de Reformatorische leer en een verlangen naar Evangelische herleving, voel ik mij verbonden met alle plaatselijke gemeenten die Jezus Christus vanuit het onfeilbare Woord van God, met de hulp van de Heilige Geest, in alles willen volgen en verheerlijken en elkaar daartoe ook aanmoedigen en ondersteunen, tot uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Lees hier een uitgebreidere uitwerking van deze visie.

Het is mijn voortdurende gebed dat het Lam ten toon gesteld wordt en Hij Zijn lijdensloon ontvangt, zielen die Zijn naam belijden en Hem volgen, met brandende lampen om te schijnen deze donkere wereld en klaar te Zijn voor Zijn komst.

Genade & vrede🌿

Andreas Murre