Bijdragen


De Heer heeft voorzien en we vertrouwen erop dat de Heere zal blijven voorzien en iedere bijdrage rijk zal zegenen.

Zo is gebed voor het werk van het grootste belang, geknield voor Gods troon worden de grootste overwinningen behaald en zo de Heere je leidt kun je hieronder financieel bijdragen aan de verspreiding van licht en leven door middel van deze website, vertaalwerk en Evangelisatiecampagnes.

Werkers in de Wijngaard

In samenwerking met Werkers in de Wijngaard kun je via het onderstaande rekeningnummer een aftrekbare gift doen.

NL14RABO0136983979
t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard
o.v.v. Levenslicht.org