De vereniging met Christus


42 blz.

Alleen Jezus zal ik recht voor God kunnen staan. Hem kan ik vertrouwen. Dus alles wat Hij zegt, doe ik omdat Hij het in al Zijn wijsheid heeft gezegd en mij heeft opgedragen, alle onnodige lasten en zonden leg ik af zodat ik de loop kan beëindigen met mijn ogen gericht op Christus.

Door dit zoeken naar Jezus’ wil, groeide mijn verlangen om van Hem te getuigen, dat is mijn grootste verlangen, maar zo kwam ik ook Zijn opdracht tegen om gedoopt te worden tot vergeving van mijn zonden, om Zijn werk wat Hij in mij gedaan heeft te laten zien aan de wereld om me heen. Zodat ik en hen die er getuige van zijn doormiddel van het beeld wat de doop is beter begrijpen wat de heerlijke God in mij heeft willen doen zodat het geloof versterkt zal worden.

Download het boekje wat dieper ingaat op de doop, het verbond, de vorming van de gemeente, de belofte en Jezus’ opdracht.

Download PDF

De vereniging met Christus


42 blz.

Alleen Jezus zal ik recht voor God kunnen staan. Hem kan ik vertrouwen. Dus alles wat Hij zegt, doe ik omdat Hij het in al Zijn wijsheid heeft gezegd en mij heeft opgedragen, alle onnodige lasten en zonden leg ik af zodat ik de loop kan beëindigen met mijn ogen gericht op Christus.

Door dit zoeken naar Jezus’ wil, groeide mijn verlangen om van Hem te getuigen, dat is mijn grootste verlangen, maar zo kwam ik ook Zijn opdracht tegen om gedoopt te worden tot vergeving van mijn zonden, om Zijn werk wat Hij in mij gedaan heeft te laten zien aan de wereld om me heen. Zodat ik en hen die er getuige van zijn doormiddel van het beeld wat de doop is beter begrijpen wat de heerlijke God in mij heeft willen doen zodat het geloof versterkt zal worden.

Download het boekje wat dieper ingaat op de doop, het verbond, de vorming van de gemeente, de belofte en Jezus’ opdracht.

Download PDF