Voorwoord

Inhoudsopgave

Voorwoord

Inhoudsopgave

Het Evangelie is een reusachtige schat van enorme waarde. Het is de apostel Paulus die schrijft: ‘Het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft’. Neem je even de tijd om de impact van ‘zaligheid’ voor een verloren mens te overdenken, dan kun je als christen tot geen andere conclusie komen dan dat het Evangelie dé boodschap is die ieder mens, ver weg of dichtbij, horen moet.

De werkelijkheid is echter dat we in een tijd leven dat veel christenen het met de verspreiding van het Evangelie niet zo nauw nemen. Helaas zijn veel kerken en christenen meer gericht op hun eigen groei en programma’s. De Grote Opdracht wordt al snel gezien als een speciale missie voor de apostelen van toen, of als een specifieke opdracht voor bijzondere zendelingen. Dit boekje schudt je wakker! Ieder die zich bekeerd heeft van zijn zonden en tot Jezus Christus gekomen is, heeft de Heilige Geest ontvangen. En deze Geest is je gegeven om een vrijmoedig getuige te zijn van Jezus Christus. Getuige van een immens goede boodschap, die bestemd is voor ieder mens.

Zo’n twintig eeuwen nadat Jezus Christus deze Grote Opdracht aan Zijn discipelen gaf is deze missie nog niet voltooid. Velen zijn nog onbereikt. Jezus Christus roept ook jou om mee te doen in deze opdracht, als ambassadeur van Christus. Maar, we moeten nauwkeurig zijn. Wat is Jezus’ boodschap precies? Waaruit bestaat het goede nieuws? Wat houdt de boodschap van Gods liefde voor verloren mensen in? En welk doel dient ze? Tot welk leven leidt ze?

David Platt neemt je in dit puntig geschreven boekje mee naar de diepe waarheden van het Evangelie en schildert je deze, vanuit de Bijbel, helder voor ogen. Deze boodschap is urgent. Deze boodschap is levensveranderend. Deze boodschap verheerlijkt God.

 Kom onder de indruk van de aloude, reddende boodschap van Gods genade en laat Gods Geest je hart aanraken om te participeren in het verkondigen van het Evangelie. Kom onder de indruk van het feit dat jij als sterfelijk mens gebruikt kan worden in het verzamelen van aanbidders, die eenmaal zullen staan voor de troon van het Lam.

Soli Deo Gloria!

Leander Janse

Directeur bijbelschool Gospel Mission

Het Evangelie is een reusachtige schat van enorme waarde. Het is de apostel Paulus die schrijft: ‘Het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft’. Neem je even de tijd om de impact van ‘zaligheid’ voor een verloren mens te overdenken, dan kun je als christen tot geen andere conclusie komen dan dat het Evangelie dé boodschap is die ieder mens, ver weg of dichtbij, horen moet.

De werkelijkheid is echter dat we in een tijd leven dat veel christenen het met de verspreiding van het Evangelie niet zo nauw nemen. Helaas zijn veel kerken en christenen meer gericht op hun eigen groei en programma’s. De Grote Opdracht wordt al snel gezien als een speciale missie voor de apostelen van toen, of als een specifieke opdracht voor bijzondere zendelingen. Dit boekje schudt je wakker! Ieder die zich bekeerd heeft van zijn zonden en tot Jezus Christus gekomen is, heeft de Heilige Geest ontvangen. En deze Geest is je gegeven om een vrijmoedig getuige te zijn van Jezus Christus. Getuige van een immens goede boodschap, die bestemd is voor ieder mens.

Zo’n twintig eeuwen nadat Jezus Christus deze Grote Opdracht aan Zijn discipelen gaf is deze missie nog niet voltooid. Velen zijn nog onbereikt. Jezus Christus roept ook jou om mee te doen in deze opdracht, als ambassadeur van Christus. Maar, we moeten nauwkeurig zijn. Wat is Jezus’ boodschap precies? Waaruit bestaat het goede nieuws? Wat houdt de boodschap van Gods liefde voor verloren mensen in? En welk doel dient ze? Tot welk leven leidt ze?

David Platt neemt je in dit puntig geschreven boekje mee naar de diepe waarheden van het Evangelie en schildert je deze, vanuit de Bijbel, helder voor ogen. Deze boodschap is urgent. Deze boodschap is levensveranderend. Deze boodschap verheerlijkt God.

 Kom onder de indruk van de aloude, reddende boodschap van Gods genade en laat Gods Geest je hart aanraken om te participeren in het verkondigen van het Evangelie. Kom onder de indruk van het feit dat jij als sterfelijk mens gebruikt kan worden in het verzamelen van aanbidders, die eenmaal zullen staan voor de troon van het Lam.

Soli Deo Gloria!

Leander Janse

Directeur bijbelschool Gospel Mission