Hopelijk hebben de voorgaande hoofdstukken ertoe geleid dat je enkele basisbegrippen van de opdracht van de gemeente opnieuw hebt onderzocht. Misschien kende je deze begrippen al jaren of waren ze helemaal nieuw voor je. Hoe dan ook, het zou nu duidelijk moeten zijn waarom deze begrippen gegrond moeten zijn in de Schrift.

Maar nu we deze definities helder hebben, is het niet de bedoeling dat we ze op een plank kunnen zetten, mentaal tevreden dat we weer wat feiten recht gezet hebben. Deze waarheden moeten de manier vormen waarop we reageren op de opdracht van Christus, zoals Hij die gegeven heeft aan Zijn gemeente. En dit is niet eenmalig. Wanneer we Jezus’ gebod gehoorzamen om “alle volken te onderwijzen” (Matt.28:19), moeten we steeds weer terugkeren naar de Schrift als onze autoriteit en gids, niet alleen omdat we de neiging hebben deze dingen te vergeten, maar ook omdat we steeds geneigd zijn op onze eigen wijsheid te vertrouwen, wanneer we Gods plannen uitvoeren.

Het goede nieuws is dat we op Gods wijsheid kunnen vertrouwen om de opdracht van God uit te voeren. Dit is niet iets wat we doen in onze eigen kracht, want Christus heeft ons Zijn Geest gegeven. Of we nu naar de buren gaan of naar de meest afgelegen en opstandige bevolkingsgroep op deze planeet, Christus heeft ons verzekerd: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde… En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen” (Matt.28:18,20). Laten we het Woord van God onderzoeken voor het eeuwig welzijn van degenen met wie we het Evangelie delen, de geestelijke gezondheid van onze eigen gemeenten, wanneer we de opdracht van God uitvoeren, alles tot eer van God.

Hopelijk hebben de voorgaande hoofdstukken ertoe geleid dat je enkele basisbegrippen van de opdracht van de gemeente opnieuw hebt onderzocht. Misschien kende je deze begrippen al jaren of waren ze helemaal nieuw voor je. Hoe dan ook, het zou nu duidelijk moeten zijn waarom deze begrippen gegrond moeten zijn in de Schrift.

Maar nu we deze definities helder hebben, is het niet de bedoeling dat we ze op een plank kunnen zetten, mentaal tevreden dat we weer wat feiten recht gezet hebben. Deze waarheden moeten de manier vormen waarop we reageren op de opdracht van Christus, zoals Hij die gegeven heeft aan Zijn gemeente. En dit is niet eenmalig. Wanneer we Jezus’ gebod gehoorzamen om “alle volken te onderwijzen” (Matt.28:19), moeten we steeds weer terugkeren naar de Schrift als onze autoriteit en gids, niet alleen omdat we de neiging hebben deze dingen te vergeten, maar ook omdat we steeds geneigd zijn op onze eigen wijsheid te vertrouwen, wanneer we Gods plannen uitvoeren.

Het goede nieuws is dat we op Gods wijsheid kunnen vertrouwen om de opdracht van God uit te voeren. Dit is niet iets wat we doen in onze eigen kracht, want Christus heeft ons Zijn Geest gegeven. Of we nu naar de buren gaan of naar de meest afgelegen en opstandige bevolkingsgroep op deze planeet, Christus heeft ons verzekerd: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde… En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen” (Matt.28:18,20). Laten we het Woord van God onderzoeken voor het eeuwig welzijn van degenen met wie we het Evangelie delen, de geestelijke gezondheid van onze eigen gemeenten, wanneer we de opdracht van God uitvoeren, alles tot eer van God.