Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;  en u zult rust vinden voor uw ziel;  want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Mattheüs 11:28-30)

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;  en u zult rust vinden voor uw ziel;  want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Mattheüs 11:28-30)


Een van de dingen die ons overkomen in onze bediening, welke bediening ook, is dat de nood van de mensen onze focus wordt. We verliezen onszelf makkelijk in de pijn en het lijden van hen voor wie we zorgen. De behoefte om in die nood te voorzien dringt ons vaak. Uiteindelijk richten we ons op degenen die we dienen voor betekenis en motivatie. We zoeken in hen onze inspiratie.

God heeft me er vaak aan herinnerd dat Hij, en Hij alleen, de Bron van mijn inspiratie en moed is. Dat wat me inspireert is achter mij en onder mij, in plaats van voor mij. Ik wordt niet heen en weer gesleept door de nood van anderen. Ik moet eerder reageren uit de diepe bron van Gods liefde en gehoorzaamheid aan Hem.

De Heere Jezus Christus Zelf is mijn inspiratie. Als de nood van anderen de overheersende toon van mijn leven wordt, zal ik verdrinken. De nood van deze wereld is veel groter dan ik aankan. Ik neem geen orders van de noden die ik zie maar van mijn Heer.

Christus is niet alleen de bron van mijn werk, Hij is ook het resultaat. Als de nood van de ander de overheersende toon is, dan zal succes afgemeten worden aan het aantal noden waarin ik voorzie. Als echter Christus het resultaat van mijn werk moet zijn, dan wordt succes iets heel anders. Succes is dan dat wat Hem behaagt, verheerlijkt en op Hem lijkt.

Succes is geen body-count van hen die op een bepaalde manier veranderd zijn. Succes is of ik op Hem leek, ongeacht de uitkomst.

We zijn in groot gevaar wanneer we de nadruk leggen op de zichtbare resultaten in het leven van anderen. Het werk van de Geest is niet zichtbaar in het aantal mensen wat we herstellen, maar in het karakter wat we tonen, of we nu mensen herstellen of niet. Wat er gebeurt in de levens van hen die God op mijn pad brengt valt onder Zijn verantwoordelijkheid, niet die van mij.

We verliezen ons hart wanneer we beheerst worden door de noden van anderen en als we ons succes afmeten aan hun reacties. Christus is de Bron van ons werk. We dienen in Zijn huis, voor Hem. Hij is het doel van ons werk.

Deze God, die zowel onze inspiratiebron is als ons doel, zegt tegen ons als we ontmoedigd zijn: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;  en u zult rust vinden voor uw ziel;  want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (Mattheüs 11:28-30).

Laat dit je aanmoedigen om vandaag je inspiratiebron, je doel en je rust in Hem te vinden.

Een van de dingen die ons overkomen in onze bediening, welke bediening ook, is dat de nood van de mensen onze focus wordt. We verliezen onszelf makkelijk in de pijn en het lijden van hen voor wie we zorgen. De behoefte om in die nood te voorzien dringt ons vaak. Uiteindelijk richten we ons op degenen die we dienen voor betekenis en motivatie. We zoeken in hen onze inspiratie.

God heeft me er vaak aan herinnerd dat Hij, en Hij alleen, de Bron van mijn inspiratie en moed is. Dat wat me inspireert is achter mij en onder mij, in plaats van voor mij. Ik wordt niet heen en weer gesleept door de nood van anderen. Ik moet eerder reageren uit de diepe bron van Gods liefde en gehoorzaamheid aan Hem.

De Heere Jezus Christus Zelf is mijn inspiratie. Als de nood van anderen de overheersende toon van mijn leven wordt, zal ik verdrinken. De nood van deze wereld is veel groter dan ik aankan. Ik neem geen orders van de noden die ik zie maar van mijn Heer.

Christus is niet alleen de bron van mijn werk, Hij is ook het resultaat. Als de nood van de ander de overheersende toon is, dan zal succes afgemeten worden aan het aantal noden waarin ik voorzie. Als echter Christus het resultaat van mijn werk moet zijn, dan wordt succes iets heel anders. Succes is dan dat wat Hem behaagt, verheerlijkt en op Hem lijkt.

Succes is geen body-count van hen die op een bepaalde manier veranderd zijn. Succes is of ik op Hem leek, ongeacht de uitkomst.

We zijn in groot gevaar wanneer we de nadruk leggen op de zichtbare resultaten in het leven van anderen. Het werk van de Geest is niet zichtbaar in het aantal mensen wat we herstellen, maar in het karakter wat we tonen, of we nu mensen herstellen of niet. Wat er gebeurt in de levens van hen die God op mijn pad brengt valt onder Zijn verantwoordelijkheid, niet die van mij.

We verliezen ons hart wanneer we beheerst worden door de noden van anderen en als we ons succes afmeten aan hun reacties. Christus is de Bron van ons werk. We dienen in Zijn huis, voor Hem. Hij is het doel van ons werk.

Deze God, die zowel onze inspiratiebron is als ons doel, zegt tegen ons als we ontmoedigd zijn: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;  en u zult rust vinden voor uw ziel;  want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (Mattheüs 11:28-30).

Laat dit je aanmoedigen om vandaag je inspiratiebron, je doel en je rust in Hem te vinden.

Uit In Our Lives First, 2013

Diane Langberg (geboren in ~1950) is een vooraanstaand Christelijk psycholoog met deskundigheid op het gebied van trauma’s. Meer over de auteur