Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk,  verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet,  want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. (Romeinen 7:14-15)

Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk,  verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet,  want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. (Romeinen 7:14-15)


Wat doen we? Hoe reageren we op deze dubbele werkelijkheid in het Christelijke leven?

Onthoudt de belofte dat we gerechtvaardigd worden door het geloof, zonder de werken van de wet (Romeinen 3:28) en vertrouw op Hem die de goddelozen rechtvaardigt (Romeinen 4:5). Christus is onze gerechtigheid (Romeinen 10:4). Ontvang Hem; omhels Hem als je enige hoop op leven voor een heilige God.

Onthoudt de belofte dat we ook geheiligd worden door het geloof. Een leven van vruchtbaarheid tot eer van God komt niet allereerst en afdoend uit het onderhouden van de wet, maar door persoonlijke vereniging en de bevredigende gemeenschap met Christus door het geloof.

Romeinen 7:4 is één van de meest belangrijke verzen in dit hele boek over hoe je Christelijk moet leven, ”Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, [Waarom? Waarom dood voor de wet? Waarom verenigd met Christus?] opdat wij vrucht zouden dragen voor God.”

Je bent gestorven voor de wet en verbonden aan de opgestane Christus opdat je vruchten zult dragen voor God. Een radicaal anders leven dat Christus verheerlijkt komt niet allereerst en afdoend door de wet. Het komt door verenigd te zijn in een allesbevredigende gemeenschap met Jezus Christus door het geloof. Leer Hem daarom kennen! Daarom schreef ik het boek Seeing and Savoring Jesus Christ. Leer Hem kennen. Zie Hem. Ontvang Hem. Vertrouw op Hem. Geniet van Hem. Ga met Hem buiten het kamp van comfort op de Golgothaweg van liefde en opoffering.

Onthoudt dat er een wereld van verschil is — het verschil tussen hemel en hel — tussen een soldaat die tactische nederlagen ervaart maar toch blijft strijden op weg naar overwinning en een soldaat die zich overgeeft aan de vijand omdat de strijd gewoon te pijnlijk en het gebied van de vijand te verleidelijk is.

Er is een verschil tussen de verdeelde mens in Romeinen 7 en een verrader. O verraad je Koning nooit. Vertrouw op Christus en strijd tegen de zonde.

Wat doen we? Hoe reageren we op deze dubbele werkelijkheid in het Christelijke leven?

Onthoudt de belofte dat we gerechtvaardigd worden door het geloof, zonder de werken van de wet (Romeinen 3:28) en vertrouw op Hem die de goddelozen rechtvaardigt (Romeinen 4:5). Christus is onze gerechtigheid (Romeinen 10:4). Ontvang Hem; omhels Hem als je enige hoop op leven voor een heilige God.

Onthoudt de belofte dat we ook geheiligd worden door het geloof. Een leven van vruchtbaarheid tot eer van God komt niet allereerst en afdoend uit het onderhouden van de wet, maar door persoonlijke vereniging en de bevredigende gemeenschap met Christus door het geloof.

Romeinen 7:4 is één van de meest belangrijke verzen in dit hele boek over hoe je Christelijk moet leven, ”Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, [Waarom? Waarom dood voor de wet? Waarom verenigd met Christus?] opdat wij vrucht zouden dragen voor God.”

Je bent gestorven voor de wet en verbonden aan de opgestane Christus opdat je vruchten zult dragen voor God. Een radicaal anders leven dat Christus verheerlijkt komt niet allereerst en afdoend door de wet. Het komt door verenigd te zijn in een allesbevredigende gemeenschap met Jezus Christus door het geloof. Leer Hem daarom kennen! Daarom schreef ik het boek Seeing and Savoring Jesus Christ. Leer Hem kennen. Zie Hem. Ontvang Hem. Vertrouw op Hem. Geniet van Hem. Ga met Hem buiten het kamp van comfort op de Golgothaweg van liefde en opoffering.

Onthoudt dat er een wereld van verschil is — het verschil tussen hemel en hel — tussen een soldaat die tactische nederlagen ervaart maar toch blijft strijden op weg naar overwinning en een soldaat die zich overgeeft aan de vijand omdat de strijd gewoon te pijnlijk en het gebied van de vijand te verleidelijk is.

Er is een verschil tussen de verdeelde mens in Romeinen 7 en een verrader. O verraad je Koning nooit. Vertrouw op Christus en strijd tegen de zonde.

© Desiring God Foundation. Bron: desiringGod.org