Nu ik dit schrijf is het donkerder dan het de afgelopen jaren is geweest. Althans, dat is wat ik steeds weer denk wanneer mijn geestelijk even wat mistig is.

Nu ik dit schrijf is het donkerder dan het de afgelopen jaren is geweest. Althans, dat is wat ik steeds weer denk wanneer mijn geestelijk even wat mistig is.


Een moeizame start

Nadat de Heere Jezus me wakker gemaakt had om Hem te volgen, deed ik nog veel uit vrees, om goedkeuring en erkenning van mijn bekering te ontvangen. Goedkeuring en erkenning van God maar ook van mijn omgeving. Ik moest bewijzen dat het echt was, dat God werkelijk in mij aan het werk was.

Hoewel ook liefde mij dreef, voerde deze vrees toch de boventoon. Dit zorgde ervoor dat ik de Heere Jezus vaak uit vrees volgde en Zijn liefde met vrees verspreidde op straat, in asielzoekerscentra en in vluchtelingenkampen. Dit was erg vermoeiend.

Vaak was er een tweestrijd tussen vrees en liefde. Na een tijdje waren mijn eigen krachten op en sloot de vrees mij in. Steeds vaker raakte ik in paniek van denkbeeldige bedreigingen tot de paniek mij zelfs al aanviel als ik nog maar uit bed stapte.

Zo bleef ik een paar weken in bed. Vol vragen. Steeds biddend, Heere in Uw handen beveel ik mijn geest… omdat ik bij elke aanval dacht dat ik zou sterven.

Licht in de nacht

Hoewel het erg donker was en het dal diep, merkte ik dat de Heere Jezus daar in de diepte was. Onder mij waren, hoewel erg diep, Zijn eeuwige armen. Na veel strijd en gebed was de enige oplossing die geboden werd een gesprek met een psycholoog, maar voordat ik daarheen ging verzekerde de Heere mij, “Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest” (Zacharia 4:6).

Dat gaf mij moed, de Heilige Geest zelf zou het doen. Zo wakkerde Hij het blijvende gebed in mij aan, “Heere, vul mijn lamp met Olie, opdat ik zo fel zal schijnen dat niemand mij ziet, maar U zichtbaar wordt in mij.”

Hoewel ik wist dat de Heilige Geest het zou doen, wist ik nog niet hoe en viel de paniek mij nog steeds in hevigheid aan. Daarop adviseerde de psycholoog mij om antidepressiva te gaan gebruiken. Dit maakte een grote strijd in mij los, de Heere had belooft het door Zijn Geest te doen, moest ik het dan met aardse middelen gaan proberen?

Ik wist dat mijn probleem geestelijk was, niet lichamelijk. Angst en wanhoop zijn geestelijke problemen die zoals ik ondervond zeker voor grote lichamelijke problemen kunnen zorgen. Toch werd ik er uiteindelijk van overtuigd om deze middelen tijdelijk te gebruiken om mijn lichaam te beschermen tegen de symptomen van deze geestelijke problemen.

Het was goed om mijn lichaam te beschermen tegen deze symptomen, maar God wilde een dieper werk doen. Hij wilde mijn denken vernieuwen en mij een nieuwe Geest geven.

Hulp van anderen

In de gesprekken met de psycholoog kwam naar voren hoe belangrijk een gezonde gemeente is hierin, een gemeente waar ruimte is om samen te bidden en zorgen, wonden, pijn en verdriet bij de Heere te brengen.

De psycholoog gaf aan dat er zeker minder psychologen nodig zouden zijn als we als gemeente weer naar elkaar omzien, die diepte weer in gaan, zoals Diane Langberg ons daartoe eergisteren opriep.

Dit is niet enkel de taak van de dominee op zondag en wat kerkenraadsleden, maar de gemeente, het hele lichaam van Christus moet haar Hoofd volgen en zo samen als één lichaam met vele leden zorg dragen voor elkaar.

Daarom hier weer de oproep, breng een bezoek aan mensen in nood, die zich angstig teruggetrokken hebben in eenzaamheid. Bid met hen.

Er is meer

We zijn meer dan materie. Er is meer, er is een God in de hemel die onuitsprekelijke vreugde en vrede belooft. Er is een offer dat gebracht is, om ons de Heilige Geest te kunnen geven die ons in alle waarheid leidt, en de waarheid kan ons werkelijk vrij maken.

Er is meer. Zeker, de duizenden boze geesten die in de tijd van Jezus en de apostelen uitgeworpen werden, zijn nu niet opeens verdwenen. We kunnen ze mooie namen geven en hun symptomen wetenschappelijk verklaren. Maar dit betekent niet dat God minder machtig is om ze op één woord uit te drijven.

Zijn Heilige Geest wordt belooft, en Zijn vrucht mag genoten worden, niet alleen door mensen van wie de chemische samenstelling van het brein daar ruimte voor geeft.

Hoe dit allemaal werkt weet ik niet, maar ik weet dat ik heel Gods Woord wil geloven. We kunnen niet negeren of veranderen wat God geopenbaard heeft omdat we het niet ervaren. We houden aan, blijven pleiten op Zijn beloften tot Hij komt!

De radio

Ik wil nog een eenvoudig beeld geven van de radio.

Wanneer we ons favoriete lied op de radio willen horen is het belangrijk dat we een werkende radio hebben en dat we de juiste zender opzoeken. Wanneer onze radio niet meer werk zoals het hoort is het goed om die te repareren. Wanneer we niet het lied horen wat we willen horen is het goed om aan de knoppen te draaien.

Maar niet elk gereedschap is geschikt om de radio te repareren, ook kunnen we niet zomaar aan de knoppen draaien in de hoop iets moois te ontvangen. 
Gods Woord is de beste handleiding voor je de manier waarop je het lied wat je graag wilt horen kunt ontvangen. Wees voorzichtig met het gereedschap van de wereld dat te veel afwijkt van het gereedschap dat God je in Zijn Handleiding aanraad. En wees voorzichtig met mensen die met goede bedoelingen aan de knoppen draaien. Er zijn echt slechte zenders die je niet wilt ontvangen. En ook hierin is Gods Woord een toereikend handleiding hoe je de juiste Zender kunt ontvangen.

Stem af op Christus

Steeds wanneer het weer donker wordt om mij heen — zoals afgelopen week, omdat ik voor de één na laatste keer geminderd ben met de medicijnen waardoor ik nu nog 10% van de eerste hoeveelheid gebruik om mijn radio een beetje te laten werken — roept Christus mij op om niet op de omstandigheden te zien maar op Hem. Op wie Hij is, wat Hij belooft en op wat Hij eerder gedaan heeft.

Hij roept mij op om het verleden achter te laten en mij uit te strekken naar dat wat voor mij is. De kracht voor herstel ligt niet in mijzelf, maar in Christus. Zeker, mijn wonden zijn schaafwondjes in vergelijking met de diepe wonden die de zonde in het leven van anderen heeft aangericht. Maar niemand is buiten bereik van herstel. Jezus is machtig.

Als er iemand is die Hij niet kan herstellen, dan zou Hij een leugenaar zijn. Want Hij heeft gezegd dat Hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Ik weet dat Hij niet liegt.

Stem je daarom af op Hem, en gebruik Zijn gereedschap zoals Hij het voorgeschreven heeft. Hij is een goede Herder, Hij weet wat Zijn schapen nodig hebben, en vlucht voor de wolven in schaapskleren die niets anders willen dan stelen, slachten en verloren laten gaan.
Hij geeft leven en overvloed!

Hij wist wat ik nodig had, en Hij heeft me verlost van die slaafse vrees (die voert niet meer de boventoon) om te leven voor de goedkeuring en erkenning van anderen en God zelf. Hij laat me in de stilte, geknield met een open Bijbel, en in gesprekken met broeders en zusters, steeds meer Zijn liefde zien en voelen die niet gebaseerd is op iets wat ik doe, maar op wat Jezus gedaan heeft voor mij.

Groter dan de Helper is de nood zeker niet!

Een moeizame start

Nadat de Heere Jezus me wakker gemaakt had om Hem te volgen, deed ik nog veel uit vrees, om goedkeuring en erkenning van mijn bekering te ontvangen. Goedkeuring en erkenning van God maar ook van mijn omgeving. Ik moest bewijzen dat het echt was, dat God werkelijk in mij aan het werk was.

Hoewel ook liefde mij dreef, voerde deze vrees toch de boventoon. Dit zorgde ervoor dat ik de Heere Jezus vaak uit vrees volgde en Zijn liefde met vrees verspreidde op straat, in asielzoekerscentra en in vluchtelingenkampen. Dit was erg vermoeiend.

Vaak was er een tweestrijd tussen vrees en liefde. Na een tijdje waren mijn eigen krachten op en sloot de vrees mij in. Steeds vaker raakte ik in paniek van denkbeeldige bedreigingen tot de paniek mij zelfs al aanviel als ik nog maar uit bed stapte.

Zo bleef ik een paar weken in bed. Vol vragen. Steeds biddend, Heere in Uw handen beveel ik mijn geest… omdat ik bij elke aanval dacht dat ik zou sterven.

Licht in de nacht

Hoewel het erg donker was en het dal diep, merkte ik dat de Heere Jezus daar in de diepte was. Onder mij waren, hoewel erg diep, Zijn eeuwige armen. Na veel strijd en gebed was de enige oplossing die geboden werd een gesprek met een psycholoog, maar voordat ik daarheen ging verzekerde de Heere mij, “Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest” (Zacharia 4:6).

Dat gaf mij moed, de Heilige Geest zelf zou het doen. Zo wakkerde Hij het blijvende gebed in mij aan, “Heere, vul mijn lamp met Olie, opdat ik zo fel zal schijnen dat niemand mij ziet, maar U zichtbaar wordt in mij.”

Hoewel ik wist dat de Heilige Geest het zou doen, wist ik nog niet hoe en viel de paniek mij nog steeds in hevigheid aan. Daarop adviseerde de psycholoog mij om antidepressiva te gaan gebruiken. Dit maakte een grote strijd in mij los, de Heere had belooft het door Zijn Geest te doen, moest ik het dan met aardse middelen gaan proberen?

Ik wist dat mijn probleem geestelijk was, niet lichamelijk. Angst en wanhoop zijn geestelijke problemen die zoals ik ondervond zeker voor grote lichamelijke problemen kunnen zorgen. Toch werd ik er uiteindelijk van overtuigd om deze middelen tijdelijk te gebruiken om mijn lichaam te beschermen tegen de symptomen van deze geestelijke problemen.

Het was goed om mijn lichaam te beschermen tegen deze symptomen, maar God wilde een dieper werk doen. Hij wilde mijn denken vernieuwen en mij een nieuwe Geest geven.

Hulp van anderen

In de gesprekken met de psycholoog kwam naar voren hoe belangrijk een gezonde gemeente is hierin, een gemeente waar ruimte is om samen te bidden en zorgen, wonden, pijn en verdriet bij de Heere te brengen.

De psycholoog gaf aan dat er zeker minder psychologen nodig zouden zijn als we als gemeente weer naar elkaar omzien, die diepte weer in gaan, zoals Diane Langberg ons daartoe eergisteren opriep.

Dit is niet enkel de taak van de dominee op zondag en wat kerkenraadsleden, maar de gemeente, het hele lichaam van Christus moet haar Hoofd volgen en zo samen als één lichaam met vele leden zorg dragen voor elkaar.

Daarom hier weer de oproep, breng een bezoek aan mensen in nood, die zich angstig teruggetrokken hebben in eenzaamheid. Bid met hen.

Er is meer

We zijn meer dan materie. Er is meer, er is een God in de hemel die onuitsprekelijke vreugde en vrede belooft. Er is een offer dat gebracht is, om ons de Heilige Geest te kunnen geven die ons in alle waarheid leidt, en de waarheid kan ons werkelijk vrij maken.

Er is meer. Zeker, de duizenden boze geesten die in de tijd van Jezus en de apostelen uitgeworpen werden, zijn nu niet opeens verdwenen. We kunnen ze mooie namen geven en hun symptomen wetenschappelijk verklaren. Maar dit betekent niet dat God minder machtig is om ze op één woord uit te drijven.

Zijn Heilige Geest wordt belooft, en Zijn vrucht mag genoten worden, niet alleen door mensen van wie de chemische samenstelling van het brein daar ruimte voor geeft.

Hoe dit allemaal werkt weet ik niet, maar ik weet dat ik heel Gods Woord wil geloven. We kunnen niet negeren of veranderen wat God geopenbaard heeft omdat we het niet ervaren. We houden aan, blijven pleiten op Zijn beloften tot Hij komt!

De radio

Ik wil nog een eenvoudig beeld geven van de radio.

Wanneer we ons favoriete lied op de radio willen horen is het belangrijk dat we een werkende radio hebben en dat we de juiste zender opzoeken. Wanneer onze radio niet meer werk zoals het hoort is het goed om die te repareren. Wanneer we niet het lied horen wat we willen horen is het goed om aan de knoppen te draaien.

Maar niet elk gereedschap is geschikt om de radio te repareren, ook kunnen we niet zomaar aan de knoppen draaien in de hoop iets moois te ontvangen. 
Gods Woord is de beste handleiding voor je de manier waarop je het lied wat je graag wilt horen kunt ontvangen. Wees voorzichtig met het gereedschap van de wereld dat te veel afwijkt van het gereedschap dat God je in Zijn Handleiding aanraad. En wees voorzichtig met mensen die met goede bedoelingen aan de knoppen draaien. Er zijn echt slechte zenders die je niet wilt ontvangen. En ook hierin is Gods Woord een toereikend handleiding hoe je de juiste Zender kunt ontvangen.

Stem af op Christus

Steeds wanneer het weer donker wordt om mij heen — zoals afgelopen week, omdat ik voor de één na laatste keer geminderd ben met de medicijnen waardoor ik nu nog 10% van de eerste hoeveelheid gebruik om mijn radio een beetje te laten werken — roept Christus mij op om niet op de omstandigheden te zien maar op Hem. Op wie Hij is, wat Hij belooft en op wat Hij eerder gedaan heeft.

Hij roept mij op om het verleden achter te laten en mij uit te strekken naar dat wat voor mij is. De kracht voor herstel ligt niet in mijzelf, maar in Christus. Zeker, mijn wonden zijn schaafwondjes in vergelijking met de diepe wonden die de zonde in het leven van anderen heeft aangericht. Maar niemand is buiten bereik van herstel. Jezus is machtig.

Als er iemand is die Hij niet kan herstellen, dan zou Hij een leugenaar zijn. Want Hij heeft gezegd dat Hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Ik weet dat Hij niet liegt.

Stem je daarom af op Hem, en gebruik Zijn gereedschap zoals Hij het voorgeschreven heeft. Hij is een goede Herder, Hij weet wat Zijn schapen nodig hebben, en vlucht voor de wolven in schaapskleren die niets anders willen dan stelen, slachten en verloren laten gaan.
Hij geeft leven en overvloed!

Hij wist wat ik nodig had, en Hij heeft me verlost van die slaafse vrees (die voert niet meer de boventoon) om te leven voor de goedkeuring en erkenning van anderen en God zelf. Hij laat me in de stilte, geknield met een open Bijbel, en in gesprekken met broeders en zusters, steeds meer Zijn liefde zien en voelen die niet gebaseerd is op iets wat ik doe, maar op wat Jezus gedaan heeft voor mij.

Groter dan de Helper is de nood zeker niet!

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →