Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade  vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. (Filippenzen 3:7-9)

Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade  vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. (Filippenzen 3:7-9)


Geen and’re pleitgrond hebben wij

Vaak horen we hoe we mogen pleiten op onze kinderdoop. Dat dit de grond is waarop we God mogen bewegen om ons genadig te zijn. Dit is echter niet de grond die Jezus ons bied.

We mogen nergens anders op pleiten dan op Jezus Christus en het bloed van het verbond dat Hij gestort heeft waarvan de drinkbeker het teken is.

We mogen nooit pleiten op een verbondsteken, op een schaduw of op iets van mensen. Steun niet op je afkomst of christelijke opvoeding. Nee, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en begin niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. (Lukas 3:8)

Wijs niet naar je voorhoofd, wijs naar het kruis. Pleit op het bloed van de Heere Jezus dat vergoten is tot vergeving van zonden. Wie je ouders ook zijn, of je nu jong bent of oud, rust in dat volbrachte werk van de Heere Jezus en Zijn belofte dat een ieder de gelooft, waar in de wereld ook en ongeacht de afkomst, niet verloren gaat maar eeuwig leeft.

We worden geboren in zonden en misdaden, ver bij Christus vandaan. Christelijke ouders brengen geen geestelijke kinderen voort maar vleselijke kinderen die opnieuw geboren moeten worden. We worden geboren in de macht van de duisternis en moeten overgezet worden in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

Geloof alleen

Bekering en geloof, dat is God vraagt, van ieder mens, en alleen dat doet ons delen in de verbondszegeningen die belooft zijn aan het Nageslacht van Abraham, namelijk Jezus (Galaten 3:16).

Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. (Galaten 3:7)

Als we van Christus zijn, dan zijn we Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen (Galaten 3:29)

Enkel door het geloof!

Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. (Galaten 3:26-28)

Wat verhindert je?

Gehoorzaam de eenvoudige opdracht: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” (Handelingen 2:38)

Ja, wanneer je dit woord met vreugde aanneemt, net zoals de 3000 zielen op de Pinksterdag, dan verhindert je niets om gedoopt te worden tot vergeving van zonden en de gave van de Heilige Geest te ontvangen!

Misschien twijfel je omdat je als kind gedoopt bent? Denk na over Jezus’ andere instelling, het avondmaal. Vieren we het avondmaal wanneer we wat wijn aan de voetjes en oortjes van een pasgeboren kindje strijken? We kunnen er heerlijke geestelijke lessen uit halen maar dit is zeker niet wat God van ons vraagt. Dit is niet het Heilig Avondmaal dat Jezus zelf ingesteld heeft.

Zo vraagt Jezus van je dat je onder aanroepen van Zijn Naam, met de bede in het hart om een schoon geweten, afdaalt met Hem in dat watergraf wat de zee van toorn uitbeeld waarin Hij ondergedompeld werd en verdronk om zondaren te kunnen redden, maar ook dat je door Zijn opstandingskracht daaruit weer opstaat in een nieuw leven!

Je oude leven, je afkomst, je opvoeding, je rechtvaardigheid alles wat je was mag je daar net zoals Paulus in dat watergraf achterlaten om Christus te winnen en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. (Filippenzen 3:9)

De Heere zal de weg vrijmaken

Misschien ken je geen Bijbelgetrouwe gemeente waar je gedoopt zou kunnen worden. Dit is een grote nood die ik ook persoonlijk ken. Maar de Heere was trouw en goed om te voorzien in een mogelijkheid om Hem ook hierin te volgen.

Deze gehoorzaamheid heeft veel gekost, maar de Heere heeft mij er meer voor teruggegeven!

Laat deze nood je brengen in gebed en de Heere zal de weg vrijmaken naar dat water waarin je aan de wereld, aan de hemelse gewesten en aan de machten in de lucht mag verkondigen en getuigen dat je door Zijn genade met Christus gestorven bent en met Hem op staat in een nieuw leven onder Zijn heerschappij.

Verkondig dit zichtbare Evangelie tot troost en versterking van het geloof. Tot lof en verheerlijking van het verlossingswerk van Christus, van Zijn opstandingskracht en overwinning over de dood en het graf!

Waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere. (Handelingen 22:16)

Geen and’re pleitgrond hebben wij

Vaak horen we hoe we mogen pleiten op onze kinderdoop. Dat dit de grond is waarop we God mogen bewegen om ons genadig te zijn. Dit is echter niet de grond die Jezus ons bied.

We mogen nergens anders op pleiten dan op Jezus Christus en het bloed van het verbond dat Hij gestort heeft waarvan de drinkbeker het teken is.

We mogen nooit pleiten op een verbondsteken, op een schaduw of op iets van mensen. Steun niet op je afkomst of christelijke opvoeding. Nee, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en begin niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. (Lukas 3:8)

Wijs niet naar je voorhoofd, wijs naar het kruis. Pleit op het bloed van de Heere Jezus dat vergoten is tot vergeving van zonden. Wie je ouders ook zijn, of je nu jong bent of oud, rust in dat volbrachte werk van de Heere Jezus en Zijn belofte dat een ieder de gelooft, waar in de wereld ook en ongeacht de afkomst, niet verloren gaat maar eeuwig leeft.

We worden geboren in zonden en misdaden, ver bij Christus vandaan. Christelijke ouders brengen geen geestelijke kinderen voort maar vleselijke kinderen die opnieuw geboren moeten worden. We worden geboren in de macht van de duisternis en moeten overgezet worden in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

Geloof alleen

Bekering en geloof, dat is God vraagt, van ieder mens, en alleen dat doet ons delen in de verbondszegeningen die belooft zijn aan het Nageslacht van Abraham, namelijk Jezus (Galaten 3:16).

Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. (Galaten 3:7)

Als we van Christus zijn, dan zijn we Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen (Galaten 3:29)

Enkel door het geloof!

Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. (Galaten 3:26-28)

Wat verhindert je?

Gehoorzaam de eenvoudige opdracht: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” (Handelingen 2:38)

Ja, wanneer je dit woord met vreugde aanneemt, net zoals de 3000 zielen op de Pinksterdag, dan verhindert je niets om gedoopt te worden tot vergeving van zonden en de gave van de Heilige Geest te ontvangen!

Misschien twijfel je omdat je als kind gedoopt bent? Denk na over Jezus’ andere instelling, het avondmaal. Vieren we het avondmaal wanneer we wat wijn aan de voetjes en oortjes van een pasgeboren kindje strijken? We kunnen er heerlijke geestelijke lessen uit halen maar dit is zeker niet wat God van ons vraagt. Dit is niet het Heilig Avondmaal dat Jezus zelf ingesteld heeft.

Zo vraagt Jezus van je dat je onder aanroepen van Zijn Naam, met de bede in het hart om een schoon geweten, afdaalt met Hem in dat watergraf wat de zee van toorn uitbeeld waarin Hij ondergedompeld werd en verdronk om zondaren te kunnen redden, maar ook dat je door Zijn opstandingskracht daaruit weer opstaat in een nieuw leven!

Je oude leven, je afkomst, je opvoeding, je rechtvaardigheid alles wat je was mag je daar net zoals Paulus in dat watergraf achterlaten om Christus te winnen en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. (Filippenzen 3:9)

De Heere zal de weg vrijmaken

Misschien ken je geen Bijbelgetrouwe gemeente waar je gedoopt zou kunnen worden. Dit is een grote nood die ik ook persoonlijk ken. Maar de Heere was trouw en goed om te voorzien in een mogelijkheid om Hem ook hierin te volgen.

Deze gehoorzaamheid heeft veel gekost, maar de Heere heeft mij er meer voor teruggegeven!

Laat deze nood je brengen in gebed en de Heere zal de weg vrijmaken naar dat water waarin je aan de wereld, aan de hemelse gewesten en aan de machten in de lucht mag verkondigen en getuigen dat je door Zijn genade met Christus gestorven bent en met Hem op staat in een nieuw leven onder Zijn heerschappij.

Verkondig dit zichtbare Evangelie tot troost en versterking van het geloof. Tot lof en verheerlijking van het verlossingswerk van Christus, van Zijn opstandingskracht en overwinning over de dood en het graf!

Waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere. (Handelingen 22:16)

De vereniging met Christus (42 blz.)

In dit boekje gaan we dieper in op de doop, het verbond, de vorming van de gemeente, de belofte en Jezus’ opdracht.

Download PDF