Ik lees op dit moment biografieën en boeken van Hudson Taylor, de zendeling. En ik denk dat Hudson Taylor hier vrij bot op zou antwoorden: “Kom op, kom op! Laten we ons leven geven voor dit doel!” Dat weerklinkt in mijn gedachten en ik wil het niet verwateren door een Christen te zijn die door de cultuur geaccepteerd wordt.

Ik lees op dit moment biografieën en boeken van Hudson Taylor, de zendeling. En ik denk dat Hudson Taylor hier vrij bot op zou antwoorden: “Kom op, kom op! Laten we ons leven geven voor dit doel!” Dat weerklinkt in mijn gedachten en ik wil het niet verwateren door een Christen te zijn die door de cultuur geaccepteerd wordt.


Het leven is geen spelletje

Maar dit is wat ik wil zeggen vanuit Gods Woord: Ja, sommige mensen verspillen hun leven alsof het een spelletje is. Echt. Hun hele leven is erop gericht om van de ene leuke bezigheid naar de volgende. Daarom kunnen ze het nergens anders over hebben en denken ze hun hele leven aan het volgende speeltje of de volgende vakantie — de volgende stunt waar ze onderdeel van kunnen zijn. Zij geven maar weinig aandacht aan de Bijbelse waarheid dat hun leven niet van henzelf is.

Paulus zei: “Weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.” (1 Korinthe 6:19-20)

Deze mensen leven alsof ze doen wat ze willen, zonder stil te staan bij degene die hen gekocht heeft en van wie ze het eigendom zijn. Als jij zo leeft moet je jezelf afvragen, “Ben ik echt opnieuw geboren? Heb ik de genegenheden van mijn Vader in de hemel?”

Als je dan vanuit 1 Korinthe 6:19-20 leeft, onderzoek dan of je hobby’s — of het nu buiten of binnen is, of het nu postzegels verzamelen is of bergbeklimmen. Stel jezelf de vraag: Is dit de wil van de Heere voor het leven wat Hij gekocht heeft, waar Hij eigenaar van is? Om die vraag te beantwoorden, vraag je: Verheerlijk ik Hem met deze hobby? Zorgt deze hobby ervoor dat Hij verheerlijkt wordt? Zorgt het ervoor dat ik eruit zie als iemand die Zijn glorie boven alles waardeert?

Paulus zei: “Of u dus eet of drinkt of iets anders doet,” — of je nu bergen beklimt, aan je brommer sleutelt, postzegels verzamelt of kruiswoordpuzzels maakt doe alles tot eer van God — “doe alles tot eer van God” (1 Korinthe 10:31). Zorg dat Hij zichtbaar wordt als de Schat die Hij is in het doen van je hobby. Als dat niet kan, doe het dan niet.

Drie manier om God te eren met je hobby’s

Hoe werkt dat dan in hobby’s, ontspanning of vrije tijd? Ik noem drie manieren:

1. Zorgt het ervoor dat je hart God verheerlijkt, of de wereld?

Voed je hobby, ontspanning of vrije tijd je eigen ziel met ervaringen die God verheerlijken? Zie je de Heere hierin en word je geest erin verlevendigd voor Hem? Of trekt het je van God af? Zorgt het voor afstand tussen jou en God, maakt het je onverschilliger? Zorgt het ervoor dat je liefde voor de wereld groeit en je liefde voor God verminderd?

2. Verfrist het je?
Verfrist je hobby, ontspanning of vrije tijd je fysiek, emotioneel en geestelijk voor de andere delen van je leven waarin je energie en focus nodig hebt om tot Zijn eer te leven op je werk of in je gezin? Of put je hobby je uit, verzwakt het je en maakt het je minder in staat om met dat deel van je leven God te verheerlijken?

3. Wijst het anderen op Christus?
Betrek je anderen op zo’n manier bij je hobby, ontspanning en vrije tijd dat ze gewezen worden op de heerlijkheid van God? Is je hobby een manier om anderen in je leven te betrekken voor goede en diepgaande relaties om hen tot Christus leiden?

Dit zijn de vragen die belangrijker zijn dan de hoeveelheid tijd die we eraan besteden, of de hoeveelheid geld wat we eraan besteden. We moeten dus vooral kwalitatief over hobby’s denken, in plaats van kwantitatief. Denk na over de kwaliteit van je hobby voor je leven met de Heere en je relaties met anderen. Verdiept je hobby je leven met de Heere en vergroot het je getuigenis tot anderen?

Het leven is geen spelletje

Maar dit is wat ik wil zeggen vanuit Gods Woord: Ja, sommige mensen verspillen hun leven alsof het een spelletje is. Echt. Hun hele leven is erop gericht om van de ene leuke bezigheid naar de volgende. Daarom kunnen ze het nergens anders over hebben en denken ze hun hele leven aan het volgende speeltje of de volgende vakantie — de volgende stunt waar ze onderdeel van kunnen zijn. Zij geven maar weinig aandacht aan de Bijbelse waarheid dat hun leven niet van henzelf is.

Paulus zei: “Weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.” (1 Korinthe 6:19-20)

Deze mensen leven alsof ze doen wat ze willen, zonder stil te staan bij degene die hen gekocht heeft en van wie ze het eigendom zijn. Als jij zo leeft moet je jezelf afvragen, “Ben ik echt opnieuw geboren? Heb ik de genegenheden van mijn Vader in de hemel?”

Als je dan vanuit 1 Korinthe 6:19-20 leeft, onderzoek dan of je hobby’s — of het nu buiten of binnen is, of het nu postzegels verzamelen is of bergbeklimmen. Stel jezelf de vraag: Is dit de wil van de Heere voor het leven wat Hij gekocht heeft, waar Hij eigenaar van is? Om die vraag te beantwoorden, vraag je: Verheerlijk ik Hem met deze hobby? Zorgt deze hobby ervoor dat Hij verheerlijkt wordt? Zorgt het ervoor dat ik eruit zie als iemand die Zijn glorie boven alles waardeert?

Paulus zei: “Of u dus eet of drinkt of iets anders doet,” — of je nu bergen beklimt, aan je brommer sleutelt, postzegels verzamelt of kruiswoordpuzzels maakt doe alles tot eer van God — “doe alles tot eer van God” (1 Korinthe 10:31). Zorg dat Hij zichtbaar wordt als de Schat die Hij is in het doen van je hobby. Als dat niet kan, doe het dan niet.

Drie manier om God te eren met je hobby’s

Hoe werkt dat dan in hobby’s, ontspanning of vrije tijd? Ik noem drie manieren:

1. Zorgt het ervoor dat je hart God verheerlijkt, of de wereld?

Voed je hobby, ontspanning of vrije tijd je eigen ziel met ervaringen die God verheerlijken? Zie je de Heere hierin en word je geest erin verlevendigd voor Hem? Of trekt het je van God af? Zorgt het voor afstand tussen jou en God, maakt het je onverschilliger? Zorgt het ervoor dat je liefde voor de wereld groeit en je liefde voor God verminderd?

2. Verfrist het je?
Verfrist je hobby, ontspanning of vrije tijd je fysiek, emotioneel en geestelijk voor de andere delen van je leven waarin je energie en focus nodig hebt om tot Zijn eer te leven op je werk of in je gezin? Of put je hobby je uit, verzwakt het je en maakt het je minder in staat om met dat deel van je leven God te verheerlijken?

3. Wijst het anderen op Christus?
Betrek je anderen op zo’n manier bij je hobby, ontspanning en vrije tijd dat ze gewezen worden op de heerlijkheid van God? Is je hobby een manier om anderen in je leven te betrekken voor goede en diepgaande relaties om hen tot Christus leiden?

Dit zijn de vragen die belangrijker zijn dan de hoeveelheid tijd die we eraan besteden, of de hoeveelheid geld wat we eraan besteden. We moeten dus vooral kwalitatief over hobby’s denken, in plaats van kwantitatief. Denk na over de kwaliteit van je hobby voor je leven met de Heere en je relaties met anderen. Verdiept je hobby je leven met de Heere en vergroot het je getuigenis tot anderen?