Of weet u niet  dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. (Romeinen 6:3-5)

Of weet u niet  dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. (Romeinen 6:3-5)


Alleen Jezus heeft mij gered, alleen Zijn genade heeft mij verlost van de schuld en mijn verkeerde verlangens, alleen Jezus laat me de waarheid zien, alleen Jezus heeft me elke keer weer geholpen dus alleen Jezus wil ik volgen. Hij is de enige die me niet teleurgesteld heeft in mijn zoektocht naar geluk en alleen in Hem vind ik de gerechtigheid. Alleen door Hem zal ik recht voor God kunnen staan. Hem kan ik vertrouwen. Dus alles wat Hij zegt, doe ik omdat Hij het in al Zijn wijsheid heeft gezegd en mij heeft opgedragen, alle onnodige lasten en zonden leg ik af zodat ik de loop kan beëindigen met mijn ogen gericht op Christus.

Door dit zoeken naar Jezus’ wil, groeide mijn verlangen om van Hem te getuigen, dat is mijn grootste verlangen, maar zo kwam ik ook Zijn opdracht tegen om gedoopt te worden tot vergeving van mijn zonden, om Zijn werk wat Hij in mij gedaan heeft te laten zien aan de wereld om me heen. Zodat ik en hen die er getuige van zijn doormiddel van het beeld wat de doop is beter begrijpen wat de heerlijke God in mij heeft willen doen zodat het geloof versterkt zal worden.

Download hieronder het boekje waarin we dieper ingaan op de doop, het verbond, de vorming van de gemeente, de belofte en Jezus’ opdracht.

Alleen Jezus heeft mij gered, alleen Zijn genade heeft mij verlost van de schuld en mijn verkeerde verlangens, alleen Jezus laat me de waarheid zien, alleen Jezus heeft me elke keer weer geholpen dus alleen Jezus wil ik volgen. Hij is de enige die me niet teleurgesteld heeft in mijn zoektocht naar geluk en alleen in Hem vind ik de gerechtigheid. Alleen door Hem zal ik recht voor God kunnen staan. Hem kan ik vertrouwen. Dus alles wat Hij zegt, doe ik omdat Hij het in al Zijn wijsheid heeft gezegd en mij heeft opgedragen, alle onnodige lasten en zonden leg ik af zodat ik de loop kan beëindigen met mijn ogen gericht op Christus.

Door dit zoeken naar Jezus’ wil, groeide mijn verlangen om van Hem te getuigen, dat is mijn grootste verlangen, maar zo kwam ik ook Zijn opdracht tegen om gedoopt te worden tot vergeving van mijn zonden, om Zijn werk wat Hij in mij gedaan heeft te laten zien aan de wereld om me heen. Zodat ik en hen die er getuige van zijn doormiddel van het beeld wat de doop is beter begrijpen wat de heerlijke God in mij heeft willen doen zodat het geloof versterkt zal worden.

Download hieronder het boekje waarin we dieper ingaan op de doop, het verbond, de vorming van de gemeente, de belofte en Jezus’ opdracht.

De vereniging met Christus (42 blz.)

“Of weet u niet  dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?” (Romeinen 6:3-5) Dat wist ik niet. De strijd die deze vraag teweegbracht, wat de Heere mij geleerd heeft worden hier beschreven.

Download PDF