Beslissingen in je leven

Wanneer viel je voor het laatst voldaan in slaap? Elke dag wordt bepaald door de beslissingen die je van moment tot moment neemt. Je wordt wakker, blijft nog even liggen of neemt een douche, je kiest een outfit, een ontbijt. Dit zijn kleine keuzes, maar ze veranderen je leven, en het bepaalt of je voldaan of met honger in slaap valt.

Er zijn ook grotere beslissingen die grotere gevolgen hebben. Je ging echt even tekeer tegen je huisgenoot en dat heeft een afstand gecreëerd die tot de dag van vandaag nog steeds niet is overbrugd. Het veranderde je relatie wat elke dag weer invloed heeft op je beslissingen. Je zult hem nu niet meer zo snel begroeten.

Al die beslissingen, iedere dag, zorgen ervoor dat je voldaan, of juist ontevreden in slaap valt. Ze zullen je hele leven bepalen. Je beslissingen worden op allerlei manieren gevormd. De meeste van deze beslissingen neem je onbewust. Andere keren denk je lang na voordat je een beslissing neemt, je weegt eerst de verschillende gevolgen af.  Als je goed geslapen hebt, en blij wakker wordt, neem je andere besluiten dan wanneer je onrustig geslapen hebt en bang wakker wordt. Maar wat uiteindelijk de doorslag geeft in het nemen van deze beslissingen, is van levensbelang.

Beslissingen in je leven

Wanneer viel je voor het laatst voldaan in slaap? Elke dag wordt bepaald door de beslissingen die je van moment tot moment neemt. Je wordt wakker, blijft nog even liggen of neemt een douche, je kiest een outfit, een ontbijt. Dit zijn kleine keuzes, maar ze veranderen je leven, en het bepaalt of je voldaan of met honger in slaap valt.

Er zijn ook grotere beslissingen die grotere gevolgen hebben. Je ging echt even tekeer tegen je huisgenoot en dat heeft een afstand gecreëerd die tot de dag van vandaag nog steeds niet is overbrugd. Het veranderde je relatie wat elke dag weer invloed heeft op je beslissingen. Je zult hem nu niet meer zo snel begroeten.

Al die beslissingen, iedere dag, zorgen ervoor dat je voldaan, of juist ontevreden in slaap valt. Ze zullen je hele leven bepalen. Je beslissingen worden op allerlei manieren gevormd. De meeste van deze beslissingen neem je onbewust. Andere keren denk je lang na voordat je een beslissing neemt, je weegt eerst de verschillende gevolgen af.  Als je goed geslapen hebt, en blij wakker wordt, neem je andere besluiten dan wanneer je onrustig geslapen hebt en bang wakker wordt. Maar wat uiteindelijk de doorslag geeft in het nemen van deze beslissingen, is van levensbelang.


Jezelf en je gevoel

Wat is voor jou de basis in deze beslissingen? Misschien volg je je hart, of je noemt het je intuïtie. Als het goed voelt, is het goed. Dat is de makkelijkste manier om een beslissing te nemen. Het kost weinig energie en aandacht. Wanneer je gevoel de basis is, zul je, afhankelijk van je stemming, elke dag andere beslissingen nemen. 

Het lijkt een goed idee om nog een wijntje te nemen, je hart moedigt je aan, het smaakt goed, maar als je de volgende morgen wakker wordt, voel je je brak, het was toch niet zo’n goed idee. Maar ook als we met elkaar omgaan, blijkt dat je gevoel geen goede basis is voor het nemen van beslissingen. Wat als jouw gevoel iets anders zegt dan mijn gevoel? Een van ons zal zich dan moeten beheersen en aanpassen. We kunnen niet altijd doen wat ons hart ons ingeeft, wat goed voelt of lijkt. Je hart, of je gevoel, is daarom geen betrouwbare basis voor je beslissingen.

De wereld om je heen

Misschien kijk je naar de natuur en de mensen om je heen als basis voor je beslissingen. Dit vraagt meer energie en aandacht, maar het zal zorgen voor een meer evenwichtige keuze. Je ziet hoe de natuur werkt en hoe mensen samenwerken. Je ziet dat het voldoening geeft als je voor iemand zorgt en even iets door de vingers ziet. Je leert jezelf beheersen, om niet meteen te doen wat op het eerste gezicht goed lijkt, omdat het je later meer voldoening geeft.

Maar zoals de wetenschap dagelijks nieuwe inzichten publiceert en eerdere inzichten corrigeert, zo verandert ook jouw inzicht elke dag. Ook wat je om je heen ziet, is daarom geen betrouwbare basis voor je beslissingen. 

Misschien vind je in de natuur de basis voor een open of homoseksuele relatie, je ziet dit terug in het dierenrijk. Maar waar ligt de grens als dat wat je om heen ziet je enige inspiratiebron is voor je beslissingen? De natuur leert je namelijk op te komen voor zwakkeren, zoals kuikentjes beschermd worden onder de vleugels van hun moeder. Maar die natuur zal je ook de basis geven om het zwakkere te misbruiken, zoals leeuwen lammetjes verscheuren. 

Wat je om je heen ziet, is niet zoals het hoorde te zijn, het is gebroken. De natuur ligt, door onze beslissingen onder een vloek (Romeinen 8:20). 

Je merkt het elke dag, en daarom verlang je misschien ook naar transitie. Je lichaam lijkt een mislukking. Je bent niet tevreden. Je wilt het anders. 

We zoeken steeds weer naar voldoening. Lang geleden vergeleek een profeet dit met een lekkende emmer. Hij zag hoe we de Bron van levend water hadden verlaten om uit een lek emmertje te drinken (Jeremia 2:13).

Gemaakt voor voldoening 

Eens was het anders, de vloek die onze beslissingen dagelijks zo beïnvloedt, is er niet altijd geweest. Jezus zegt, dat God ons vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk had gemaakt (Markus 10:6). Zo schiep God Adam en Eva, samen naar Zijn beeld. 

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. (Genesis 1:27)

Dit is jouw doel, dat je op God zal lijken, als man of als vrouw. Niet wat je uiterlijk betreft, want God is een geestelijke kracht. Maar Hij heeft je gemaakt om in je karakter, als man of als vrouw op Hem te lijken. En omdat je daarvoor gemaakt bent, zal dat alleen je voldoening geven. Zowel je lichaam als je geest zijn daarop ingesteld. Je ben niet uit het niets ontstaan om voor niets te leven en weer in het niets te eindigen. Nee, God heeft jou gemaakt, juist om tevreden te zijn en daarom ben je zo vaak ontevreden als je Zijn doel mist. Daarom zoek je naar voldoening, in wijn of een andere relatie. 

Maar je zoekt het te klein. God kan veel meer van je maken dan je je voor kunt stellen, Hij heeft je voor veel meer gemaakt! Voor Zichzelf, de Bron van levend water.

Het gevolg van de zonde

Elke beslissing die eindigt in ontevredenheid, die je niet de voldoening geeft waarvoor God je gemaakt heeft, noemt de Bijbel zonde. Zonde lijkt even voldoening te geven, zoals zout water even wat lijkt, maar als je het proeft, krijg je er alleen maar meer dorst van. Je mist voldoening, de heerlijkheid, zoals de Bijbel het zegt.

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. (Romeinen 3:23)

Wanneer je wat kruimeltjes van een taart proeft, of wanneer je probeert te genieten van de kartonnen verpakking, mis je de heerlijke smaak en voldoening die door de bakker was bedoeld. Zo mis jij Gods heerlijke doel en lijk je niet op God als je beslissingen neemt waarvoor God je niet gemaakt heeft, dan zul je nooit echt voldaan in slaap vallen.

En op een dag zul je niet meer wakker worden in deze wereld. Je zult onvoldaan sterven. Geen enkele verandering van routine, relatie of rol gaf je voldoening. Dit gebroken leven eindigt in de dood, wat het gevolg is van de zonde (Romeinen 6:23). Dan zul je wakker worden in de geestelijke werkelijkheid en altijd ontevreden zijn. 

Jezus zelf waarschuwt ervoor dat Hij straks Zijn engelen zal uitzenden in deze wereld om iedereen te verzamelen die niet geleefd heeft, zoals Hij het bedoeld heeft. “En zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” (Mattheüs 13:41-42)

Dit zijn de langetermijngevolgen als je beslissingen neemt die nu misschien goed voelen, goed lijken als je naar de natuur kijkt, maar ingaan tegen het doel waarvoor God je gemaakt heeft.

Jezus’ indrukwekkende leven

Wie is die Jezus, en welk recht heeft Hij om zulke bizarre uitspraken te doen? Hij was geen wetenschapper of politicus. Hij was een simpele timmerman uit een dorpje in het Midden-Oosten. Maar op een dag werd Hij wakker, zoals Hij dat lang van te voren besloten had en verzamelde Hij leerlingen om zich heen. Aan hen begon Hij dingen te leren die geen profeet of prediker ooit geleerd had.

“Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld… Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben” (Johannes 6:27, 35).

Niemand anders kan zulke uitspraken doen dan Degene die ook echt voldoening kan geven. En Hij bewees dat Hij dit ook echt kon, want dit is de Man die wonderen deed die niemand ooit gedaan had. Zieken werden genezen, blinden gingen zien en zelfs de doden werden weer levend (Johannes 21:24-25). Maar meer nog, iedereen die naar Hem toe kwam, en iedereen die tot de dag van vandaag naar Hem toe komt, vindt in Hem voldoening.

Voldoening door Jezus

Deze timmerman was geen wetenschapper, maar Hij weet alles (Johannes 4:28-30). Hij was geen politicus, maar Hij heeft alle macht (Mattheüs 28:18). Zelfs de wind en de zee luisteren naar Zijn stem als Hij ze opdraagt te gaan liggen (Lukas 8:25). En wat Hij onderwees, bewees Hij ook, Hij deed het zelf voor (Johannes 13:12-20). Hij leefde vol liefde voor God en de mensen om Hem heen, en even leek het alsof dat de minste voldoening zou geven en ellendig zou eindigen aan een kruis.

Maar wat je ziet, is niet altijd wat het lijkt. Zijn dood aan het kruis was niet het gevolg van een verkeerde beslissing, maar vanwege onze verkeerde beslissingen.

Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (Jesaja 53:5)

Het is jouw zonde die Jezus wilde dragen, zodat jij vrijuit kunt gaan, vrij van de gevolgen van elke beslissing die zou moeten eindigen in ontevredenheid. Dit wilde Jezus voor jou doen om jou het echte leven te kunnen geven! En Zijn opstanding uit de dood bewijst dat niet alles is wat het lijkt, er is leven na de dood. Daarom kan Hij altijd en onophoudelijk voldoening geven, zelfs na de dood.

Volg Jezus, niet jezelf

De Bijbel vraagt daarom ook aan jou: Waarom investeer je je geld, je lichaam, je leven in iets wat geen voldoening geeft? Keer je ervan af, geloof in Jezus. Luister naar Jezus, baseer je beslissingen op Zijn leven en onderwijs: op wat Hij zegt over God, over jou, je relaties, je lichaam en seksualiteit. En geniet van de overvloed waarvoor God je gemaakt heeft (Jesaja 55:2).

Dan zul je voldaan in slaap vallen, in vrede, vergeven, genezen en levend, omdat het waar is wat Hij beloofde.

Wie wil je volgen? Als je hart jou echte en eeuwige voldoening kan geven, volg dan je hart. Als de natuur en de wetenschap je dat biedt, volg hen. Maar als Jezus is wie Hij zegt te zijn, volg dan Hem. Hij is te vertrouwen, meer dan je hart dat verandert en de wereld die voorbij gaat.

Jezelf en je gevoel

Wat is voor jou de basis in deze beslissingen? Misschien volg je je hart, of je noemt het je intuïtie. Als het goed voelt, is het goed. Dat is de makkelijkste manier om een beslissing te nemen. Het kost weinig energie en aandacht. Wanneer je gevoel de basis is, zul je, afhankelijk van je stemming, elke dag andere beslissingen nemen. 

Het lijkt een goed idee om nog een wijntje te nemen, je hart moedigt je aan, het smaakt goed, maar als je de volgende morgen wakker wordt, voel je je brak, het was toch niet zo’n goed idee. Maar ook als we met elkaar omgaan, blijkt dat je gevoel geen goede basis is voor het nemen van beslissingen. Wat als jouw gevoel iets anders zegt dan mijn gevoel? Een van ons zal zich dan moeten beheersen en aanpassen. We kunnen niet altijd doen wat ons hart ons ingeeft, wat goed voelt of lijkt. Je hart, of je gevoel, is daarom geen betrouwbare basis voor je beslissingen.

De wereld om je heen

Misschien kijk je naar de natuur en de mensen om je heen als basis voor je beslissingen. Dit vraagt meer energie en aandacht, maar het zal zorgen voor een meer evenwichtige keuze. Je ziet hoe de natuur werkt en hoe mensen samenwerken. Je ziet dat het voldoening geeft als je voor iemand zorgt en even iets door de vingers ziet. Je leert jezelf beheersen, om niet meteen te doen wat op het eerste gezicht goed lijkt, omdat het je later meer voldoening geeft.

Maar zoals de wetenschap dagelijks nieuwe inzichten publiceert en eerdere inzichten corrigeert, zo verandert ook jouw inzicht elke dag. Ook wat je om je heen ziet, is daarom geen betrouwbare basis voor je beslissingen. 

Misschien vind je in de natuur de basis voor een open of homoseksuele relatie, je ziet dit terug in het dierenrijk. Maar waar ligt de grens als dat wat je om heen ziet je enige inspiratiebron is voor je beslissingen? De natuur leert je namelijk op te komen voor zwakkeren, zoals kuikentjes beschermd worden onder de vleugels van hun moeder. Maar die natuur zal je ook de basis geven om het zwakkere te misbruiken, zoals leeuwen lammetjes verscheuren. 

Wat je om je heen ziet, is niet zoals het hoorde te zijn, het is gebroken. De natuur ligt, door onze beslissingen onder een vloek (Romeinen 8:20). 

Je merkt het elke dag, en daarom verlang je misschien ook naar transitie. Je lichaam lijkt een mislukking. Je bent niet tevreden. Je wilt het anders. 

We zoeken steeds weer naar voldoening. Lang geleden vergeleek een profeet dit met een lekkende emmer. Hij zag hoe we de Bron van levend water hadden verlaten om uit een lek emmertje te drinken (Jeremia 2:13).

Gemaakt voor voldoening 

Eens was het anders, de vloek die onze beslissingen dagelijks zo beïnvloedt, is er niet altijd geweest. Jezus zegt, dat God ons vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk had gemaakt (Markus 10:6). Zo schiep God Adam en Eva, samen naar Zijn beeld. 

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. (Genesis 1:27)

Dit is jouw doel, dat je op God zal lijken, als man of als vrouw. Niet wat je uiterlijk betreft, want God is een geestelijke kracht. Maar Hij heeft je gemaakt om in je karakter, als man of als vrouw op Hem te lijken. En omdat je daarvoor gemaakt bent, zal dat alleen je voldoening geven. Zowel je lichaam als je geest zijn daarop ingesteld. Je ben niet uit het niets ontstaan om voor niets te leven en weer in het niets te eindigen. Nee, God heeft jou gemaakt, juist om tevreden te zijn en daarom ben je zo vaak ontevreden als je Zijn doel mist. Daarom zoek je naar voldoening, in wijn of een andere relatie. 

Maar je zoekt het te klein. God kan veel meer van je maken dan je je voor kunt stellen, Hij heeft je voor veel meer gemaakt! Voor Zichzelf, de Bron van levend water.

Het gevolg van de zonde

Elke beslissing die eindigt in ontevredenheid, die je niet de voldoening geeft waarvoor God je gemaakt heeft, noemt de Bijbel zonde. Zonde lijkt even voldoening te geven, zoals zout water even wat lijkt, maar als je het proeft, krijg je er alleen maar meer dorst van. Je mist voldoening, de heerlijkheid, zoals de Bijbel het zegt.

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. (Romeinen 3:23)

Wanneer je wat kruimeltjes van een taart proeft, of wanneer je probeert te genieten van de kartonnen verpakking, mis je de heerlijke smaak en voldoening die door de bakker was bedoeld. Zo mis jij Gods heerlijke doel en lijk je niet op God als je beslissingen neemt waarvoor God je niet gemaakt heeft, dan zul je nooit echt voldaan in slaap vallen.

En op een dag zul je niet meer wakker worden in deze wereld. Je zult onvoldaan sterven. Geen enkele verandering van routine, relatie of rol gaf je voldoening. Dit gebroken leven eindigt in de dood, wat het gevolg is van de zonde (Romeinen 6:23). Dan zul je wakker worden in de geestelijke werkelijkheid en altijd ontevreden zijn. 

Jezus zelf waarschuwt ervoor dat Hij straks Zijn engelen zal uitzenden in deze wereld om iedereen te verzamelen die niet geleefd heeft, zoals Hij het bedoeld heeft. “En zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” (Mattheüs 13:41-42)

Dit zijn de langetermijngevolgen als je beslissingen neemt die nu misschien goed voelen, goed lijken als je naar de natuur kijkt, maar ingaan tegen het doel waarvoor God je gemaakt heeft.

Jezus’ indrukwekkende leven

Wie is die Jezus, en welk recht heeft Hij om zulke bizarre uitspraken te doen? Hij was geen wetenschapper of politicus. Hij was een simpele timmerman uit een dorpje in het Midden-Oosten. Maar op een dag werd Hij wakker, zoals Hij dat lang van te voren besloten had en verzamelde Hij leerlingen om zich heen. Aan hen begon Hij dingen te leren die geen profeet of prediker ooit geleerd had.

“Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld… Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben” (Johannes 6:27, 35).

Niemand anders kan zulke uitspraken doen dan Degene die ook echt voldoening kan geven. En Hij bewees dat Hij dit ook echt kon, want dit is de Man die wonderen deed die niemand ooit gedaan had. Zieken werden genezen, blinden gingen zien en zelfs de doden werden weer levend (Johannes 21:24-25). Maar meer nog, iedereen die naar Hem toe kwam, en iedereen die tot de dag van vandaag naar Hem toe komt, vindt in Hem voldoening.

Voldoening door Jezus

Deze timmerman was geen wetenschapper, maar Hij weet alles (Johannes 4:28-30). Hij was geen politicus, maar Hij heeft alle macht (Mattheüs 28:18). Zelfs de wind en de zee luisteren naar Zijn stem als Hij ze opdraagt te gaan liggen (Lukas 8:25). En wat Hij onderwees, bewees Hij ook, Hij deed het zelf voor (Johannes 13:12-20). Hij leefde vol liefde voor God en de mensen om Hem heen, en even leek het alsof dat de minste voldoening zou geven en ellendig zou eindigen aan een kruis.

Maar wat je ziet, is niet altijd wat het lijkt. Zijn dood aan het kruis was niet het gevolg van een verkeerde beslissing, maar vanwege onze verkeerde beslissingen.

Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (Jesaja 53:5)

Het is jouw zonde die Jezus wilde dragen, zodat jij vrijuit kunt gaan, vrij van de gevolgen van elke beslissing die zou moeten eindigen in ontevredenheid. Dit wilde Jezus voor jou doen om jou het echte leven te kunnen geven! En Zijn opstanding uit de dood bewijst dat niet alles is wat het lijkt, er is leven na de dood. Daarom kan Hij altijd en onophoudelijk voldoening geven, zelfs na de dood.

Volg Jezus, niet jezelf

De Bijbel vraagt daarom ook aan jou: Waarom investeer je je geld, je lichaam, je leven in iets wat geen voldoening geeft? Keer je ervan af, geloof in Jezus. Luister naar Jezus, baseer je beslissingen op Zijn leven en onderwijs: op wat Hij zegt over God, over jou, je relaties, je lichaam en seksualiteit. En geniet van de overvloed waarvoor God je gemaakt heeft (Jesaja 55:2).

Dan zul je voldaan in slaap vallen, in vrede, vergeven, genezen en levend, omdat het waar is wat Hij beloofde.

Wie wil je volgen? Als je hart jou echte en eeuwige voldoening kan geven, volg dan je hart. Als de natuur en de wetenschap je dat biedt, volg hen. Maar als Jezus is wie Hij zegt te zijn, volg dan Hem. Hij is te vertrouwen, meer dan je hart dat verandert en de wereld die voorbij gaat.

Wat nu volgt

Drink van het levende water, de voldoening die Jezus je wil geven. Onderzoek de Bijbel en volg Jezus als Zijn leerling om te leven voor echte en eeuwige voldoening.

Je hebt hierbij andere gelovigen nodig. Zoek daarom contact met een Bijbelgetrouwe gemeente om samen te groeien en samen te genieten van Gods heerlijkheid, nu al en na dit leven.

Wil je hierover doorpraten of een gratis Bijbel aanvragen, stuur dan een mail naar vragen@levenslicht.org  

Ook kun je ons dagelijks via Whatsapp of telefonisch tussen 19.00-20.00 uur bereiken op: 06 10 86 76 89