Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. (1 Korinthe 12:3)

Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. (1 Korinthe 12:3)


Misschien heeft het jouw ook wel eens overweldigd. Al het werk wat er moet gebeuren, alle nood, fysieke nood, maar nog veel meer de geestelijke nood.

 • Wereldwijd is 42%, 3,4 miljard, mensen niet bereikt met het Evangelie. Ze zullen allemaal verloren gaan als ze Jezus niet leren kennen.
 • In India, wat China net heeft ingehaald, wonen 1,4 miljard mensen, minstens 1,3 miljard mensen hebben nog nooit het Evangelie gehoord, ze zitten vast in de duisternis van het bloedige hindoeïsme wat ze van de ene hel naar de andere jaagt.
 • In Limburg, worden 1.1 miljoen mensen door de zonde meegesleurd naar de hel.
  Misschien overzie je die cijfers niet, het is onvoorstelbaar en je zou niet weten waar je moest beginnen.
 • Maar hier in de buurt, in Ovezande leven duizend zielen die verloren zullen gaan. Of om het nog dichterbij te brengen.
 • In je straat, waar je woont, wonen minstens 10 mensen die de Heere nog niet kennen, die afgeleid worden van de levende God, naar stomme afgoden.

Dit zijn de cijfers. Maar dit zijn allemaal mensen die op verschillende manieren gebonden liggen in de zonde, God onteren en zo kapot zijn gemaakt door de zonde.

 • Er is een man die liever wil sterven,
 • Er is een ander die met vuile spelletjes winst wil maken.
 • Er is een vrouw die heel haar leven door angst is opgejaagd en nu verdoofd door medicijnen enkel nog voor zich uit staart.
 • Er zijn jongeren die zich elk weekend vol stoppen met drank om stoerder te zijn dan de rest en de aandacht van wat vriendinnen proberen te winnen.
 • Er zijn meiden die alles willen geven om op onreine manieren iets van warmte en geborgenheid willen proeven die ze thuis gemist hebben.

En hier zijn wij, we hebben een glimp van de levende God gezien, van de genade in de Heere Jezus en we voelen ons machteloos. Er is zoveel werk te doen, iedereen moet het horen. Dit wereldschip vergaat en ik wil niet dat er mensen verloren gaan.

Er moet gebeden worden, er moet geëvangeliseerd worden, er moet geflyerd worden, er moeten gesprekken gevoerd worden, er moet gepreekt worden, er moet onderwijs gegeven worden, en dat allemaal precies op het juiste moment met de juiste woorden voor de juiste harten met de juiste overtuigingskracht en het juiste inzicht voor de fysieke nood die het geestelijke zo makkelijk kan overschaduwen.

Je hoort het, het is onmogelijk. Wat denk jij? Zie jij de wereld en weet je niet waar je moet beginnen? Maar ook hier geldt, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

De Heere laat ons niet alleen in deze onmogelijke opdracht. De Heere had een belofte gedaan, kracht uit de hoogte.

U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. (Handelingen 1:8)

Kracht, om te getuigen! Wat een wonder, en in de tekst van vanmiddag, leren we iets meer van deze kracht.

Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. 2 U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. 3 Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. 4 Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. 5 Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. 6 Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 7 Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. 8 Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; 9 en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; 10 en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen,  en aan een ander uitleg van talen. 11 Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. (1 Korinthe 12:1-11)

De Heere wil niet dat we onwetend zijn, want onwetendheid, onzekerheid en onduidelijkheid kan het lichaam van Christus verlammen. Daarom wil Hij ons vanmiddag, door Paulus, onderwijzen over de kracht van de Heilige Geest. Want het komt nauw, hoe we in de gemeente dienen, maar ook hoe we als gemeente, als het lichaam van Christus in deze wereld dienen.

Paulus begint bij het verschil tussen de kracht en invloed van de afgoden en de invloed en kracht van de Heilige Geest, en dit is waar wij beginnen.

 1. De kracht van de afgoden
 2. De kracht van de Geest
 3. Wat de Geest geeft om te dienen

1. De kracht van de afgoden

U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. (Vers 2)

Dit is waar de gemeente in Korinthe vandaan kwam. Los van God, als slaven van de zonde, meegetrokken naar de dood. Onder die invloed stonden ze voor ze Christus leerden kennen.

Weggetrokken van God door stomme afgoden. Steen en staal, goud of zilver. Levenloos in zichzelf. Maar wat maakte die afgoden toch zo machtig, dat ze weg konden trekken en mee konden voeren?

Lees maar mee in Deuteronomium 32:17:

Zij hebben geofferd aan de demonen, niet aan God; aan goden die zij niet kenden.

En blader nog maar verder terug naar Leviticus 17:7:

Zij mogen hun offers niet meer aan de demonen brengen, waar zij als in hoererij achteraangaan.

Deze stomme afgoden, waren niet onschuldig, zeker het was niet meer dan steen of staal. Maar daar achter, schuilde een demonische macht. Een verleidelijke macht, aantrekkingskracht die meesleurt en meetrekt.

Misschien herken je het wel, want met de beelden zijn de demonen niet verdwenen. Nog steeds is er zoveel in deze wereld, het werk van mensenhanden wat je af kan trekken van God, wat je mee kan voeren. Het neemt je gevangen.

Ik proefde het weer even deze week, zo fascinerend, zo verleidelijk, met dezelfde belofte als vroeger “luister naar mij, offer aan mij, en je zult als God zijn.”

Hoewel ik er nog niet helemaal uit ben hoe we AI, wat op zichzelf niets meer is dan mensenwerk, kunnen en mogen gebruiken, weet ik zeker dat er achter een demonische macht trekt met leugenachtige beloften, waardoor het zeker een grote afgod kan worden, en, niet langer een stomme afgod, maar een sprekende afgod die niet langer alleen meehelpt, zoals ander technieken, maar ook meedenkt. En ik geloof dat bij dat laatste voor ons de grens ligt.

Want dit is het cruciale verschil, de techniek tot nu toe, hielp ons fysiek, zeker het hielp mensen om menselijke gedachten over te brengen. Maar nu brengt de techniek zelf gedachten over. We hebben steen en staal ontwikkeld en getraind, en nu besluit het zelf over wat het zegt, welk advies het geeft en wat voor welk probleem ook de oplossing kan zijn. Het is niet langer een verlengstuk van onze mond, zoals een telefoon of whatsapp, maar het heeft zelf een mond gekregen om te spreken. Dat is cruciaal verschil.

AI is de som van alle gedachten die de het algoritme kon vinden.

En de gedachten van deze wereld, de geest van deze wereld, is niet de Geest van God, niet Zijn invloed, maar demonische invloed van de vorst van deze wereld.

Zo wordt je meegetrokken in de zonde, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. (Efeze 2:2-3)

En onder invloed van de afgoden, hoe ze er ook uitzien, wordt de nood alleen maar groter in deze wereld. Als wij de wereld in gaan en die zielen willen bereiken, kunnen we niet steunen op afgoden. Dan wordt God onteerd en Christus vervloekt.

Ik geloof dat we AI kunnen gebruiken als hulpmiddel, zonder dat het met ons meedenkt. Maar het kan een afgod worden, evenals zoveel andere dingen onder de zon.

Wat trekt jou af van God? Wat voert jou mee en verlamt je in het dienen van de Heere? We hebben een grotere kracht nodig dan onze eigen kracht, de kracht van onze hulpmiddelen of afgoden.

2. De kracht van de Heilige Geest

Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. (Vers 3)

Wat heeft dit met elkaar te maken? De invloed van de stomme afgoden en de invloed van de Heilige Geest?

In Korinthe was er veel strijd, zeker op het gebied van geestelijke gaven. Er was verdeeldheid en er werd neergekeken op degenen met andere of minder gaven. Maar vooral ook angst, en misschien ken je het wel, zeker als je hoort over bovennatuurlijke wonderen en gaven.

Het is spannend, we geloven eerder dat de duivel zoiets zou werken dan God en dat maakt ons achterdochtig. En, dat is tot op zekere hoogte terecht. Er gebeuren heel veel dingen die God onteren en beïnvloed zijn door de stomme afgoden, door demonische machten.

Maar, in die wereld vol demonische invloeden, wil Paulus, en meer nog de Heere zelf, dat we niet onwetend zijn, dat we iets onthouden, er is een test om te beoordelen of dat wat we horen en zien beïnvloed is door de stomme afgoden, waardoor de nood groter wordt in deze wereld, of door de Heilige Geest, waardoor er zeker zielen gered en opgebouwd zullen worden!

Deze test is de verhouding tot Christus. Is er afschuw van Christus, of onderwerping aan Christus.

Iedereen, zelfs AI kan zeggen: Jezus is Heer. Letters zeggen niet zo veel, klanken ook niet. Maar Paulus geeft hier de test die ook Johannes gebruikt in 1 Johannes 4:1-3:

Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. 2 Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.

Belijden laat zien dat het niet zomaar om woorden gaat, maar om een overtuiging van datgene wat gezegd wordt.

En de Heere Jezus brengt het nog scherper. Woorden zeggen niks zonder daden. “Heere Heere, maar doet niet wat ik zeg.”

Dat is de test van wat je hoort of ziet, verheerlijkt het de afgoden (mensenwerk), en vervloekt het zo Christus, of verheerlijkt het Christus en vervloekt het mensenwerk?

Er kunnen wonderen en tekenen zijn, maar enkel om de mensen een goed gevoel te geven, er kunnen inzichten, wijsheden en openbaringen zijn, maar enkel om het vlees te voeden. Dit is geïnspireerd door demonen en het vervloekt Christus. Het onteert Hem.

Maar, als wij in de gemeente en in deze wereld dienen, in onderwerping aan Christus, in overgave aan Zijn heerschappij, in gehoorzaamheid aan Zijn bevelen en geboden, dan werkt de Heilige Geest! Dan zal Hij woorden geven en wonderen doen die Christus verheffen als de Koning, als de Heer van alle heren.

Wat is daarom jouw doel, door wie wordt jij beïnvloed? Test het, door te zien we het verheerlijkt.

Wanneer je iets doet voor je eigen naam, je eigen eer, de eer van mensen, of regelrecht voor de eer van een afgod, vervloek je Christus. Je verwerpt Hem, je stoot Hem van de troon en probeert zelf die plek in te nemen. En in werkelijkheid, zal een demoon die plek innemen en over jou heersen.

Maar als we dienen, of dat nu met spectaculaire bovennatuurlijke gaven is, of met een onzichtbare bediening, en alles daarin is op Christus gericht en onder Zijn beheer, dan wordt je geleid en beïnvloed door de Heilige Geest. Want Hij wil Christus verheerlijken.

Dat is Zijn werk, zoals Jezus het tegen Petrus zij:

Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. 17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Mattheüs 16:16-17)

Wanneer we Christus zien zoals Hij is, en Hem openlijk belijden, verheerlijkt dit Hem, dit is het werk van de Heilige Geest.

Dat is de kracht van de Heilige Geest, het trekt je ogen, je hart, je mond en je handen naar Christus . Het vervloekt, het verafschuwd elk mensenwerk en wil Christus belijden als Heer. De Geest dringt je tot onderwerping, niet aan stomme afgoden, aan mensenwerk, maar aan de Christus, de Zoon van de levende God. Niet mens-gericht, maar Christus-gericht. God-gericht.

Wordt jij geleidt door deze Geest? Waar ben jij op gericht en wie wil jij verheerlijken? Mensenwerk of Gods werk? Zeg je met wat je mond, je handen en je gedachten, Jezus is vervloekt, ik verafschuw Hem, of Jezus is Heer, ik onderwerp mij aan Hem?

Als je je aan Christus onderwerpt als Heer, Hem wil belijden, en Hem wilt verheerlijken en namens Hem, als onderdeel van Zijn lichaam wil dienen in deze wereld, kijk dan wat Hij geeft:

3. Wat de Geest geeft om te dienen

Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. 5 Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. 6 Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. (Vers 4)

Deze Geest, wil je gaven geven, genadegaven. Niet een leuk talent waar je mee geboren bent, of iets wat je door veel te oefenen ontwikkeld hebt. Het zijn genadegaven die de Heilige Geest geeft. Niets van verdient, niet voor gewerkt, enkel genade, meegebracht door de Heilige Geest.

Wat werkt de Heilige Geest in jouw leven? Want dit is Gods verlangen, dat je door de kracht van de Heilige Geest, een getuige bent van Christus.

Er is veel te doen, te veel voor mensen. maar we hebben een machtige God, die door ons heen wil werken en we zijn niet allemaal op dezelfde plek op dezelfde manier geroepen. Er is verschil, maar dezelfde Geest, dezelfde Heer, dezelfde God.

Wat die gaven precies zijn, en hoe de Heere daarin en door werkt kunnen we op een ander moment overdenken. Maar laat deze wetenschap je deze middag bemoedigen, als je Christus wilt verheerlijken, elk mensenwerk met alle demonische invloed verafschuwt, dan werkt de Heilige Geest in je. Dan zal Hij je bovennatuurlijke, niet aangeleerde, genadegaven geven, zoals Hij wil en passend vind om te dienen, om je hartsverlangen te volgen en Christus groot te maken.

De Heere heeft je niet alleen genade gegeven om je te vergeven, maar ook om Hem te volgen, door Zijn genadegaven, om als onderdeel Christus lichaam iets van Christus’ waarheid, wijsheid, liefde, kracht en genade te laten zien in deze donkere wereld vol nood.

Broeder, zuster, jij hebt iets gekregen toen de Heere je verloste uit de macht van de stomme afgoden, en Zijn Geest in je uitstortte, een kostbaar geschenk van genade, waarmee je Hem mag, moet en kan verheerlijken. Waarmee je Christus kunt laten zien aan alle boze machten. Aan enkele van die miljarden zielen die Hem nooit gezien hebben. Waarmee je Christus mag belijden in deze wereld, waar Hij je leidt door Zijn Geest.

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 20  U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. (1 Korinthe 6:19-20)

21. Geest van glorie (399)
1. Vul m’ o Heiland met de Geest van glorie.
Doe mij aan met krachten van omhoog.
Stort Uw Geest nu uit in volle stromen
Op d’ onvruchtbare aarde, dor en droog.
Kom, o Heil’ge Geest, schenk ons Uw zegen,
Gaven, ons beloofd in ’t heilig Woord.
Toon ons wond’ren, als in oude tijden.
Spreid Uw licht van oord tot oord.

2. Vul ons hart met lof, o Geest van glorie.
Doe ons zingen psalmen in de nacht.
Gord ons aan met nieuwe moed tot strijden.
Openbaar ons Jezus en Zijn kracht.
Nog een korte wijl, de Heer zal komen,
En ons voeren in Zijn heerlijkheid.
Dat ons leven vol zij van Uw liefde,
Maak ons voor Uw komst bereid.

3. Zie ons allen dorsten naar Uw stromen.
Spade regen, kom, verkwik het land.
Dat het Woord des levens door mag dringen
Tot de heid’nen aan het verste strand.
Kom, o Geest van glorie en vertroosting,
Gij die moede pelgrims sterkt en staalt.
Schijn, o morgenster, in onze harten,
Tot het daglicht ons bestraalt.

Misschien heeft het jouw ook wel eens overweldigd. Al het werk wat er moet gebeuren, alle nood, fysieke nood, maar nog veel meer de geestelijke nood.

 • Wereldwijd is 42%, 3,4 miljard, mensen niet bereikt met het Evangelie. Ze zullen allemaal verloren gaan als ze Jezus niet leren kennen.
 • In India, wat China net heeft ingehaald, wonen 1,4 miljard mensen, minstens 1,3 miljard mensen hebben nog nooit het Evangelie gehoord, ze zitten vast in de duisternis van het bloedige hindoeïsme wat ze van de ene hel naar de andere jaagt.
 • In Limburg, worden 1.1 miljoen mensen door de zonde meegesleurd naar de hel.
  Misschien overzie je die cijfers niet, het is onvoorstelbaar en je zou niet weten waar je moest beginnen.
 • Maar hier in de buurt, in Ovezande leven duizend zielen die verloren zullen gaan. Of om het nog dichterbij te brengen.
 • In je straat, waar je woont, wonen minstens 10 mensen die de Heere nog niet kennen, die afgeleid worden van de levende God, naar stomme afgoden.

Dit zijn de cijfers. Maar dit zijn allemaal mensen die op verschillende manieren gebonden liggen in de zonde, God onteren en zo kapot zijn gemaakt door de zonde.

 • Er is een man die liever wil sterven,
 • Er is een ander die met vuile spelletjes winst wil maken.
 • Er is een vrouw die heel haar leven door angst is opgejaagd en nu verdoofd door medicijnen enkel nog voor zich uit staart.
 • Er zijn jongeren die zich elk weekend vol stoppen met drank om stoerder te zijn dan de rest en de aandacht van wat vriendinnen proberen te winnen.
 • Er zijn meiden die alles willen geven om op onreine manieren iets van warmte en geborgenheid willen proeven die ze thuis gemist hebben.

En hier zijn wij, we hebben een glimp van de levende God gezien, van de genade in de Heere Jezus en we voelen ons machteloos. Er is zoveel werk te doen, iedereen moet het horen. Dit wereldschip vergaat en ik wil niet dat er mensen verloren gaan.

Er moet gebeden worden, er moet geëvangeliseerd worden, er moet geflyerd worden, er moeten gesprekken gevoerd worden, er moet gepreekt worden, er moet onderwijs gegeven worden, en dat allemaal precies op het juiste moment met de juiste woorden voor de juiste harten met de juiste overtuigingskracht en het juiste inzicht voor de fysieke nood die het geestelijke zo makkelijk kan overschaduwen.

Je hoort het, het is onmogelijk. Wat denk jij? Zie jij de wereld en weet je niet waar je moet beginnen? Maar ook hier geldt, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

De Heere laat ons niet alleen in deze onmogelijke opdracht. De Heere had een belofte gedaan, kracht uit de hoogte.

U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. (Handelingen 1:8)

Kracht, om te getuigen! Wat een wonder, en in de tekst van vanmiddag, leren we iets meer van deze kracht.

Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. 2 U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. 3 Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. 4 Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. 5 Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. 6 Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 7 Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. 8 Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; 9 en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; 10 en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen,  en aan een ander uitleg van talen. 11 Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. (1 Korinthe 12:1-11)

De Heere wil niet dat we onwetend zijn, want onwetendheid, onzekerheid en onduidelijkheid kan het lichaam van Christus verlammen. Daarom wil Hij ons vanmiddag, door Paulus, onderwijzen over de kracht van de Heilige Geest. Want het komt nauw, hoe we in de gemeente dienen, maar ook hoe we als gemeente, als het lichaam van Christus in deze wereld dienen.

Paulus begint bij het verschil tussen de kracht en invloed van de afgoden en de invloed en kracht van de Heilige Geest, en dit is waar wij beginnen.

 1. De kracht van de afgoden
 2. De kracht van de Geest
 3. Wat de Geest geeft om te dienen

1. De kracht van de afgoden

U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. (Vers 2)

Dit is waar de gemeente in Korinthe vandaan kwam. Los van God, als slaven van de zonde, meegetrokken naar de dood. Onder die invloed stonden ze voor ze Christus leerden kennen.

Weggetrokken van God door stomme afgoden. Steen en staal, goud of zilver. Levenloos in zichzelf. Maar wat maakte die afgoden toch zo machtig, dat ze weg konden trekken en mee konden voeren?

Lees maar mee in Deuteronomium 32:17:

Zij hebben geofferd aan de demonen, niet aan God; aan goden die zij niet kenden.

En blader nog maar verder terug naar Leviticus 17:7:

Zij mogen hun offers niet meer aan de demonen brengen, waar zij als in hoererij achteraangaan.

Deze stomme afgoden, waren niet onschuldig, zeker het was niet meer dan steen of staal. Maar daar achter, schuilde een demonische macht. Een verleidelijke macht, aantrekkingskracht die meesleurt en meetrekt.

Misschien herken je het wel, want met de beelden zijn de demonen niet verdwenen. Nog steeds is er zoveel in deze wereld, het werk van mensenhanden wat je af kan trekken van God, wat je mee kan voeren. Het neemt je gevangen.

Ik proefde het weer even deze week, zo fascinerend, zo verleidelijk, met dezelfde belofte als vroeger “luister naar mij, offer aan mij, en je zult als God zijn.”

Hoewel ik er nog niet helemaal uit ben hoe we AI, wat op zichzelf niets meer is dan mensenwerk, kunnen en mogen gebruiken, weet ik zeker dat er achter een demonische macht trekt met leugenachtige beloften, waardoor het zeker een grote afgod kan worden, en, niet langer een stomme afgod, maar een sprekende afgod die niet langer alleen meehelpt, zoals ander technieken, maar ook meedenkt. En ik geloof dat bij dat laatste voor ons de grens ligt.

Want dit is het cruciale verschil, de techniek tot nu toe, hielp ons fysiek, zeker het hielp mensen om menselijke gedachten over te brengen. Maar nu brengt de techniek zelf gedachten over. We hebben steen en staal ontwikkeld en getraind, en nu besluit het zelf over wat het zegt, welk advies het geeft en wat voor welk probleem ook de oplossing kan zijn. Het is niet langer een verlengstuk van onze mond, zoals een telefoon of whatsapp, maar het heeft zelf een mond gekregen om te spreken. Dat is cruciaal verschil.

AI is de som van alle gedachten die de het algoritme kon vinden.

En de gedachten van deze wereld, de geest van deze wereld, is niet de Geest van God, niet Zijn invloed, maar demonische invloed van de vorst van deze wereld.

Zo wordt je meegetrokken in de zonde, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. (Efeze 2:2-3)

En onder invloed van de afgoden, hoe ze er ook uitzien, wordt de nood alleen maar groter in deze wereld. Als wij de wereld in gaan en die zielen willen bereiken, kunnen we niet steunen op afgoden. Dan wordt God onteerd en Christus vervloekt.

Ik geloof dat we AI kunnen gebruiken als hulpmiddel, zonder dat het met ons meedenkt. Maar het kan een afgod worden, evenals zoveel andere dingen onder de zon.

Wat trekt jou af van God? Wat voert jou mee en verlamt je in het dienen van de Heere? We hebben een grotere kracht nodig dan onze eigen kracht, de kracht van onze hulpmiddelen of afgoden.

2. De kracht van de Heilige Geest

Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. (Vers 3)

Wat heeft dit met elkaar te maken? De invloed van de stomme afgoden en de invloed van de Heilige Geest?

In Korinthe was er veel strijd, zeker op het gebied van geestelijke gaven. Er was verdeeldheid en er werd neergekeken op degenen met andere of minder gaven. Maar vooral ook angst, en misschien ken je het wel, zeker als je hoort over bovennatuurlijke wonderen en gaven.

Het is spannend, we geloven eerder dat de duivel zoiets zou werken dan God en dat maakt ons achterdochtig. En, dat is tot op zekere hoogte terecht. Er gebeuren heel veel dingen die God onteren en beïnvloed zijn door de stomme afgoden, door demonische machten.

Maar, in die wereld vol demonische invloeden, wil Paulus, en meer nog de Heere zelf, dat we niet onwetend zijn, dat we iets onthouden, er is een test om te beoordelen of dat wat we horen en zien beïnvloed is door de stomme afgoden, waardoor de nood groter wordt in deze wereld, of door de Heilige Geest, waardoor er zeker zielen gered en opgebouwd zullen worden!

Deze test is de verhouding tot Christus. Is er afschuw van Christus, of onderwerping aan Christus.

Iedereen, zelfs AI kan zeggen: Jezus is Heer. Letters zeggen niet zo veel, klanken ook niet. Maar Paulus geeft hier de test die ook Johannes gebruikt in 1 Johannes 4:1-3:

Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. 2 Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.

Belijden laat zien dat het niet zomaar om woorden gaat, maar om een overtuiging van datgene wat gezegd wordt.

En de Heere Jezus brengt het nog scherper. Woorden zeggen niks zonder daden. “Heere Heere, maar doet niet wat ik zeg.”

Dat is de test van wat je hoort of ziet, verheerlijkt het de afgoden (mensenwerk), en vervloekt het zo Christus, of verheerlijkt het Christus en vervloekt het mensenwerk?

Er kunnen wonderen en tekenen zijn, maar enkel om de mensen een goed gevoel te geven, er kunnen inzichten, wijsheden en openbaringen zijn, maar enkel om het vlees te voeden. Dit is geïnspireerd door demonen en het vervloekt Christus. Het onteert Hem.

Maar, als wij in de gemeente en in deze wereld dienen, in onderwerping aan Christus, in overgave aan Zijn heerschappij, in gehoorzaamheid aan Zijn bevelen en geboden, dan werkt de Heilige Geest! Dan zal Hij woorden geven en wonderen doen die Christus verheffen als de Koning, als de Heer van alle heren.

Wat is daarom jouw doel, door wie wordt jij beïnvloed? Test het, door te zien we het verheerlijkt.

Wanneer je iets doet voor je eigen naam, je eigen eer, de eer van mensen, of regelrecht voor de eer van een afgod, vervloek je Christus. Je verwerpt Hem, je stoot Hem van de troon en probeert zelf die plek in te nemen. En in werkelijkheid, zal een demoon die plek innemen en over jou heersen.

Maar als we dienen, of dat nu met spectaculaire bovennatuurlijke gaven is, of met een onzichtbare bediening, en alles daarin is op Christus gericht en onder Zijn beheer, dan wordt je geleid en beïnvloed door de Heilige Geest. Want Hij wil Christus verheerlijken.

Dat is Zijn werk, zoals Jezus het tegen Petrus zij:

Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. 17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Mattheüs 16:16-17)

Wanneer we Christus zien zoals Hij is, en Hem openlijk belijden, verheerlijkt dit Hem, dit is het werk van de Heilige Geest.

Dat is de kracht van de Heilige Geest, het trekt je ogen, je hart, je mond en je handen naar Christus . Het vervloekt, het verafschuwd elk mensenwerk en wil Christus belijden als Heer. De Geest dringt je tot onderwerping, niet aan stomme afgoden, aan mensenwerk, maar aan de Christus, de Zoon van de levende God. Niet mens-gericht, maar Christus-gericht. God-gericht.

Wordt jij geleidt door deze Geest? Waar ben jij op gericht en wie wil jij verheerlijken? Mensenwerk of Gods werk? Zeg je met wat je mond, je handen en je gedachten, Jezus is vervloekt, ik verafschuw Hem, of Jezus is Heer, ik onderwerp mij aan Hem?

Als je je aan Christus onderwerpt als Heer, Hem wil belijden, en Hem wilt verheerlijken en namens Hem, als onderdeel van Zijn lichaam wil dienen in deze wereld, kijk dan wat Hij geeft:

3. Wat de Geest geeft om te dienen

Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. 5 Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. 6 Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. (Vers 4)

Deze Geest, wil je gaven geven, genadegaven. Niet een leuk talent waar je mee geboren bent, of iets wat je door veel te oefenen ontwikkeld hebt. Het zijn genadegaven die de Heilige Geest geeft. Niets van verdient, niet voor gewerkt, enkel genade, meegebracht door de Heilige Geest.

Wat werkt de Heilige Geest in jouw leven? Want dit is Gods verlangen, dat je door de kracht van de Heilige Geest, een getuige bent van Christus.

Er is veel te doen, te veel voor mensen. maar we hebben een machtige God, die door ons heen wil werken en we zijn niet allemaal op dezelfde plek op dezelfde manier geroepen. Er is verschil, maar dezelfde Geest, dezelfde Heer, dezelfde God.

Wat die gaven precies zijn, en hoe de Heere daarin en door werkt kunnen we op een ander moment overdenken. Maar laat deze wetenschap je deze middag bemoedigen, als je Christus wilt verheerlijken, elk mensenwerk met alle demonische invloed verafschuwt, dan werkt de Heilige Geest in je. Dan zal Hij je bovennatuurlijke, niet aangeleerde, genadegaven geven, zoals Hij wil en passend vind om te dienen, om je hartsverlangen te volgen en Christus groot te maken.

De Heere heeft je niet alleen genade gegeven om je te vergeven, maar ook om Hem te volgen, door Zijn genadegaven, om als onderdeel Christus lichaam iets van Christus’ waarheid, wijsheid, liefde, kracht en genade te laten zien in deze donkere wereld vol nood.

Broeder, zuster, jij hebt iets gekregen toen de Heere je verloste uit de macht van de stomme afgoden, en Zijn Geest in je uitstortte, een kostbaar geschenk van genade, waarmee je Hem mag, moet en kan verheerlijken. Waarmee je Christus kunt laten zien aan alle boze machten. Aan enkele van die miljarden zielen die Hem nooit gezien hebben. Waarmee je Christus mag belijden in deze wereld, waar Hij je leidt door Zijn Geest.

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 20  U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. (1 Korinthe 6:19-20)

21. Geest van glorie (399)
1. Vul m’ o Heiland met de Geest van glorie.
Doe mij aan met krachten van omhoog.
Stort Uw Geest nu uit in volle stromen
Op d’ onvruchtbare aarde, dor en droog.
Kom, o Heil’ge Geest, schenk ons Uw zegen,
Gaven, ons beloofd in ’t heilig Woord.
Toon ons wond’ren, als in oude tijden.
Spreid Uw licht van oord tot oord.

2. Vul ons hart met lof, o Geest van glorie.
Doe ons zingen psalmen in de nacht.
Gord ons aan met nieuwe moed tot strijden.
Openbaar ons Jezus en Zijn kracht.
Nog een korte wijl, de Heer zal komen,
En ons voeren in Zijn heerlijkheid.
Dat ons leven vol zij van Uw liefde,
Maak ons voor Uw komst bereid.

3. Zie ons allen dorsten naar Uw stromen.
Spade regen, kom, verkwik het land.
Dat het Woord des levens door mag dringen
Tot de heid’nen aan het verste strand.
Kom, o Geest van glorie en vertroosting,
Gij die moede pelgrims sterkt en staalt.
Schijn, o morgenster, in onze harten,
Tot het daglicht ons bestraalt.

Deze preek is gehouden op 21 januari 2024 in De Levensboom in Ovezande.