Moeten we anderen over Jezus vertellen of kunnen we het Evangelie ook met goeddoen en vriendelijkheid verspreiden? En als we ook over Jezus moeten vertellen, hoe doe je dat dan? Ik vind dit zelf altijd heel lastig, ik heb het idee dat ik veel te weinig met mensen over Jezus praat, maar ik vind het ook weer zo ‘random’ om daar dan ineens over te beginnen. Ik heb ook vaak het idee dat ik het niet helemaal goed doe op dit gebied omdat ik de verkeerde woorden gebruik, etc. Dus ik was benieuwd hoe anderen dit altijd aanpakken.

Moeten we anderen over Jezus vertellen of kunnen we het Evangelie ook met goeddoen en vriendelijkheid verspreiden? En als we ook over Jezus moeten vertellen, hoe doe je dat dan? Ik vind dit zelf altijd heel lastig, ik heb het idee dat ik veel te weinig met mensen over Jezus praat, maar ik vind het ook weer zo ‘random’ om daar dan ineens over te beginnen. Ik heb ook vaak het idee dat ik het niet helemaal goed doe op dit gebied omdat ik de verkeerde woorden gebruik, etc. Dus ik was benieuwd hoe anderen dit altijd aanpakken.


Hoewel onze houding nooit het Evangelie mag tegenspreken, bestaat het Evangelie niet alleen uit een levenshouding maar uit een krachtige boodschap die levens verandert. Jezus zond zijn discipelen, vervuld met de kracht van de Heilige Geest, niet allereerst om vriendelijk te zijn, maar om Zijn getuigen te zijn: “maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” (Handelingen 1:8)

Deze belofte is nog steeds van kracht, het uiterste van de aarde is nog niet bereikt en zolang er zielen om ons heen het Evangelie niet kennen, roept God ons op om dit te verkondigen. Want hoe zullen ze Zijn naam aanroepen om gered te worden als ze niet horen, hoe zullen ze horen als niemand het verkondigd? “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen 10:17)

Het is daarom van belang, om niet alleen heilig te leven maar ook te getuigen van de hoop die in je is. En dat kan inderdaad gelegen en ongelegen, in de wetenschap dat het voor sommigen een struikelblok en voor anderen dwaasheid zal lijken. Toen Jezus op aarde kwam, trok Hij het land door terwijl Hij goed deed en hoewel dat soms tegenstand opriep, kwam de grootste tegenstand toen Hij Zijn mond opende, de zonde aanwees en de enige weg van redding bekendmaakte. En zo is het steeds geweest voor Jezus’ volgelingen. Door de eeuwen heen stierven de martelaren niet omdat ze goeddeden, maar omdat ze een boodschap brachten die de wereld niet wil horen, maar voor hen die geloven is het een kracht Gods tot zaligheid.

Hoewel Jezus ons geen gemakkelijke opdracht geeft, belooft Hij zelf met ons mee te gaan als we Hem volgen in Zijn opdracht: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Mattheüs 28:19-20).

De vraag is dus allereerst, ben je bereid? Wil je dat de mensen om je heen gered worden en wil je de middelen gebruiken die God daarvoor aangewezen heeft? Leg dit voor God neer in gebed, leg je leven als een instrument in Zijn handen. En let dan goed op!

De Heere zal je zelf in situaties brengen waarin je van Hem kunt getuigen, situaties waarin je iets kunt zeggen over Gods heerlijke karakter, de zondigheid van de mens, het komende oordeel, de vrije genade in Christus en de belofte van de Heilige Geest die levens verandert.

Verwacht Hem die Zijn Geest wilde geven, juist om te getuigen, opdat de hele aarde vol wordt van Jezus’ glorie en iedere knie zich zal buigen voor Hem!

Wolk van getuigen

Daarnaast heeft de Heere het afgelopen jaar, vanuit de verschillende appgroepen, meer dan 80 getuigen gewillig gemaakt. Met die groep gaan we nu minstens één keer in de maand in onze omgeving de straat op om folders uit te delen en met mensen in gesprek te gaan.

Steeds weer bewijst de Heere dat Hij, hoe we er ook tegen op zien en hoe groot de weerstand ook lijkt, heerlijke gesprekken geeft. We merken dat God harten voorbereid op zulke gesprekken en dat er zo vaak honger is om meer te weten over Jezus.

Als je het daarom moeilijk vind om alleen in gesprek te gaan met iemand, hierin toegerust wilt worden of hierin wilt groeien, zouden we het mooi vinden als je deelneemt aan een groep getuigen bij jou in de buurt.

Om dit eenvoudiger te maken hebben we een website ontwikkeld waar je daar wat meer over kunt lezen en kijken. Hier zul je later nog meer toerusting kunnen vinden om te getuigen. Ook kun je daar, na gebed, aangeven dat je deel wilt nemen aan een groep getuigen in je buurt. Wij zorgen er dan voor dat je in de juiste groep terechtkomt en wat introductiemateriaal, waaronder het boek Jezus’ missie toegestuurd krijgt.

Kijk daarom voor meer informatie, toerusting en deelname op: wolkvangetuigen.nl

Hoewel onze houding nooit het Evangelie mag tegenspreken, bestaat het Evangelie niet alleen uit een levenshouding maar uit een krachtige boodschap die levens verandert. Jezus zond zijn discipelen, vervuld met de kracht van de Heilige Geest, niet allereerst om vriendelijk te zijn, maar om Zijn getuigen te zijn: “maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” (Handelingen 1:8)

Deze belofte is nog steeds van kracht, het uiterste van de aarde is nog niet bereikt en zolang er zielen om ons heen het Evangelie niet kennen, roept God ons op om dit te verkondigen. Want hoe zullen ze Zijn naam aanroepen om gered te worden als ze niet horen, hoe zullen ze horen als niemand het verkondigd? “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen 10:17)

Het is daarom van belang, om niet alleen heilig te leven maar ook te getuigen van de hoop die in je is. En dat kan inderdaad gelegen en ongelegen, in de wetenschap dat het voor sommigen een struikelblok en voor anderen dwaasheid zal lijken. Toen Jezus op aarde kwam, trok Hij het land door terwijl Hij goed deed en hoewel dat soms tegenstand opriep, kwam de grootste tegenstand toen Hij Zijn mond opende, de zonde aanwees en de enige weg van redding bekendmaakte. En zo is het steeds geweest voor Jezus’ volgelingen. Door de eeuwen heen stierven de martelaren niet omdat ze goeddeden, maar omdat ze een boodschap brachten die de wereld niet wil horen, maar voor hen die geloven is het een kracht Gods tot zaligheid.

Hoewel Jezus ons geen gemakkelijke opdracht geeft, belooft Hij zelf met ons mee te gaan als we Hem volgen in Zijn opdracht: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Mattheüs 28:19-20).

De vraag is dus allereerst, ben je bereid? Wil je dat de mensen om je heen gered worden en wil je de middelen gebruiken die God daarvoor aangewezen heeft? Leg dit voor God neer in gebed, leg je leven als een instrument in Zijn handen. En let dan goed op!

De Heere zal je zelf in situaties brengen waarin je van Hem kunt getuigen, situaties waarin je iets kunt zeggen over Gods heerlijke karakter, de zondigheid van de mens, het komende oordeel, de vrije genade in Christus en de belofte van de Heilige Geest die levens verandert.

Verwacht Hem die Zijn Geest wilde geven, juist om te getuigen, opdat de hele aarde vol wordt van Jezus’ glorie en iedere knie zich zal buigen voor Hem!

Wolk van getuigen

Daarnaast heeft de Heere het afgelopen jaar, vanuit de verschillende appgroepen, meer dan 80 getuigen gewillig gemaakt. Met die groep gaan we nu minstens één keer in de maand in onze omgeving de straat op om folders uit te delen en met mensen in gesprek te gaan.

Steeds weer bewijst de Heere dat Hij, hoe we er ook tegen op zien en hoe groot de weerstand ook lijkt, heerlijke gesprekken geeft. We merken dat God harten voorbereid op zulke gesprekken en dat er zo vaak honger is om meer te weten over Jezus.

Als je het daarom moeilijk vind om alleen in gesprek te gaan met iemand, hierin toegerust wilt worden of hierin wilt groeien, zouden we het mooi vinden als je deelneemt aan een groep getuigen bij jou in de buurt.

Om dit eenvoudiger te maken hebben we een website ontwikkeld waar je daar wat meer over kunt lezen en kijken. Hier zul je later nog meer toerusting kunnen vinden om te getuigen. Ook kun je daar, na gebed, aangeven dat je deel wilt nemen aan een groep getuigen in je buurt. Wij zorgen er dan voor dat je in de juiste groep terechtkomt en wat introductiemateriaal, waaronder het boek Jezus’ missie toegestuurd krijgt.

Kijk daarom voor meer informatie, toerusting en deelname op: wolkvangetuigen.nl

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →