Jezus’ missie


204 blz.

Jezus’ opdracht is helder: “Ga dan heen, onderwijs al de volken.” (Mattheüs 28:19). Toch is er vandaag veel verwarring over deze woorden. Deels komt dit omdat bepaalde sleutelbegrippen op verschillende manieren begrepen worden. Daarom hebben we nauwkeurigheid nodig met betrekking tot onze opdracht.

In dit boek laat David Platt zien hoe de Schrift de volgende begrippen definieert: Evangelie, bekering, evangelisatie, discipel, discipelen maken, de gemeente, roeping, zendeling, zendingsteam, en onbereikt. We kunnen het ons niet veroorloven om genoegen te nemen met minder dan Bijbelse nauwkeurigheid als het gaat om de opdracht van de gemeente.

Download PDF

Op voorraad (kan nabesteld worden)

Draag bij aan de verspreiding

iDEALPayPal