Maar u zult niet overhaast weggaan… want de HEERE zal vóór u uit trekken, en de God van Israël zal uw achterhoede zijn. (Jesaja 52:12)

Maar u zult niet overhaast weggaan… want de HEERE zal vóór u uit trekken, en de God van Israël zal uw achterhoede zijn. (Jesaja 52:12)


Bescherming tegen gisteren. “God vraagt rekenschap van wat voorbij is” (Prediker 3:15, EV). Aan het einde van het jaar richten we ons vol verlangen op wat de Heere voor ons heeft in de toekomst, maar toch is kunnen we bang worden als we terugdenken aan het afgelopen jaar. We hebben de neiging om minder te genieten van Gods genade als we nadenken over onze zonden en fouten van het afgelopen jaar. Maar God is de God van gisteren en Hij veranderd die herinneringen in een middel van geestelijke groei voor onze toekomst. God herinnerd ons aan ons verleden om ons te beschermen tegen oppervlakkige veiligheid in het heden.

Bescherming voor morgen. “…de HEERE zal vóór u uit trekken…” Dit is een genadige openbaring — God zal Zijn krachten uitzenden waar het ons aan kracht ontbrak. Hij zal erop toezien dat we niet weer struikelen over dezelfde fouten. Dat zou ongetwijfeld gebeuren als Hij niet onze “achterhoede” zou zijn! Gods hand reikt terug in het verleden om alle aanklachten tegen ons geweten te vereffenen.

Bescherming voor vandaag. “Maar u zult niet overhaast weggaan…” Als we het komende jaar ingaan, laten we dan niet gaan met de haast van onstuimige en vergeetachtige vreugde, ook niet met de snelheid van impulsieve gedachteloosheid. Maar laten we het jaar ingaan met de geduldige kracht die ligt in de wetenschap dat de God van Israel ons zal voorgaan. Het achterliggende jaar houdt voor ons onomkeerbare gebrokenheid. Het is waar dat we kansen gemist hebben die nooit meer terug zullen keren, maar God kan deze verwoestende angst omzetten in opbouwende bedachtzaamheid voor de toekomst. Laat het verleden rusten, maar laat het rusten in de liefdevolle omhelzing van Christus.

Laat het gebroken en onomkeerbare verleden in Zijn handen en stap in de onoverwinnelijke toekomst met Hem.

Bescherming tegen gisteren. “God vraagt rekenschap van wat voorbij is” (Prediker 3:15, EV). Aan het einde van het jaar richten we ons vol verlangen op wat de Heere voor ons heeft in de toekomst, maar toch is kunnen we bang worden als we terugdenken aan het afgelopen jaar. We hebben de neiging om minder te genieten van Gods genade als we nadenken over onze zonden en fouten van het afgelopen jaar. Maar God is de God van gisteren en Hij veranderd die herinneringen in een middel van geestelijke groei voor onze toekomst. God herinnerd ons aan ons verleden om ons te beschermen tegen oppervlakkige veiligheid in het heden.

Bescherming voor morgen. “…de HEERE zal vóór u uit trekken…” Dit is een genadige openbaring — God zal Zijn krachten uitzenden waar het ons aan kracht ontbrak. Hij zal erop toezien dat we niet weer struikelen over dezelfde fouten. Dat zou ongetwijfeld gebeuren als Hij niet onze “achterhoede” zou zijn! Gods hand reikt terug in het verleden om alle aanklachten tegen ons geweten te vereffenen.

Bescherming voor vandaag. “Maar u zult niet overhaast weggaan…” Als we het komende jaar ingaan, laten we dan niet gaan met de haast van onstuimige en vergeetachtige vreugde, ook niet met de snelheid van impulsieve gedachteloosheid. Maar laten we het jaar ingaan met de geduldige kracht die ligt in de wetenschap dat de God van Israel ons zal voorgaan. Het achterliggende jaar houdt voor ons onomkeerbare gebrokenheid. Het is waar dat we kansen gemist hebben die nooit meer terug zullen keren, maar God kan deze verwoestende angst omzetten in opbouwende bedachtzaamheid voor de toekomst. Laat het verleden rusten, maar laat het rusten in de liefdevolle omhelzing van Christus.

Laat het gebroken en onomkeerbare verleden in Zijn handen en stap in de onoverwinnelijke toekomst met Hem.