Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. (1 Petrus 1:13)

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. (1 Petrus 1:13)


Jouw rust komt. Voor je het weet zul je jouw “onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis” ontvangen (1 Petrus 1:4). En wanneer je die ontvangt zul je begrijpen waarom je geloof kostbaarder is dan goud (1 Petrus 1:7). Petrus wil dat je hoop daar volkomen op gevestigd is.

Maar vandaag is het de tijd voor de strijd, nog niet voor die rust. Dit is de tijd voor geloof, nog niet voor aanschouwen. Nu wordt de echtheid van je geloof beproefd door pijnlijke beproevingen (1 Petrus 1:6-7). Daarom is het nu tijd om je voor te bereiden op de strijd en nuchter te zijn. 

Je strijd zal niet zijn tegen “vlees en bloed” maar tegen de bedrieglijke macht van het kwaad (Efeze 6:12) en de verleiding van de zonde (Hebreeën 3:13). En deze twee machten zullen proberen om je emoties tegen je te gebruiken. Daarom is het goed om, ter voorbereiding, het doel van emoties te leren kennen zodat je doelgerichter kunt strijden en weet hoe je ze kunt weerstaan.

God heeft je emoties gegeven als maatstaven, niet als gidsen. Ze zijn bedoeld om verslag te doen, niet om je te bevelen. Het patroon van je emoties (niet elke emotie die door gebrek aan slaap of cafeïne wordt veroorzaakt!) laten je zien waar je hoop op gevestigd is omdat ze verbonden zijn aan wat je geloofd en waardeert — en in welke mate. Dat is waarom emoties zoals vreugde (Psalm 37:4), liefde (Romeinen 12:10), vrees (Lukas 12:5), boosheid (Psalm 37:8) en blijdschap (Psalm 5:11), enz., zo belangrijk zijn in de Bijbel. Ze maken bekend wat ons hart liefheeft, vertrouwt en vreest. Hier zeggen we vaak: genieten laat de waarde van de schat zien, want de emotie van genieten is de maatstaf die je laat zien wat je liefhebt. 

Maar omdat emoties verbonden zijn met zowel onze gevallen natuur als onze vernieuwde natuur, hebben ook zonde en satan invloed op je emoties. Ze zullen je emoties zo willen manipuleren dat je trouweloos zult handelen. Daarom kunnen we soms op emoties reageren als of we iets anders moeten doen (nu moet je dit…) in plaats van maatstaven die ons vertellen hoe het nu is (dit is hoe het is…). Onthoud dat dit misleiding is. 

Emoties zijn geen bevelen, ze zijn niet je baas. Ze brengen enkel verslag uit. Daarom schreef Paulus: “Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen.” (Romeinen 6:12)

Maak je daarom klaar vandaag. “Wees nuchter en waakzaam;  want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.” (1 Petrus 5:8) Hij zal je beloften doen of bedreigen. Hij zal je zwakke plekken van ongeloof aanvallen waardoor je emoties de verkeerde kant op dringen.

Wees er niet te veel van onder de indruk als dat gebeurd. Onthoud dat emoties maatstaven zijn, geen gidsen. Laat ze enkel verslag uitbrengen van het gebied wat aangevallen wordt zodat je kunt terugslaan met de juiste belofte. En als je het nodig hebt, ga dan naar iemand die je vertrouwt, met je bidt en je raad kan geven.

En onthoudt dit: “onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg” (2 Korinthe 4:17). Snel zal alles voorbij zijn. God, je Grote Beloning (Genesis 15:5), zal je voor altijd je enige erfenis zijn die je verlangd.

Vestig daar je hoop volkomen op.

Jouw rust komt. Voor je het weet zul je jouw “onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis” ontvangen (1 Petrus 1:4). En wanneer je die ontvangt zul je begrijpen waarom je geloof kostbaarder is dan goud (1 Petrus 1:7). Petrus wil dat je hoop daar volkomen op gevestigd is.

Maar vandaag is het de tijd voor de strijd, nog niet voor die rust. Dit is de tijd voor geloof, nog niet voor aanschouwen. Nu wordt de echtheid van je geloof beproefd door pijnlijke beproevingen (1 Petrus 1:6-7). Daarom is het nu tijd om je voor te bereiden op de strijd en nuchter te zijn. 

Je strijd zal niet zijn tegen “vlees en bloed” maar tegen de bedrieglijke macht van het kwaad (Efeze 6:12) en de verleiding van de zonde (Hebreeën 3:13). En deze twee machten zullen proberen om je emoties tegen je te gebruiken. Daarom is het goed om, ter voorbereiding, het doel van emoties te leren kennen zodat je doelgerichter kunt strijden en weet hoe je ze kunt weerstaan.

God heeft je emoties gegeven als maatstaven, niet als gidsen. Ze zijn bedoeld om verslag te doen, niet om je te bevelen. Het patroon van je emoties (niet elke emotie die door gebrek aan slaap of cafeïne wordt veroorzaakt!) laten je zien waar je hoop op gevestigd is omdat ze verbonden zijn aan wat je geloofd en waardeert — en in welke mate. Dat is waarom emoties zoals vreugde (Psalm 37:4), liefde (Romeinen 12:10), vrees (Lukas 12:5), boosheid (Psalm 37:8) en blijdschap (Psalm 5:11), enz., zo belangrijk zijn in de Bijbel. Ze maken bekend wat ons hart liefheeft, vertrouwt en vreest. Hier zeggen we vaak: genieten laat de waarde van de schat zien, want de emotie van genieten is de maatstaf die je laat zien wat je liefhebt. 

Maar omdat emoties verbonden zijn met zowel onze gevallen natuur als onze vernieuwde natuur, hebben ook zonde en satan invloed op je emoties. Ze zullen je emoties zo willen manipuleren dat je trouweloos zult handelen. Daarom kunnen we soms op emoties reageren als of we iets anders moeten doen (nu moet je dit…) in plaats van maatstaven die ons vertellen hoe het nu is (dit is hoe het is…). Onthoud dat dit misleiding is. 

Emoties zijn geen bevelen, ze zijn niet je baas. Ze brengen enkel verslag uit. Daarom schreef Paulus: “Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen.” (Romeinen 6:12)

Maak je daarom klaar vandaag. “Wees nuchter en waakzaam;  want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.” (1 Petrus 5:8) Hij zal je beloften doen of bedreigen. Hij zal je zwakke plekken van ongeloof aanvallen waardoor je emoties de verkeerde kant op dringen.

Wees er niet te veel van onder de indruk als dat gebeurd. Onthoud dat emoties maatstaven zijn, geen gidsen. Laat ze enkel verslag uitbrengen van het gebied wat aangevallen wordt zodat je kunt terugslaan met de juiste belofte. En als je het nodig hebt, ga dan naar iemand die je vertrouwt, met je bidt en je raad kan geven.

En onthoudt dit: “onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg” (2 Korinthe 4:17). Snel zal alles voorbij zijn. God, je Grote Beloning (Genesis 15:5), zal je voor altijd je enige erfenis zijn die je verlangd.

Vestig daar je hoop volkomen op.