Angst en onzekerheid

Met elkaar hebben we er de achterliggende tijd alles aan gedaan om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Terecht willen we deze pandemie stoppen en de levens van mensen redden. Dit virus en haar gevolgen treft het leven van ons allemaal.

Misschien ben je er zelf ziek van geweest of ken je iemand die aan de beademing heeft gelegen of zelfs gestorven is door dit virus. Je hebt er de laatste tijd vast over nagedacht. “Wat als ik ziek wordt? Wat als ik sterf?” Niemand wil ziek worden en sterven en veel mensen leven in angst voor de dood.

Misschien heeft het geen invloed gehad op je gezondheid, maar wellicht voel je wel de economische gevolgen in je leven. Er is veel veranderd en er zal nog veel veranderen. Dat maakt ons leven onzeker en wankel. Daarom willen we je juist nu vertellen over de God die alles in de hand heeft en er naar uit ziet om je te helpen.

De God van het universum die de macht heeft over de wind en de golven is de God die ons altijd kan helpen. Hij ziet alles en Hij zoekt op aarde naar mensen die op Hem vertrouwen zodat Hij Zijn kracht kan bewijzen (2 Kronieken 16:9).

Angst en onzekerheid

Met elkaar hebben we er de achterliggende tijd alles aan gedaan om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Terecht willen we deze pandemie stoppen en de levens van mensen redden. Dit virus en haar gevolgen treft het leven van ons allemaal.

Misschien ben je er zelf ziek van geweest of ken je iemand die aan de beademing heeft gelegen of zelfs gestorven is door dit virus. Je hebt er de laatste tijd vast over nagedacht. “Wat als ik ziek wordt? Wat als ik sterf?” Niemand wil ziek worden en sterven en veel mensen leven in angst voor de dood.

Misschien heeft het geen invloed gehad op je gezondheid, maar wellicht voel je wel de economische gevolgen in je leven. Er is veel veranderd en er zal nog veel veranderen. Dat maakt ons leven onzeker en wankel. Daarom willen we je juist nu vertellen over de God die alles in de hand heeft en er naar uit ziet om je te helpen.

De God van het universum die de macht heeft over de wind en de golven is de God die ons altijd kan helpen. Hij ziet alles en Hij zoekt op aarde naar mensen die op Hem vertrouwen zodat Hij Zijn kracht kan bewijzen (2 Kronieken 16:9).


Ziekte als waarschuwing

Hij wil ons graag helpen. Hij is de Bron van het leven. Juist dit virus laat ons zien dat we niet zonder Hem kunnen. We hebben het geprobeerd, maar hoe sterk zijn we nu eigenlijk echt? Een klein virus heeft ons hele land stilgelegd. Dit is Gods manier om ons wakker te schudden, om ons te waarschuwen. Hij roept nu tot jou, “Word wakker, zonder Mij kun je niet.”

Deze pandemie is tegelijkertijd een voorbode van Gods komende oordeel. Er komt een dag waarop God voor eens en altijd zal afrekenen met deze wereld vol onrecht en zonde. Luister daarom naar de woorden van Jezus: “En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.” (Mattheüs 10:28)

Ja, we moeten bang zijn. Maar niet voor dat wat het lichaam kan doden…

Dood is het gevolg van de zonde

God is onze Schepper, Hij heeft ons gemaakt om Hem te eren en van Hem te genieten. Zo had Hij ons een heerlijk paradijs gegeven waarin we samen met Hem mochten leven. Maar we wilden Hem niet, we minachtten Hem en wilden voor onszelf leven. Dat zien we ook vandaag nog. We denken het liefst niet aan God en we slaan het liefst zoveel mogelijk levensmiddelen in voor onszelf. Die neiging om ten koste van anderen en Gods eer voor onszelf te kiezen noemt de Bijbel zonde. En het gevolg van de zonde is de dood. “Want het loon van de zonde is de dood…” (Romeinen 6:23). Deze dood komt hoe dan ook, of dat nu is door een virus of door een ongeluk, wanneer we gezondigd hebben, zullen we sterven en de terechte woede van God over de zonde moeten dragen in de hel. We moeten dus bang zijn. Niet voor dat wat het lichaam kan doden, maar voor de almachtige God van het universum die ons rechtvaardig zal oordelen.

Jezus kan je angst wegnemen

Maar er is een middel om niet bang te zijn voor die dag. Er is Iemand die de dood die jij verdient, de veroordeling die jij verdient, vrijwillig op zich wilde nemen. Iemand die de straf op je zonde, de dood, wilde dragen. Zo lief had God de wereld, zo lief had Hij jou, dat Hij Zijn Zoon, Jezus Christus gaf opdat een ieder, wie dan ook, die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16)!

Dit is de hoop die God je biedt in deze donkere en zieke wereld. Vertrouw op Jezus die sterker is dan de dood en opstond uit het graf. Belijd je zonden, erken tegenover God dat je eerder geneigd bent voor jezelf te leven ten koste van anderen dan voor God en anderen ten koste van jezelf. Degene die Zich gaf voor jou ten koste van Zichzelf wil jou redden, zodat je niet bang hoeft te zijn voor je sterfdag en het oordeel dat zal volgen.

Vertrouw op Jezus

Keer je daarom af van je zonden en vertrouw op Hem. Hij wil je zonden vergeven en Hij zal die dag voor je maken als een vreugdevolle dag waar je naar uit kunt zien. Dan kun je moedig en getroost door dit leven gaan en je leven geven om anderen lief te hebben. Of je nu ziek wordt of niet en wat er ook om je heen en in je leven verandert. Want wanneer Hij je zonden vergeeft, geeft Hij je een heerlijke toekomst, dan zul na de dood met Hem opgewekt worden en eeuwig genieten in Gods aanwezigheid, de Bron van het leven, op een vernieuwde hemel en aarde waar geen zonde en ziekte meer zal zijn.

In de tussentijd

Leer Jezus in de tussentijd beter kennen. Onderzoek de Bijbel en volg Hem als Zijn discipel/leerling om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf (Mattheüs 22:39).

Zoek daarnaast contact met een Bijbelgetrouwe gemeente en andere gelovigen die Hem boven alles waarderen (Filippenzen 3:7) zodat je samen kunt groeien en Hem met elkaar kunt leren volgen en aanbidden. Hij is het waard.

Ziekte als waarschuwing

Hij wil ons graag helpen. Hij is de Bron van het leven. Juist dit virus laat ons zien dat we niet zonder Hem kunnen. We hebben het geprobeerd, maar hoe sterk zijn we nu eigenlijk echt? Een klein virus heeft ons hele land stilgelegd. Dit is Gods manier om ons wakker te schudden, om ons te waarschuwen. Hij roept nu tot jou, “Word wakker, zonder Mij kun je niet.”

Deze pandemie is tegelijkertijd een voorbode van Gods komende oordeel. Er komt een dag waarop God voor eens en altijd zal afrekenen met deze wereld vol onrecht en zonde. Luister daarom naar de woorden van Jezus: “En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.” (Mattheüs 10:28)

Ja, we moeten bang zijn. Maar niet voor dat wat het lichaam kan doden…

Dood is het gevolg van de zonde

God is onze Schepper, Hij heeft ons gemaakt om Hem te eren en van Hem te genieten. Zo had Hij ons een heerlijk paradijs gegeven waarin we samen met Hem mochten leven. Maar we wilden Hem niet, we minachtten Hem en wilden voor onszelf leven. Dat zien we ook vandaag nog. We denken het liefst niet aan God en we slaan het liefst zoveel mogelijk levensmiddelen in voor onszelf. Die neiging om ten koste van anderen en Gods eer voor onszelf te kiezen noemt de Bijbel zonde. En het gevolg van de zonde is de dood. “Want het loon van de zonde is de dood…” (Romeinen 6:23). Deze dood komt hoe dan ook, of dat nu is door een virus of door een ongeluk, wanneer we gezondigd hebben, zullen we sterven en de terechte woede van God over de zonde moeten dragen in de hel. We moeten dus bang zijn. Niet voor dat wat het lichaam kan doden, maar voor de almachtige God van het universum die ons rechtvaardig zal oordelen.

Jezus kan je angst wegnemen

Maar er is een middel om niet bang te zijn voor die dag. Er is Iemand die de dood die jij verdient, de veroordeling die jij verdient, vrijwillig op zich wilde nemen. Iemand die de straf op je zonde, de dood, wilde dragen. Zo lief had God de wereld, zo lief had Hij jou, dat Hij Zijn Zoon, Jezus Christus gaf opdat een ieder, wie dan ook, die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16)!

Dit is de hoop die God je biedt in deze donkere en zieke wereld. Vertrouw op Jezus die sterker is dan de dood en opstond uit het graf. Belijd je zonden, erken tegenover God dat je eerder geneigd bent voor jezelf te leven ten koste van anderen dan voor God en anderen ten koste van jezelf. Degene die Zich gaf voor jou ten koste van Zichzelf wil jou redden, zodat je niet bang hoeft te zijn voor je sterfdag en het oordeel dat zal volgen.

Vertrouw op Jezus

Keer je daarom af van je zonden en vertrouw op Hem. Hij wil je zonden vergeven en Hij zal die dag voor je maken als een vreugdevolle dag waar je naar uit kunt zien. Dan kun je moedig en getroost door dit leven gaan en je leven geven om anderen lief te hebben. Of je nu ziek wordt of niet en wat er ook om je heen en in je leven verandert. Want wanneer Hij je zonden vergeeft, geeft Hij je een heerlijke toekomst, dan zul na de dood met Hem opgewekt worden en eeuwig genieten in Gods aanwezigheid, de Bron van het leven, op een vernieuwde hemel en aarde waar geen zonde en ziekte meer zal zijn.

In de tussentijd

Leer Jezus in de tussentijd beter kennen. Onderzoek de Bijbel en volg Hem als Zijn discipel/leerling om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf (Mattheüs 22:39).

Zoek daarnaast contact met een Bijbelgetrouwe gemeente en andere gelovigen die Hem boven alles waarderen (Filippenzen 3:7) zodat je samen kunt groeien en Hem met elkaar kunt leren volgen en aanbidden. Hij is het waard.