Hoe kan ik mijn gedachten onder het beheer van de Heilige Geest brengen? Ik ben snel geneigd om te dromen/fantaseren over, bijvoorbeeld, de toekomst. Ik weet dat dit verkeerd is, maar toch lukt het mij niet om ermee te stoppen. Het dromen is een gewenning geworden, waardoor het al gebeurt voordat ik er erg in heb. Het maakt mij machteloos, omdat ik zo graag wil stoppen. Ik bid er voortdurend voor, maar het komt dagelijks terug. Kan iemand mij raad geven?”

Hoe kan ik mijn gedachten onder het beheer van de Heilige Geest brengen? Ik ben snel geneigd om te dromen/fantaseren over, bijvoorbeeld, de toekomst. Ik weet dat dit verkeerd is, maar toch lukt het mij niet om ermee te stoppen. Het dromen is een gewenning geworden, waardoor het al gebeurt voordat ik er erg in heb. Het maakt mij machteloos, omdat ik zo graag wil stoppen. Ik bid er voortdurend voor, maar het komt dagelijks terug. Kan iemand mij raad geven?”


Hoe zou het zijn als ik die opleiding zal volgen? Hoe zou het zijn als ik met hem of haar zou trouwen? Hoe zou het zijn als ik de Heere op dat pad volg? We maken onszelf allemaal een voorstelling van de toekomst. Het is goed om je keuzes te overwegen en in gedachten te overdenken waar een ingeslagen pad naar toe zal leiden en wat de risico’s zijn. Het is goed en verantwoord om de kosten te berekenen (Lukas 14:28).

Maar zoals we geboren zijn is ons hart arglistig, we zijn geneigd om de dingen van het vlees te bedenken, wat aangenaam is voor ons, hoe we horizontaal het meeste kunnen genieten. We zijn geneigd om voor dit leven te leven. Maar er is een geestelijke werkelijkheid die meer echt is dan wat we ons heen zien. Wat we om ons heen zien vergaat, maar het geestelijke blijft. Daarom moeten al onze gedachten en verlangens gesteld worden in het licht van de eeuwigheid. Jezus waarschuwt ons: “Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.” (Mattheüs 16:25)

Bedenk de dingen die boven zijn

Toen de Heere Jezus ons voorging en aan het kruis leed, de hevige pijn voelde, en de woede van God voor ons moest dragen, was dit wat Hem vol deed houden: de vreugde die Hem te wachten stond. In gedachten zag Hij zichzelf met de Vader verenigd nadat alle woede geblust was. Hij zag zichzelf daar niet alleen, zoals voorheen, maar met een schare die niemand tellen kan, uit alle volken, talen en stammen. Dat vooruitzicht, die hoop, deed hem volhouden tot het einde. Dat zorgde ervoor dat Hij ons liefhad tot het einde.

Al onze gedachten over de toekomst moeten gesteld worden in dat licht. Bedenk die dingen. De dingen die boven zijn. Stel je de beloften voor ogen die de Heere Jezus gegeven heeft. Dat wie in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leeft. Verlang naar dat eeuwige leven. Laat die hoop je gedachten verlichten.

Ja, hiertoe leiden de fantasieën van de wereld, de gedachten van onze oude natuur: “Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen…” Maar wij richten onze gedachten op het hemelse: “Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.” (Filippenzen 3:19)

Laat die hoop je gedachtenwereld bezetten en ertoe leiden dat je onverschrokken Jezus volgt, om heilig te leven en van Hem te getuigen. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede.

Volg Jezus naar boven

Misschien is het om je heen donker, lijkt de hemel te ver weg en ben je geneigd om te vluchten in een fantasiewereld, die niet overeenkomt met de werkelijkheid. Juist om alle pijn en wanhoop te ontvluchten. Maar of die gedachten en fantasieën nu gevoed worden door romans, series of pornografie, ze zullen je alleen maar meer teleurstellen wanneer we ze projecteren op de wereld om ons heen. Zoals zout wat er even lijkt te verfrissen, brengt het niet wat je verlangd.

Vlucht naar Christus, die waarlijk is opgestaan. Hij leeft. Hij heeft deze geestelijke werkelijkheid bewezen die meer echt is dan alles wat om ons heen vergaat. Bereken de kosten, volg Hem en hoop volkomen op Zijn genade en de heerlijkheid die ieder wacht die met Hem sterft en opstaat in een nieuw leven.

“Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.” (Kolossenzen 3:1-4)

Hoe zou het zijn als ik die opleiding zal volgen? Hoe zou het zijn als ik met hem of haar zou trouwen? Hoe zou het zijn als ik de Heere op dat pad volg? We maken onszelf allemaal een voorstelling van de toekomst. Het is goed om je keuzes te overwegen en in gedachten te overdenken waar een ingeslagen pad naar toe zal leiden en wat de risico’s zijn. Het is goed en verantwoord om de kosten te berekenen (Lukas 14:28).

Maar zoals we geboren zijn is ons hart arglistig, we zijn geneigd om de dingen van het vlees te bedenken, wat aangenaam is voor ons, hoe we horizontaal het meeste kunnen genieten. We zijn geneigd om voor dit leven te leven. Maar er is een geestelijke werkelijkheid die meer echt is dan wat we ons heen zien. Wat we om ons heen zien vergaat, maar het geestelijke blijft. Daarom moeten al onze gedachten en verlangens gesteld worden in het licht van de eeuwigheid. Jezus waarschuwt ons: “Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.” (Mattheüs 16:25)

Bedenk de dingen die boven zijn

Toen de Heere Jezus ons voorging en aan het kruis leed, de hevige pijn voelde, en de woede van God voor ons moest dragen, was dit wat Hem vol deed houden: de vreugde die Hem te wachten stond. In gedachten zag Hij zichzelf met de Vader verenigd nadat alle woede geblust was. Hij zag zichzelf daar niet alleen, zoals voorheen, maar met een schare die niemand tellen kan, uit alle volken, talen en stammen. Dat vooruitzicht, die hoop, deed hem volhouden tot het einde. Dat zorgde ervoor dat Hij ons liefhad tot het einde.

Al onze gedachten over de toekomst moeten gesteld worden in dat licht. Bedenk die dingen. De dingen die boven zijn. Stel je de beloften voor ogen die de Heere Jezus gegeven heeft. Dat wie in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leeft. Verlang naar dat eeuwige leven. Laat die hoop je gedachten verlichten.

Ja, hiertoe leiden de fantasieën van de wereld, de gedachten van onze oude natuur: “Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen…” Maar wij richten onze gedachten op het hemelse: “Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.” (Filippenzen 3:19)

Laat die hoop je gedachtenwereld bezetten en ertoe leiden dat je onverschrokken Jezus volgt, om heilig te leven en van Hem te getuigen. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede.

Volg Jezus naar boven

Misschien is het om je heen donker, lijkt de hemel te ver weg en ben je geneigd om te vluchten in een fantasiewereld, die niet overeenkomt met de werkelijkheid. Juist om alle pijn en wanhoop te ontvluchten. Maar of die gedachten en fantasieën nu gevoed worden door romans, series of pornografie, ze zullen je alleen maar meer teleurstellen wanneer we ze projecteren op de wereld om ons heen. Zoals zout wat er even lijkt te verfrissen, brengt het niet wat je verlangd.

Vlucht naar Christus, die waarlijk is opgestaan. Hij leeft. Hij heeft deze geestelijke werkelijkheid bewezen die meer echt is dan alles wat om ons heen vergaat. Bereken de kosten, volg Hem en hoop volkomen op Zijn genade en de heerlijkheid die ieder wacht die met Hem sterft en opstaat in een nieuw leven.

“Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.” (Kolossenzen 3:1-4)

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →