Meer dan de woorden van mensen hebben we Gods Woord nodig. Gek genoeg is het juist vanwege de overvloed aan informatie moeilijker dan ooit om feit van fictie te onderscheiden. Daarom is het zo belangrijk dat we de God Die ons en de wereld om ons heen gemaakt heeft beter leren kennen.

Meer dan de woorden van mensen hebben we Gods Woord nodig. Gek genoeg is het juist vanwege de overvloed aan informatie moeilijker dan ooit om feit van fictie te onderscheiden. Daarom is het zo belangrijk dat we de God Die ons en de wereld om ons heen gemaakt heeft beter leren kennen.


De machtige God van het universum heeft vaak en op veel manieren tot ons gesproken, dit is op zichzelf al een wonder. Hij wilde bekendmaken wie Hij is. Alsof een schilder iets van zichzelf wilde laten zien aan een schilderij. Dit is onbevattelijk, maar waar.

Zeker als we vervolgens zien hoe Hij uiteindelijk tot ons gesproken heeft door Zijn Zoon. Zijn Zoon, Jezus, is als het ware de handtekening onder alles wat Hij gesproken heeft. In Hem zien we werkelijkheid worden wat God heeft beloofd; Gods Woord is vlees geworden. Hij leefde uit wat geschreven stond. God maakt waar wat eerst enkel belofte was. Hij maakt realiteit wat eerst enkel schaduw was.

Dit maakt de Bijbel het heerlijkste boek op aarde, ons Handboek voor eeuwig leven, onze Schatkaart naar de kostbaarste schat!

Samen de hele Bijbel door

Daarom is het zo goed om het overzicht te krijgen van wat God nu eigenlijk bekend heeft gemaakt. Dit kun je doen door nauwkeurig kleine gedeelten te bestuderen maar ook door eens (of vaker) heel de Bijbel vanaf het begin tot het einde door te lezen.

Daarom bieden we je twee leesplannen. Een korte om je in een jaar het overzicht te geven van de Bijbel. En een langere zodat je in drie jaar, ook samen met anderen, intensiever stil kunt staan bij wat God in de Bijbel tegen ons wil zeggen. 

Kies hieronder het leesplan wat bij je past en neem deel aan een Bijbelleesgroep. 

De Bijbel in één jaar
Met dit leesplan lees je in een jaar de hele Bijbel of enkel het Oude of Nieuwe Testament. Op chronologische volgorde, in plaats van boek voor boek, lees je elke werkdag een gedeelte uit de Bijbel, zo heb je in het weekend nog ruimte om in te halen of je te richten op ander geestelijk voedsel.

Dit leesplan helpt je om als kennismaking met de Bijbel overzicht te krijgen van alles God tot ons wilde spreken. Deelnemen

De Bijbel in drie jaar
Met dit leesplan lees je elke werkdag drie hoofdstukken om in drie jaar de hele Bijbel beter te leren kennen. In die drie jaar heb je het Oude Testament een keer gelezen, het Nieuwe Testament drie keer en de Psalmen vijf keer.

Zo helpt dit leesplan je om allereerst de hele Bijbel te leren kennen, maar ook geeft het je ruimte om dieper over datgene wat je leest na te denken. Deelnemen

Bid elke dag

Hoewel we veel van God zullen horen, verlangd God er ook naar om jou stem te horen. Zoals een goede vader ervan geniet dat zijn kinderen naar hem toe komen als ze hem nodig hebben, zo geniet God als Hij zich sterk kan bewijzen aan ons (2 Kronieken 16:9). Onze gebeden verheerlijken God omdat ze laten zien dat we afhankelijk zijn van Hem. Daarom willen we niet alleen naar Hem luisteren maar ook dagelijks leren om aan de hand van dat wat we lezen, te bidden en te aanbidden.

Aan de hand van wat we lezen, leren we elke dag iets meer kennen van onze nood en Gods rijkdom en gewilligheid. Zo zal de Heilige Geest onze gebeden en aanbidding door het Woord aanwakkeren en ons een steeds groter vertrouwen geven dat wie bidt zal danken omdat Hij onze gebeden verhoort, om Jezus onze Voorbidder.

Het is de moeite waard

Tijdens deze vlucht van Genesis naar de Openbaring zul je je Schepper leren kennen, je zult jezelf leren kennen, je zult Jezus leren kennen en meer en meer ervaren dat Gods woorden werkelijk zoeter zijn dan honing, ja, levend water voor je ziel. Schrik niet terug, het opstijgen is altijd wat moeizaam en ongemakkelijk, maar als je eenmaal in de lucht zit zul je genieten van het heerlijke uitzicht wat de Bijbel je geeft.

Ja, je zult soms beven als je over de diepe dalen en ravijnen vliegt van onze zonde, van het kwaad en van Gods rechtvaardige oordeel. Maar meer nog en boven alles uit zul je genieten van de machtige toppen van Gods genade en verlossing in Jezus Christus waarnaar ieder hoofdstuk en iedere gebeurtenis wijst.

De machtige God van het universum heeft vaak en op veel manieren tot ons gesproken, dit is op zichzelf al een wonder. Hij wilde bekendmaken wie Hij is. Alsof een schilder iets van zichzelf wilde laten zien aan een schilderij. Dit is onbevattelijk, maar waar.

Zeker als we vervolgens zien hoe Hij uiteindelijk tot ons gesproken heeft door Zijn Zoon. Zijn Zoon, Jezus, is als het ware de handtekening onder alles wat Hij gesproken heeft. In Hem zien we werkelijkheid worden wat God heeft beloofd; Gods Woord is vlees geworden. Hij leefde uit wat geschreven stond. God maakt waar wat eerst enkel belofte was. Hij maakt realiteit wat eerst enkel schaduw was.

Dit maakt de Bijbel het heerlijkste boek op aarde, ons Handboek voor eeuwig leven, onze Schatkaart naar de kostbaarste schat!

Samen de hele Bijbel door

Daarom is het zo goed om het overzicht te krijgen van wat God nu eigenlijk bekend heeft gemaakt. Dit kun je doen door nauwkeurig kleine gedeelten te bestuderen maar ook door eens (of vaker) heel de Bijbel vanaf het begin tot het einde door te lezen.

Daarom bieden we je twee leesplannen. Een korte om je in een jaar het overzicht te geven van de Bijbel. En een langere zodat je in drie jaar, ook samen met anderen, intensiever stil kunt staan bij wat God in de Bijbel tegen ons wil zeggen. 

Kies hieronder het leesplan wat bij je past en neem deel aan een Bijbelleesgroep. 

De Bijbel in één jaar
Met dit leesplan lees je in een jaar de hele Bijbel of enkel het Oude of Nieuwe Testament. Op chronologische volgorde, in plaats van boek voor boek, lees je elke werkdag een gedeelte uit de Bijbel, zo heb je in het weekend nog ruimte om in te halen of je te richten op ander geestelijk voedsel.

Dit leesplan helpt je om als kennismaking met de Bijbel overzicht te krijgen van alles God tot ons wilde spreken. Deelnemen

De Bijbel in drie jaar
Met dit leesplan lees je elke werkdag drie hoofdstukken om in drie jaar de hele Bijbel beter te leren kennen. In die drie jaar heb je het Oude Testament een keer gelezen, het Nieuwe Testament drie keer en de Psalmen vijf keer.

Zo helpt dit leesplan je om allereerst de hele Bijbel te leren kennen, maar ook geeft het je ruimte om dieper over datgene wat je leest na te denken. Deelnemen

Bid elke dag

Hoewel we veel van God zullen horen, verlangd God er ook naar om jou stem te horen. Zoals een goede vader ervan geniet dat zijn kinderen naar hem toe komen als ze hem nodig hebben, zo geniet God als Hij zich sterk kan bewijzen aan ons (2 Kronieken 16:9). Onze gebeden verheerlijken God omdat ze laten zien dat we afhankelijk zijn van Hem. Daarom willen we niet alleen naar Hem luisteren maar ook dagelijks leren om aan de hand van dat wat we lezen, te bidden en te aanbidden.

Aan de hand van wat we lezen, leren we elke dag iets meer kennen van onze nood en Gods rijkdom en gewilligheid. Zo zal de Heilige Geest onze gebeden en aanbidding door het Woord aanwakkeren en ons een steeds groter vertrouwen geven dat wie bidt zal danken omdat Hij onze gebeden verhoort, om Jezus onze Voorbidder.

Het is de moeite waard

Tijdens deze vlucht van Genesis naar de Openbaring zul je je Schepper leren kennen, je zult jezelf leren kennen, je zult Jezus leren kennen en meer en meer ervaren dat Gods woorden werkelijk zoeter zijn dan honing, ja, levend water voor je ziel. Schrik niet terug, het opstijgen is altijd wat moeizaam en ongemakkelijk, maar als je eenmaal in de lucht zit zul je genieten van het heerlijke uitzicht wat de Bijbel je geeft.

Ja, je zult soms beven als je over de diepe dalen en ravijnen vliegt van onze zonde, van het kwaad en van Gods rechtvaardige oordeel. Maar meer nog en boven alles uit zul je genieten van de machtige toppen van Gods genade en verlossing in Jezus Christus waarnaar ieder hoofdstuk en iedere gebeurtenis wijst.

Dit alles zal de brandstof zijn om degene te volgen die gezegd heeft: ‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden’ (Johannes 15:11).