Hoe zien jullie het ‘alles tot eer van God doen’ in relatie tot het invullen van je vrije tijd met ‘seculiere’ zaken? Ik streef er naar elk moment nuttig te besteden en merk dat ik daarom steeds meer moeite heb met het kijken van bijvoorbeeld programma’s of het ‘slechts’ gezellig doorbrengen van mijn avonden. In hoeverre moeten we hierin zoeken naar balans of anderszins?

Hoe zien jullie het ‘alles tot eer van God doen’ in relatie tot het invullen van je vrije tijd met ‘seculiere’ zaken? Ik streef er naar elk moment nuttig te besteden en merk dat ik daarom steeds meer moeite heb met het kijken van bijvoorbeeld programma’s of het ‘slechts’ gezellig doorbrengen van mijn avonden. In hoeverre moeten we hierin zoeken naar balans of anderszins?


We zijn gemaakt om God te verheerlijken, om vol te zijn van God. God is degene die alle eer en lof waard is en Hij heeft ons gemaakt om Zijn beeld te weerspiegelen. Hij heeft ons gemaakt om van Hem te genieten. En Hij vervulde ons hart tot we de leugen hoorden dat we zelf als God konden zijn en onafhankelijk van Hem konden leven.

Krampachtig maakten we van onszelf afgoden, maar we konden onszelf niet in leven houden, we konden onszelf niet blij maken. We waren gemaakt voor God en zonder Hem werd alles bitter. En hoewel we onszelf vulden met allerlei genietingen, zonder God daarvoor te erkennen, kregen we alleen maar meer dorst.

Bevrijding

Maar God had die afkerige wereld zo lief dat Hij zichzelf vernederde en de gezelligheid van de Drie-eenheid verliet om ons vrij te kopen uit de slavernij van de zonde en de dood.

Nee, er is in de hele geschiedenis niets duurder gekocht dan het leven van hen die hun vertrouwen stellen op dat offer. Jezus heeft de dure prijs betaalt door te sterven aan het kruis, te verdrinken in eenzaamheid waarin wij eeuwig verdienen te verdrinken.

Maar Hij stond op uit de dood. Hij heeft de volle prijs tot de laatste cent betaalt om ons weer te verenigen met God. Ja, door het geloof in Jezus komt Gods Geest zelf in ons wonen. Wanneer je je vertrouwen gesteld hebt op Jezus als de enige die je kan redden van je zonde en schuld, wanneer je Hem hebt aangeroepen voor redding, is je lichaam een tempel geworden van de levende God (2 Korinthe 6:14-18).

Dat is de reden om alles tot eer van God te doen, om Hem te verheerlijken in je lichaam (1 Korinthe 6:19-20). Wanneer we er dus over nadenken hoe we ons leven invulling moeten geven tot eer van God beginnen we bij de reden, namelijk dat we duur gekocht zijn. Dit moeten we onthouden. We zijn te duur voor nutteloosheid.

Laat het offer van Jezus dan ook al die moeite waard zijn geweest.

Kostbare tijd

In dat licht kunnen we nadenken over de manier waarop we onze “vrije tijd” invullen. Want die “vrije tijd” is dus ook duur gekocht, misschien kun je het dan ook “kostbare tijd” noemen. Als Jezus zo geleden heeft om dit mogelijk te maken lijkt het mij niet gepast om een scheiding te maken tussen tijd voor jezelf en tijd voor God. Al jouw tijd heeft Jezus duur gekocht. En is het dan niet heerlijk om zo dicht mogelijk bij Hem te leven nu we vrij mogen genieten van Gods liefde?

Blijf dicht bij Jezus, geniet van tijd in de stilte met Hem. Zoek hem op, geknield met een open Bijbel. Laat dat je belangrijkste ontspanning zijn. Geniet van de vrede die Hij aangebracht heeft zodat je nu vrij in het Heilige der heilig kan komen en God mag aanbidden. Beter nog, en dit is iets waardoor je wel moet knielen en beven, jij bent het Heilige der heilige. Besef je dat?

Denk daar eens goed over na. Wanneer je door het geloof in Jezus vervult bent met de Heilige Geest is je lichaam een tempel van de levende God. Wat zou dit betekenen voor jouw leven en jouw ontspanning?

Onbesmet van zonde

Als je een tempel bent geworden van God. Besmet je ontspanning dan niet met zonde, met dat wat je liefde voor God blust, met dat wat je afleidt van gemeenschap met God. We hoeven niet te balanceren tussen een nuttig leven en ontspanning. Ontspanning is noodzakelijk en we mogen daarvan genieten. Maar stel je ontspanning in het licht van de prijs die Jezus betaald heeft en het heiligdom dat je lichaam geworden is.

In dat licht zegt Paulus, “Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen” (1 Korinthe 6:12).

Ga daarom eerst naar Jezus voor ontspanning, vul je eerst met Hem, met Zijn levende water. Dan zul je het bittere water van deze wereld beter kunnen onderscheiden. Dan zul je beter kunnen beoordelen of de manier van ontspanning die je kiest nuttig is of je een slaaf maakt.

O God, U bent mijn God!
U zoek ik vroeg in de morgen;
mijn ziel dorst naar U,
mijn lichaam verlangt naar U
in een land, dor en dorstig, zonder water.
Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd,
Uw macht en Uw heerlijkheid gezien.
Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven;
daarom zullen mijn lippen U prijzen.
Zo zal ik U loven in mijn leven,
in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen.
Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden;
mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen.
(Psalm 63:2-6)

We zijn gemaakt om God te verheerlijken, om vol te zijn van God. God is degene die alle eer en lof waard is en Hij heeft ons gemaakt om Zijn beeld te weerspiegelen. Hij heeft ons gemaakt om van Hem te genieten. En Hij vervulde ons hart tot we de leugen hoorden dat we zelf als God konden zijn en onafhankelijk van Hem konden leven.

Krampachtig maakten we van onszelf afgoden, maar we konden onszelf niet in leven houden, we konden onszelf niet blij maken. We waren gemaakt voor God en zonder Hem werd alles bitter. En hoewel we onszelf vulden met allerlei genietingen, zonder God daarvoor te erkennen, kregen we alleen maar meer dorst.

Bevrijding

Maar God had die afkerige wereld zo lief dat Hij zichzelf vernederde en de gezelligheid van de Drie-eenheid verliet om ons vrij te kopen uit de slavernij van de zonde en de dood.

Nee, er is in de hele geschiedenis niets duurder gekocht dan het leven van hen die hun vertrouwen stellen op dat offer. Jezus heeft de dure prijs betaalt door te sterven aan het kruis, te verdrinken in eenzaamheid waarin wij eeuwig verdienen te verdrinken.

Maar Hij stond op uit de dood. Hij heeft de volle prijs tot de laatste cent betaalt om ons weer te verenigen met God. Ja, door het geloof in Jezus komt Gods Geest zelf in ons wonen. Wanneer je je vertrouwen gesteld hebt op Jezus als de enige die je kan redden van je zonde en schuld, wanneer je Hem hebt aangeroepen voor redding, is je lichaam een tempel geworden van de levende God (2 Korinthe 6:14-18).

Dat is de reden om alles tot eer van God te doen, om Hem te verheerlijken in je lichaam (1 Korinthe 6:19-20). Wanneer we er dus over nadenken hoe we ons leven invulling moeten geven tot eer van God beginnen we bij de reden, namelijk dat we duur gekocht zijn. Dit moeten we onthouden. We zijn te duur voor nutteloosheid.

Laat het offer van Jezus dan ook al die moeite waard zijn geweest.

Kostbare tijd

In dat licht kunnen we nadenken over de manier waarop we onze “vrije tijd” invullen. Want die “vrije tijd” is dus ook duur gekocht, misschien kun je het dan ook “kostbare tijd” noemen. Als Jezus zo geleden heeft om dit mogelijk te maken lijkt het mij niet gepast om een scheiding te maken tussen tijd voor jezelf en tijd voor God. Al jouw tijd heeft Jezus duur gekocht. En is het dan niet heerlijk om zo dicht mogelijk bij Hem te leven nu we vrij mogen genieten van Gods liefde?

Blijf dicht bij Jezus, geniet van tijd in de stilte met Hem. Zoek hem op, geknield met een open Bijbel. Laat dat je belangrijkste ontspanning zijn. Geniet van de vrede die Hij aangebracht heeft zodat je nu vrij in het Heilige der heilig kan komen en God mag aanbidden. Beter nog, en dit is iets waardoor je wel moet knielen en beven, jij bent het Heilige der heilige. Besef je dat?

Denk daar eens goed over na. Wanneer je door het geloof in Jezus vervult bent met de Heilige Geest is je lichaam een tempel van de levende God. Wat zou dit betekenen voor jouw leven en jouw ontspanning?

Onbesmet van zonde

Als je een tempel bent geworden van God. Besmet je ontspanning dan niet met zonde, met dat wat je liefde voor God blust, met dat wat je afleidt van gemeenschap met God. We hoeven niet te balanceren tussen een nuttig leven en ontspanning. Ontspanning is noodzakelijk en we mogen daarvan genieten. Maar stel je ontspanning in het licht van de prijs die Jezus betaald heeft en het heiligdom dat je lichaam geworden is.

In dat licht zegt Paulus, “Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen” (1 Korinthe 6:12).

Ga daarom eerst naar Jezus voor ontspanning, vul je eerst met Hem, met Zijn levende water. Dan zul je het bittere water van deze wereld beter kunnen onderscheiden. Dan zul je beter kunnen beoordelen of de manier van ontspanning die je kiest nuttig is of je een slaaf maakt.

O God, U bent mijn God!
U zoek ik vroeg in de morgen;
mijn ziel dorst naar U,
mijn lichaam verlangt naar U
in een land, dor en dorstig, zonder water.
Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd,
Uw macht en Uw heerlijkheid gezien.
Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven;
daarom zullen mijn lippen U prijzen.
Zo zal ik U loven in mijn leven,
in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen.
Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden;
mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen.
(Psalm 63:2-6)

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →