Hoe kan het dat Adam en Eva zondigden? Had God hun dan gemaakt met zondige begeerten? Zondigden ze al voor ze gegeten hadden toen ze er alleen al naar verlangden?

Hoe kan het dat Adam en Eva zondigden? Had God hun dan gemaakt met zondige begeerten? Zondigden ze al voor ze gegeten hadden toen ze er alleen al naar verlangden?


Een vrije wil

Toen God de mens schiep naar Zijn beeld werd ook Zijn creativiteit in ons zichtbaar. In tegenstelling tot de aarde, de planten en de dieren kregen wij de mogelijkheid om na te denken, plannen te maken en beslissingen te nemen.

God verlangde ernaar dat we Hem vrijwillig liefhadden. Niet zoals de rest van de schepping die niet anders kon dan Hem eren. Zo stelde Hij de mens voor de keuze, om hun liefde te beproeven bij de boom van kennis van goed en kwaad. God gaf Adam en Eva dus de mogelijkheid om te zondigen.

En inderdaad, was de begeerte al zonde, zoals ook Jezus duidelijk maakt als Hij aangeeft dat we al overspel plegen wanneer we begerig kijken naar de vrouw van onze naaste (Mattheüs 5:28).

Om ons heen zien we nog een glimp van de mogelijkheid die God ons gegeven heeft om beslissingen te maken, maar we zien ook dat onze keuze beperkt wordt door onze natuur. Zo kunnen we ervoor kiezen om een eindje te wandelen, maar niet om te vliegen. Ook is er veel wat onze keuzes beïnvloed, zoals honger, reclame, en angst voor de dood.

Een gebonden wil

Zo is onze wil gebonden. Ook op moreel gebied. Nadat we ons overgaven aan de zonde en we daaraan verslaafd zijn geraakt werd het onmogelijk dat we onszelf redden uit deze vicieuze cirkel die ons tot de ondergang leidt.

Paulus noemt ons slaven van de zonde (Romeinen 6:20). Zonde en dood grijpen als een besmettelijk virus om zich heen. En iedere zonde leidt tot meer zonde. We zien aan het begin van de Bijbel al hoe Kaïn boos werd op Abel vervolgens sloeg hij hem dood en uiteindelijk loog hij tegen God. Zo maakt de zonde en angst voor de gevolgen van de zonde ons slaven, we raken er steeds meer in verstrikt.

We zijn gevangen, gevangen door ons verlangen om voor onszelf te leven, om te overleven, wat het ook kost. Maar wat is het Evangelie heerlijk. God wilde Zijn genade bewijzen en bevrijden uit die macht van de zonde: “Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad  om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven  aan slavernij onderworpen waren.” (Hebreeën 2:14-15)

Een nieuwe wil

Wat een genade. God wil ons een nieuw hartsverlangen geven, een wil die niet geneigd is tot zonde, maar ernaar verlangd om Gods liefde en heiligheid te weerspiegelen. Vernieuwing, vrijheid, om voor God te leven, wat het ook kost, van binnen uit.

Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. (Hebreeën 8:10-12)

Dit is wat Jezus mogelijk maakte, door het bloed van het Nieuwe Verbond te storten aan het kruis. Vergeving van zonden en kracht, door Zijn Heilige Geest om opnieuw gevormd te worden naar Gods beeld. Hij wil ons zelf overtuigen en in staat stellen om, vrij van onze eigen zondige verlangens, het goede te kiezen.

Wil je voor jezelf leven, of voor Jezus? Kies vandaag wie je wilt volgen: je hart wat besmet is door de zonde en je leidt tot de ondergang, of Jezus die je wil vernieuwen en leidt tot het eeuwige leven!

Dank God wanneer Hij je vrijgemaakt heeft, je een afkeer gegeven heeft van de zonde en je er naar verlangd om Hem te volgen.

Een vrije wil

Toen God de mens schiep naar Zijn beeld werd ook Zijn creativiteit in ons zichtbaar. In tegenstelling tot de aarde, de planten en de dieren kregen wij de mogelijkheid om na te denken, plannen te maken en beslissingen te nemen.

God verlangde ernaar dat we Hem vrijwillig liefhadden. Niet zoals de rest van de schepping die niet anders kon dan Hem eren. Zo stelde Hij de mens voor de keuze, om hun liefde te beproeven bij de boom van kennis van goed en kwaad. God gaf Adam en Eva dus de mogelijkheid om te zondigen.

En inderdaad, was de begeerte al zonde, zoals ook Jezus duidelijk maakt als Hij aangeeft dat we al overspel plegen wanneer we begerig kijken naar de vrouw van onze naaste (Mattheüs 5:28).

Om ons heen zien we nog een glimp van de mogelijkheid die God ons gegeven heeft om beslissingen te maken, maar we zien ook dat onze keuze beperkt wordt door onze natuur. Zo kunnen we ervoor kiezen om een eindje te wandelen, maar niet om te vliegen. Ook is er veel wat onze keuzes beïnvloed, zoals honger, reclame, en angst voor de dood.

Een gebonden wil

Zo is onze wil gebonden. Ook op moreel gebied. Nadat we ons overgaven aan de zonde en we daaraan verslaafd zijn geraakt werd het onmogelijk dat we onszelf redden uit deze vicieuze cirkel die ons tot de ondergang leidt.

Paulus noemt ons slaven van de zonde (Romeinen 6:20). Zonde en dood grijpen als een besmettelijk virus om zich heen. En iedere zonde leidt tot meer zonde. We zien aan het begin van de Bijbel al hoe Kaïn boos werd op Abel vervolgens sloeg hij hem dood en uiteindelijk loog hij tegen God. Zo maakt de zonde en angst voor de gevolgen van de zonde ons slaven, we raken er steeds meer in verstrikt.

We zijn gevangen, gevangen door ons verlangen om voor onszelf te leven, om te overleven, wat het ook kost. Maar wat is het Evangelie heerlijk. God wilde Zijn genade bewijzen en bevrijden uit die macht van de zonde: “Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad  om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven  aan slavernij onderworpen waren.” (Hebreeën 2:14-15)

Een nieuwe wil

Wat een genade. God wil ons een nieuw hartsverlangen geven, een wil die niet geneigd is tot zonde, maar ernaar verlangd om Gods liefde en heiligheid te weerspiegelen. Vernieuwing, vrijheid, om voor God te leven, wat het ook kost, van binnen uit.

Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. (Hebreeën 8:10-12)

Dit is wat Jezus mogelijk maakte, door het bloed van het Nieuwe Verbond te storten aan het kruis. Vergeving van zonden en kracht, door Zijn Heilige Geest om opnieuw gevormd te worden naar Gods beeld. Hij wil ons zelf overtuigen en in staat stellen om, vrij van onze eigen zondige verlangens, het goede te kiezen.

Wil je voor jezelf leven, of voor Jezus? Kies vandaag wie je wilt volgen: je hart wat besmet is door de zonde en je leidt tot de ondergang, of Jezus die je wil vernieuwen en leidt tot het eeuwige leven!

Dank God wanneer Hij je vrijgemaakt heeft, je een afkeer gegeven heeft van de zonde en je er naar verlangd om Hem te volgen.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →