Social Card Levenslicht

Levenslicht


Levenslicht is een archief voor allerlei vertalingen van overdenkingen, artikelen en preken die God gebruikt heeft in mijn leven om mijn duisternis te verlichten, mij dichterbij Jezus te brengen en mij aan te moedigen om van Hem te getuigen in deze wereld.

Verder kun je op Levenslicht.org vertaalde en originele liederen vinden en een aantal reisverslagen van reizen naar vluchtelingenkampen in Griekenland en Calais.

Verschillende overdenkingen, artikelen en preken zijn ook terug te vinden op Geloofstoerusting. Daarnaast wil ik je Godgericht.nl aanbevelen waar dagelijks nieuwe bemoedigende en onderwijzende artikelen te vinden zijn die je hart elke keer weer richt op God.

Ik voel me verbonden met alle gemeenten die Jezus Christus vanuit het onfeilbare Woord van God, met de hulp van de Heilige Geest, in alles willen volgen en verheerlijken en elkaar daartoe ook aanmoedigen en ondersteunen, tot uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Genade & vrede,

Andreas Murre

Recente artikelen