Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft  door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf  vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. (Filippenzen 2:4-8)

Bemodderde vluchtelingen stromen samen bij de grens tussen Griekenland en Macedonië. Hun kapotgeschoten leven hebben ze achter zich gelaten en ze zijn door onze grootspraak overgehaald om in het westen een veiliger en beter heenkomen te zoeken. Maar na een levensgevaarlijke overtocht lijkt het erop dat dit voorlopig het eindpunt is. De grenzen zijn dicht.

Er zijn al meer dan 13.000 vluchtelingen bij de grens aangekomen. In hutjes en tenten proberen ze te vechten tegen de regen en de kou. Vaak tevergeefs. Hun kleren zijn doorweekt, veel mensen hebben honger en ziekte is het natuurlijke gevolg.

De Heere roept Zijn kinderen op de vreemdelingen lief te hebben. Waarom? Omdat we zelf ook eens vreemdelingen waren in Egypte (Deuteronomium 10:19).

Hij draagt het ons op om niet alleen oog te hebben voor onszelf maar ook voor anderen. Hij vraagt van ons de gezindheid die de Heere Jezus had. Hij verliet de allergrootste heerlijkheid om te dienen als een slaaf. Hij vernederde zich en werd zelfs gehoorzaam tot de dood, ja, tot de kruisdood (Filippenzen 2:4-8).

Om de liefde waarmee de Heere Jezus vijandige opstandelingen heeft lief gehad uit te delen zullen we volgende week, als de Heere het geeft, naar Griekenland reizen. Daar zullen we helpen met het uitdelen van levensmiddelen en Christelijke warmte voor verkleumde vluchtelingen.

Bid voor ons. Bid voor hen. Bid dat de Heere hen verlichting geeft, zowel lichamelijk als geestelijk. Dan zal Hij verheerlijkt worden!

Genade en vrede.