Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer. (Jesaja 54:10)

Ja, God, het Lam dat geslacht is en de Leeuw van Juda, heerst over de vluchtelingen en de strijders. Hij heeft ze allebei gemaakt. Híj heeft de strijders gemaakt die op een kamertje hun bomgordel in elkaar zetten om verwoesting aan te richten. Ja, Hij heeft de verwoester gemaakt om te vernietigen.

Maar de Heere heeft een erfenis voor hen die Hem dienen. Voor hen die zich in dit leven overgeven aan de Koning en Rechter van het universum. Voor hen heeft Hij deze erfenis: Welke wapens de strijders ook tegen Zijn dienaren zullen gebruiken, ze zullen niets uitrichten. Alles wat ze zullen zeggen, zal tegengesproken worden.

Waarom? Omdat alles wat ze doen meewerkt aan het eeuwige geluk van Zijn dienaren. Omdat zelfs de dood deze dienaren het leven geeft. Ja, ze kunnen rechtvaardig voor God verschijnen omdat hun gerechtigheid door Christus’ kostbaar bloed gekocht is (Jesaja 54:16—17).

Met dat onderwijs en die diepe en heerlijke troost zal ik vandaag met blijdschap naar Thessaloniki reizen. Mijn vliegtuig vertrekt om 10 uur vanaf Schiphol. Vanaf Thessaloniki hoop ik naar Idomeni te reizen om daar 14 dagen hulp te bieden aan de nu wanhopige vluchtelingen.

Ik dank de Heere voor alle harten die Hij gewillig gemaakt heeft om te geven en te spreken, Hij heeft mij daardoor erg bemoedigd. Hij is trouw en Hij voorziet! Nee, Zijn liefde veranderd niet.

Bid om de trouwe hulp, bescherming en liefde van de Heilige Vader. Bid om verlichting voor de vluchtelingen. Bid om de verheerlijking van Zijn Naam.

Genade en vrede.