11 april 2016

Eens was ik een vreemdeling

Door Levenslicht

Ga heen, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen en je zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij. (Markus 10:21)

Ik loof de Heere, want Hij is goed. Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Toen ik de Heere wantrouwde was Hij genadig en zorgde Hij en toen het gevaar dreigde gaf Hij rust. Toen ik Hem vol vrees aanriep verloste Hij mij uit de angsten. Het is de trouwe liefde van de Heere die mij na twee weken droeg als de wolken en weer veilig in het land van mijn vaderen bracht.

Wat ik achtergelaten heb is een grote onvoltooide taak. Er is nog zoveel te doen. De nood is nog zo groot. Duizenden vluchtelingen wachten op de liefde waarmee de Heere Jezus ons heeft liefgehad. Duizenden kinderen hopen, gevangen tussen politiek en kwaad, op de open armen waarin wij ontvangen zijn. Gevlucht voor verwoesting zoeken zij naar warmte en licht. Ze proberen al tastend de weg te vinden die naar het leven leidt.

Mensen van de Weg, wij weten de Weg, de weg die naar het leven leidt. Maar wie van ons is zoals Jezus zijn hemel uitgegaan? Je Koning roept je op, “ga heen, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen en je zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij” (Markus 10:21). Luister naar je Koning en volg Hem die Zijn heerlijkheid er voor over had om jou voor eeuwige verwoesting te beschermen.

Mensen van de Weg, de weg is vrij, de weg die eerst gesloten was voor vreemdelingen zoals wij. Een weg die door onze schuld versperd was door een leger van engelen met vlammende zwaarden. Maar door de bebloede Christus is de weg weer vrij. De toegang tot de heerlijkheid is vrij door Golgotha. Mensen van de Weg, de volken schreeuwen, de vluchtelingen roepen en de kinderen smeken om een weg die naar het leven leidt. Ga dan en vertel hen van die Weg. De tijd dringt. Ze wachten op ons.

Bid dat de Heere mensen gewillig maakt om te gaan. Bid dat de Heere mogelijkheden geeft om te gaan. Hij wil voorzien. Zo heeft Hij de afgelopen weken veel harten gewillig gemaakt om bijna 1500,- euro te geven. Daardoor heb ik 850,- euro aan hygiëne-pakketen (shampoo, babyshampoo, tandenborstels, tandpasta), tenten, kookspullen en brandhout kunnen achterlaten. Namens de vluchtelingen dank ik de Heere daarvoor! Ik bid dat de Heere het zal zegenen.

Bid dat de Heere openingen geeft om van Hem te spreken. Hij is altijd al aan het werk, nog voordat Hij ons gebruikt om te zaaien. Zo heeft Hij de afgelopen weken openingen gegeven om van Hem te spreken. Hij gaf dat veel vluchtelingen Levenslicht-kaartjes aannamen en er waren zelfs vluchtelingen die verlangden naar de Bijbel.

Mijn hoofd en dromen stromen nog over van woorden die ik met jullie moet delen maar ik weet ze nog niet in de goede volgorde te zetten. Bid voor hen, hoe ze ook op je overkomen. Denk er aan wie jij bent tegenover deze Heilige God die ook zij moeten ontmoeten. Denk aan het bloed wat moest stromen om de weg naar het leven voor jou vrij te maken. Bid dan voor hen. Wij weten de Weg.

Genade en vrede.