21 mei 2016

Licht voor vluchtelingen (Flitseditie)

Door Levenslicht

Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben?En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? (Romeinen 10:13—15)

De Heere heeft mij werk gegeven. Maar voordat ik daaraan begin wil ik mijn handen graag aanbieden aan de vluchtelingen in Calais. In Calais leven momenteel 5188 vluchtelingen waarvan er nog 3537 in de Jungle leven. Veel vrijwilligers zijn vermoeid en toe aan rust, daarom zijn er ook al veel vertrokken.

Er zijn nu dringend vrijwilligers nodig in de keuken, het magazijn en bij het uitdelen van hulpgoederen. De keuken moet al die monden voeden en de tekorten worden daar steeds groter. Daarnaast zijn er veel kinderen die zonder ouders of begeleiding in het kamp wonen.

Bid, zend of ga want als de Heere terugkomt zal Hij vragen wat we gedaan hebben. Als we Hem gehoorzamen zal Hij zeggen, “Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen” (Mattheüs 25:34—36).

Als we Hem niet gehoorzamen zal Hij moeten zeggen, “Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht” (Mattheüs 25:41—43).

Bid, zend mensen of ga zelf. Ik ga maar kort, het is maar een verkenningstocht. Maar ik weet dat daar veel mensen nodig zijn, net zoals in Idomeni. We hebben genoeg mensen en genoeg middelen, laten we delen, niet om dat Koninkrijk te verdienen maar uit liefde voor de Heere Jezus die Zijn heerlijkheid verliet om opstandelingen erfgenamen te maken.

Wij weten de Weg naar het geluk, laten wij ze dan die weg wijzen en laten zien.

Ik bid, en bid met mij mee, dat de Heere zal voorzien in alles wat nodig is, dat Hij me kracht, liefde en woorden geeft. Hij troost mij, “Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld” (Mattheüs 28:20).

Genade en vrede.