In de Bijbel staat het zendingsbevel (waarvan ik altijd heb geleerd dat dit voor iedereen is). Maar in Romeinen 10:14 staat: “En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden?” Kan je hier het zendingsbevel voor invullen, of moet dit eigenlijk toch een specifieke roeping zijn?

En als wij inderdaad allemaal geroepen zijn, hoe gaan jullie dan met deze roeping om? Ik merk bij mijzelf dat het me geregeld moedeloos maakt om zoveel mensen om mij heen te zien die Christus niet kennen, en dan voel ik haast ‘zendingsdrang’ opkomen. Is dit goed, of juist niet?

In de Bijbel staat het zendingsbevel (waarvan ik altijd heb geleerd dat dit voor iedereen is). Maar in Romeinen 10:14 staat: “En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden?” Kan je hier het zendingsbevel voor invullen, of moet dit eigenlijk toch een specifieke roeping zijn?

En als wij inderdaad allemaal geroepen zijn, hoe gaan jullie dan met deze roeping om? Ik merk bij mijzelf dat het me geregeld moedeloos maakt om zoveel mensen om mij heen te zien die Christus niet kennen, en dan voel ik haast ‘zendingsdrang’ opkomen. Is dit goed, of juist niet?


Prachtig om te lezen hoe dit verlangen leeft! Het is belangrijk om de dringende noodzaak van Evangelisatie te beseffen, dit is geen bijzaak, het gaat om zielen die eeuwig verloren zullen gaan wanneer wij Jezus’ opdracht niet gehoorzamen om Zijn getuige te zijn. Daarom is het ook zo’n genade wanneer we die ‘zendingsdrang’ voelen, zoals we geboren zijn zoeken we liever comfort en de redding van ons vlees, ten koste van zielen, niet de redding van zielen, ten koste van ons vlees.

Daarom dank ik de Heere echt nu ik lees dat de Heere die ‘zendingsdrang’ werkt. We hebben arbeiders nodig! We hebben jou nodig. De oogst is groot, en wordt steeds groter. De velden zijn wit, dat betekent dat het niet meer lang duurt voor de graankorrels zwart worden en het te laat is voor de oogst. Nu is het de tijd om uit te gaan. En daarom is het heerlijk om te horen dat dit verlangen leeft.

Geen speciale roeping

David Platt zegt dit over dat verlangen:

Sommigen spreken erover hoe God in hun leven een sterk verlangen werkt om mensen tot Christus te leiden. Sommige gemeenten zien dit Evangelische verlangen als de roeping tot een bediening, of zelfs als de roeping om zendeling te worden. Als het zijn van een discipel van Jezus echter betekent dat je discipelen maakt en als het vissen op mensen de essentie is van het volgen van Jezus (Mattheüs 4:19), dan is er geen speciale roeping nodig om het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden. Met andere woorden, het verlangen om mensen tot Christus te leiden en discipelen te maken onder alle volken maakt iemand geen zendeling. Het maakt iemand een Christen.

Het is zo goed, gezond en toch ook bovennatuurlijk vanzelfsprekend dat je dit als Christen verlangt, denk erover na:

Wanneer je een Middel hebt gevonden waardoor je verlost kunt worden van een eeuwigheid in de hel waar je terecht en zonder ophouden zou moeten lijden, dan kan het toch niet anders dan dit aan iedereen bekend maken? Stel je voor dat je een middel had tegen kanker, zou je dan niet alle ziekenhuizen langsgaan om dit aan zieken te geven?

Maar hoewel God Zijn Geest gegeven heeft om Zijn getuige te zijn en het dus het doel is van iedere Christen om het Evangelie te delen en mensen te nodigen tot Christus, is zeker niet iedereen geroepen om zendeling te worden. (Al is dit waarschijnlijk het excuus wat de meeste Christenen gebruiken om hun vlees en bezittingen te redden.) Voorlopig hebben we nog geen overschot aan zendelingen, dus verschuil je daar niet te snel achter.

Niet alleen in onze omgeving

Natuurlijk kunnen we ook in onze eigen omgeving getuige zijn. Dat is ook zeker onze eerste opdracht, op de post waar we zijn. Maar moeten we echt allemaal blijven in deze geestelijke overvloed waar we bijna verblind zijn door het vele licht terwijl er meer dan 6000 bevolkingsgroepen nog nooit maar een straaltje licht gezien hebben?

We kiezen zo snel voor het makkelijke deel, maar wie gaat er dan naar hen die leven in een hel, het Evangelie nog nooit gehoord hebben en daarom ook nog de rest van de eeuwigheid door moeten brengen in de hel?

Laat God je leven bepalen

Hoewel het duidelijk is dat we, als we door het geloof in Christus zijn, Zijn getuigen en gezanten Zijn, is het verschillend tot welke post God je roept. Leg dit in het gebed aan Hem voor, zonder voorwaarden.

Denk na over deze woorden van Platt:

Als volgelingen van Christus hebben we Hem een “blanco cheque” gegeven met ons leven. Dit betekent dat Hij ons mag gebruiken voor de verspreiding van het Evangelie in de wereld. Onze tijd is van Hem, ons geld is van Hem, onze gezinnen zijn van Hem en onze toekomst is van Hem. Zonder addertjes onder het gras. We willen gaan waar Hij ons leidt, alles geven wat Hij nodig heeft en alles gehoorzamen wat Hij gebiedt. Elke keer als we als gemeente Gods leiding ervaren naar een andere onbereikte bevolkingsgroep, vragen we iedereen om hun “blanco cheque” op tafel te leggen en aan God te vragen of Hij wil dat ze gaan.

Is jouw leven dus een “blanco cheque” voor God? Heb je alles op tafel gelegd en gevraagd, “God, hoe wilt U dat ik (of mijn gezin) aan de volken geef?” Heb je Hem gevraagd, “Hoe wilt U dat ik (of mijn gezin) naar de volken ga?” Wilt U dat we naar het buitenland verhuizen om Uw roem te verspreiden?” Ik ben er van overtuigd dat God deze vragen helder zal beantwoorden als je ze in het gebed voor Hem neerlegt. Want zoals we hebben gezien wil Hij Zijn wil liever door ons volbrengen dan wij dat zelf willen. En als we Hem volgen zal Hij ons leiden naar mensen, plaatsen en posities waar we het meest doeltreffend discipelen kunnen maken uit alle volken voor de verheerlijking van Zijn naam.

Je leven is niet meer van jezelf. Wanneer we ons leven hebben toevertrouwt aan onze Schepper mag Hij er mee doen wat Hij wil en zal Hij voorzien in wat we nodig hebben om Zijn wil te doen.

Hij is het waard. Het Lam moet Zijn lijdensloon ontvangen uit alle volken, talen en stammen.

Prachtig om te lezen hoe dit verlangen leeft! Het is belangrijk om de dringende noodzaak van Evangelisatie te beseffen, dit is geen bijzaak, het gaat om zielen die eeuwig verloren zullen gaan wanneer wij Jezus’ opdracht niet gehoorzamen om Zijn getuige te zijn. Daarom is het ook zo’n genade wanneer we die ‘zendingsdrang’ voelen, zoals we geboren zijn zoeken we liever comfort en de redding van ons vlees, ten koste van zielen, niet de redding van zielen, ten koste van ons vlees.

Daarom dank ik de Heere echt nu ik lees dat de Heere die ‘zendingsdrang’ werkt. We hebben arbeiders nodig! We hebben jou nodig. De oogst is groot, en wordt steeds groter. De velden zijn wit, dat betekent dat het niet meer lang duurt voor de graankorrels zwart worden en het te laat is voor de oogst. Nu is het de tijd om uit te gaan. En daarom is het heerlijk om te horen dat dit verlangen leeft.

Geen speciale roeping

David Platt zegt dit over dat verlangen:

Sommigen spreken erover hoe God in hun leven een sterk verlangen werkt om mensen tot Christus te leiden. Sommige gemeenten zien dit Evangelische verlangen als de roeping tot een bediening, of zelfs als de roeping om zendeling te worden. Als het zijn van een discipel van Jezus echter betekent dat je discipelen maakt en als het vissen op mensen de essentie is van het volgen van Jezus (Mattheüs 4:19), dan is er geen speciale roeping nodig om het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden. Met andere woorden, het verlangen om mensen tot Christus te leiden en discipelen te maken onder alle volken maakt iemand geen zendeling. Het maakt iemand een Christen.

Het is zo goed, gezond en toch ook bovennatuurlijk vanzelfsprekend dat je dit als Christen verlangt, denk erover na:

Wanneer je een Middel hebt gevonden waardoor je verlost kunt worden van een eeuwigheid in de hel waar je terecht en zonder ophouden zou moeten lijden, dan kan het toch niet anders dan dit aan iedereen bekend maken? Stel je voor dat je een middel had tegen kanker, zou je dan niet alle ziekenhuizen langsgaan om dit aan zieken te geven?

Maar hoewel God Zijn Geest gegeven heeft om Zijn getuige te zijn en het dus het doel is van iedere Christen om het Evangelie te delen en mensen te nodigen tot Christus, is zeker niet iedereen geroepen om zendeling te worden. (Al is dit waarschijnlijk het excuus wat de meeste Christenen gebruiken om hun vlees en bezittingen te redden.) Voorlopig hebben we nog geen overschot aan zendelingen, dus verschuil je daar niet te snel achter.

Niet alleen in onze omgeving

Natuurlijk kunnen we ook in onze eigen omgeving getuige zijn. Dat is ook zeker onze eerste opdracht, op de post waar we zijn. Maar moeten we echt allemaal blijven in deze geestelijke overvloed waar we bijna verblind zijn door het vele licht terwijl er meer dan 6000 bevolkingsgroepen nog nooit maar een straaltje licht gezien hebben?

We kiezen zo snel voor het makkelijke deel, maar wie gaat er dan naar hen die leven in een hel, het Evangelie nog nooit gehoord hebben en daarom ook nog de rest van de eeuwigheid door moeten brengen in de hel?

Laat God je leven bepalen

Hoewel het duidelijk is dat we, als we door het geloof in Christus zijn, Zijn getuigen en gezanten Zijn, is het verschillend tot welke post God je roept. Leg dit in het gebed aan Hem voor, zonder voorwaarden.

Denk na over deze woorden van Platt:

Als volgelingen van Christus hebben we Hem een “blanco cheque” gegeven met ons leven. Dit betekent dat Hij ons mag gebruiken voor de verspreiding van het Evangelie in de wereld. Onze tijd is van Hem, ons geld is van Hem, onze gezinnen zijn van Hem en onze toekomst is van Hem. Zonder addertjes onder het gras. We willen gaan waar Hij ons leidt, alles geven wat Hij nodig heeft en alles gehoorzamen wat Hij gebiedt. Elke keer als we als gemeente Gods leiding ervaren naar een andere onbereikte bevolkingsgroep, vragen we iedereen om hun “blanco cheque” op tafel te leggen en aan God te vragen of Hij wil dat ze gaan.

Is jouw leven dus een “blanco cheque” voor God? Heb je alles op tafel gelegd en gevraagd, “God, hoe wilt U dat ik (of mijn gezin) aan de volken geef?” Heb je Hem gevraagd, “Hoe wilt U dat ik (of mijn gezin) naar de volken ga?” Wilt U dat we naar het buitenland verhuizen om Uw roem te verspreiden?” Ik ben er van overtuigd dat God deze vragen helder zal beantwoorden als je ze in het gebed voor Hem neerlegt. Want zoals we hebben gezien wil Hij Zijn wil liever door ons volbrengen dan wij dat zelf willen. En als we Hem volgen zal Hij ons leiden naar mensen, plaatsen en posities waar we het meest doeltreffend discipelen kunnen maken uit alle volken voor de verheerlijking van Zijn naam.

Je leven is niet meer van jezelf. Wanneer we ons leven hebben toevertrouwt aan onze Schepper mag Hij er mee doen wat Hij wil en zal Hij voorzien in wat we nodig hebben om Zijn wil te doen.

Hij is het waard. Het Lam moet Zijn lijdensloon ontvangen uit alle volken, talen en stammen.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →