Ik probeer Jezus te vertrouwen, ook als m’n gevoel of omstandigheden me aanklagen. Toch twijfel ik vaak en durf Hem niet echt toe te eigenen omdat ik het gevoel heb dat er nog iets moet gebeuren. Hoe breng ik die twijfel bij God?

Ik probeer Jezus te vertrouwen, ook als m’n gevoel of omstandigheden me aanklagen. Toch twijfel ik vaak en durf Hem niet echt toe te eigenen omdat ik het gevoel heb dat er nog iets moet gebeuren. Hoe breng ik die twijfel bij God?


Echt, twijfels komen van de tegenstander, de aanklager. Ik hoorde pas in een preek: wanneer de Heilige Geest je overtuigt van zonde geeft Hij ook de oplossing. Alleen de aanklager, de tegenstander wijst je op je zonden en de omstandigheden zonder je op Jezus te wijzen, hij wil dat je het horizontaal blijft zoeken. Hij zegt dat God je nooit zo lief kan hebben dat Hij jouw zonden zou willen verzoenen. Hij zaait twijfel, vlucht daarom naar Zijn betrouwbare Woord.

Het is echt waar

Want God wil echt dat je met Hem verzoend wordt, Hij wil het graag. Hij smeekt het je zelfs, door Zijn ambassadeurs hier op aarde: “Laat je met Mij verzoenen” (2 Korinthe 5:20). Als de soevereine, waarachtige God je oproept om in Christus te geloven voor de vergeving van je zonden, roept Hij je niet op om in een leugen te geloven, als Hij iets van je vraagt en iets belooft dan is dat waar. Dan zal Hij straks op de oordeelsdag niet zeggen, “Ja, Ik heb dat beloofd maar dat was eigenlijk niet voor jou, je hebt dit tevergeefs gelooft”.  Nee, je mag dat met beide handen aangrijpen, want Hij is betrouwbaar. Ook Paulus roept je op, ”Neem dit woord aan, dit is waar, dit is echt waar, Jezus is gekomen om zondaren te redden, om jou te redden!” (1 Timotheüs 1:15)

De Heere Jezus zelf zegt dat Hij het getuigenis van Zijn discipelen gebruikt als middel tot geloof van anderen (Johannes 17:20). Door hun getuigenis, door wat zij ons vertellen van Jezus mogen we geloven. Want het is waar wat ze over Hem getuigen en het aannemen waard, Hij is gekomen om je te redden!

Geloof dit

Ja, je verdient het om te verdrinken in Gods terechte woede over jouw zonden, maar hoewel God echt letterlijk heilig boos op je is, heeft Hij je ook zo lief dat Hij Zijn Zoon overgaf. Jezus daalde gewillig af. Hij ging onder in die zee van toorn. Hij verdroeg alles wat jij tot in eeuwigheid verdient. Maar Hij was sterker dan de dood en het graf. Hij stond op in overwinning en de zonde en de straf liet Hij voorgoed achter zich. Vertrouw daarom op Hem, schuil in Hem, door het geloof mag je verenigd worden met Hem zodat Zijn dood jouw dood wordt en Zijn leven jouw leven, dan zul je eeuwig veilig zijn en leven om van Gods liefde te genieten.

Keer je af van je zonde die je leven eeuwig bitter maakt, geef je over aan God. Hij ontvangt en vergeeft je graag. Nu kun je Hem nog in Zijn barmhartigheid ontmoeten.

Houd Hem eraan

“Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen 10:17) De waarheid verlost je van twijfel. Roep Hem aan. Dat is Zijn bevel. Roep Hem aan en je zult gered worden (Romeinen 10:13). En als deze waarachtige God dit zegt, hou Hem daar dan aan! Hij zal het doen.

Echt, twijfels komen van de tegenstander, de aanklager. Ik hoorde pas in een preek: wanneer de Heilige Geest je overtuigt van zonde geeft Hij ook de oplossing. Alleen de aanklager, de tegenstander wijst je op je zonden en de omstandigheden zonder je op Jezus te wijzen, hij wil dat je het horizontaal blijft zoeken. Hij zegt dat God je nooit zo lief kan hebben dat Hij jouw zonden zou willen verzoenen. Hij zaait twijfel, vlucht daarom naar Zijn betrouwbare Woord.

Het is echt waar

Want God wil echt dat je met Hem verzoend wordt, Hij wil het graag. Hij smeekt het je zelfs, door Zijn ambassadeurs hier op aarde: “Laat je met Mij verzoenen” (2 Korinthe 5:20). Als de soevereine, waarachtige God je oproept om in Christus te geloven voor de vergeving van je zonden, roept Hij je niet op om in een leugen te geloven, als Hij iets van je vraagt en iets belooft dan is dat waar. Dan zal Hij straks op de oordeelsdag niet zeggen, “Ja, Ik heb dat beloofd maar dat was eigenlijk niet voor jou, je hebt dit tevergeefs gelooft”.  Nee, je mag dat met beide handen aangrijpen, want Hij is betrouwbaar. Ook Paulus roept je op, ”Neem dit woord aan, dit is waar, dit is echt waar, Jezus is gekomen om zondaren te redden, om jou te redden!” (1 Timotheüs 1:15)

De Heere Jezus zelf zegt dat Hij het getuigenis van Zijn discipelen gebruikt als middel tot geloof van anderen (Johannes 17:20). Door hun getuigenis, door wat zij ons vertellen van Jezus mogen we geloven. Want het is waar wat ze over Hem getuigen en het aannemen waard, Hij is gekomen om je te redden!

Geloof dit

Ja, je verdient het om te verdrinken in Gods terechte woede over jouw zonden, maar hoewel God echt letterlijk heilig boos op je is, heeft Hij je ook zo lief dat Hij Zijn Zoon overgaf. Jezus daalde gewillig af. Hij ging onder in die zee van toorn. Hij verdroeg alles wat jij tot in eeuwigheid verdient. Maar Hij was sterker dan de dood en het graf. Hij stond op in overwinning en de zonde en de straf liet Hij voorgoed achter zich. Vertrouw daarom op Hem, schuil in Hem, door het geloof mag je verenigd worden met Hem zodat Zijn dood jouw dood wordt en Zijn leven jouw leven, dan zul je eeuwig veilig zijn en leven om van Gods liefde te genieten.

Keer je af van je zonde die je leven eeuwig bitter maakt, geef je over aan God. Hij ontvangt en vergeeft je graag. Nu kun je Hem nog in Zijn barmhartigheid ontmoeten.

Houd Hem eraan

“Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen 10:17) De waarheid verlost je van twijfel. Roep Hem aan. Dat is Zijn bevel. Roep Hem aan en je zult gered worden (Romeinen 10:13). En als deze waarachtige God dit zegt, hou Hem daar dan aan! Hij zal het doen.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →