De duivel is niet bang voor ons. Hij is bang voor God. Zij die bidden dat hij vreest, zijn zij die naar de Heere kunnen gaan en Gods kracht neerhalen. Diegene wordt gevreesd!

Wie worden er gevreesd in onze omgeving? Zij die de Heere kunnen vastgrijpen, die uitroepen en God antwoordt hen! Zie je, als God komt schudden de fundamenten van het koninkrijk van de duisternis.

God moet komen!

De duivel is niet bang voor ons. Hij is bang voor God. Zij die bidden dat hij vreest, zijn zij die naar de Heere kunnen gaan en Gods kracht neerhalen. Diegene wordt gevreesd!

Wie worden er gevreesd in onze omgeving? Zij die de Heere kunnen vastgrijpen, die uitroepen en God antwoordt hen! Zie je, als God komt schudden de fundamenten van het koninkrijk van de duisternis.

God moet komen!