Ik wil graag elke dag de liefde van Christus van binnen voelen. Ik lees of kijk dan ook vaak stukjes waarvan ik weet dat ze me raken. Voor m’n gevoel brengt het me dichtbij Jezus, maar nu hoor ik soms dat je niet op je gevoel moet vertrouwen, hoe zit dat?

Ik wil graag elke dag de liefde van Christus van binnen voelen. Ik lees of kijk dan ook vaak stukjes waarvan ik weet dat ze me raken. Voor m’n gevoel brengt het me dichtbij Jezus, maar nu hoor ik soms dat je niet op je gevoel moet vertrouwen, hoe zit dat?


Het is heel goed om elke dag tijd door te brengen met de Heere Jezus, om Hem op te zoeken, om op zoek te gaan naar het levende water wat Hij geeft door Zijn Woord en Geest! Het is goed om dagelijks op zoek te gaan naar waarheid die dieper doordringt dan oppervlakkige kennis en zich wortelt in je hart zodat het vandaar uit invloed heeft op je gevoel, zodat het je denken en wil gaat beheersen zodat je meer op Jezus gaat lijken. Maar toch wil ik hier een waarschuwing geven.

Wat je gehoor streelt

Wat het gevaar is met het opzoeken van stukjes, preken en filmpjes waarvan je weet dat ze je een bepaald gevoel geven is dat je daardoor misschien bepaalde waarschuwingen of terechtwijzingen ontwijkt die je juist nodig hebt om meer op Jezus te lijken, meer op Hem te vertrouwen en dus ook meer van Zijn liefde te genieten.

2 Timotheus 4:3 zegt, “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.”

Dit is een serieuze waarschuwing om niet zomaar iets te zoeken wat ons gehoor streelt, wat goed klinkt, wat ons een goed gevoel geeft.  Natuurlijk streelt ook de waarheid ons gehoor wanneer we die door genade lief hebben gekregen.

Volgens eigen begeerten

Maar als ons gehoor dus gestreeld wordt als we in de watten gelegd worden met een lieve Jezus waardoor we verder gewoon kunnen leven “overeenkomstig onze eigen begeerten” dan hebben we ons afgekeerd van de waarheid tot verzinsels (vers 4).

Let er dus op, zeker nu er zoveel te vinden is waardoor je jezelf weer wat beter kunt voelen, wat de basis voor dat goede gevoel is. Is dat de waarheid, gegrond op Gods Woord en het Evangelie in Jezus Christus? Of komt het goede gevoel voort uit een valse geruststelling op grond van verzinsels ten gunste van je begeerten?

Geen ruimte voor vlees

Laat je gehoor niet strelen door iets wat je eigen begeerten ruimte geeft. Maar laat je gehoor strelen door de werkelijkheid in Jezus en de Geest die Hij beloofd heeft:

“Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.” (Romeinen 8:12-17)

Wat je een goed gevoel geeft hoeft je dus niet direct dichterbij Jezus te brengen. Maar wanneer je dichterbij Jezus komt, allereerst door geloof in Hem, door Zijn Woord, maar vervolgens ook door gehoorzaamheid, door zelfverloochening en zelfs verdrukking, zul je zeker Zijn liefde proeven zoals je die nog nooit geproefd hebt!

Het is heel goed om elke dag tijd door te brengen met de Heere Jezus, om Hem op te zoeken, om op zoek te gaan naar het levende water wat Hij geeft door Zijn Woord en Geest! Het is goed om dagelijks op zoek te gaan naar waarheid die dieper doordringt dan oppervlakkige kennis en zich wortelt in je hart zodat het vandaar uit invloed heeft op je gevoel, zodat het je denken en wil gaat beheersen zodat je meer op Jezus gaat lijken. Maar toch wil ik hier een waarschuwing geven.

Wat je gehoor streelt

Wat het gevaar is met het opzoeken van stukjes, preken en filmpjes waarvan je weet dat ze je een bepaald gevoel geven is dat je daardoor misschien bepaalde waarschuwingen of terechtwijzingen ontwijkt die je juist nodig hebt om meer op Jezus te lijken, meer op Hem te vertrouwen en dus ook meer van Zijn liefde te genieten.

2 Timotheus 4:3 zegt, “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.”

Dit is een serieuze waarschuwing om niet zomaar iets te zoeken wat ons gehoor streelt, wat goed klinkt, wat ons een goed gevoel geeft.  Natuurlijk streelt ook de waarheid ons gehoor wanneer we die door genade lief hebben gekregen.

Volgens eigen begeerten

Maar als ons gehoor dus gestreeld wordt als we in de watten gelegd worden met een lieve Jezus waardoor we verder gewoon kunnen leven “overeenkomstig onze eigen begeerten” dan hebben we ons afgekeerd van de waarheid tot verzinsels (vers 4).

Let er dus op, zeker nu er zoveel te vinden is waardoor je jezelf weer wat beter kunt voelen, wat de basis voor dat goede gevoel is. Is dat de waarheid, gegrond op Gods Woord en het Evangelie in Jezus Christus? Of komt het goede gevoel voort uit een valse geruststelling op grond van verzinsels ten gunste van je begeerten?

Geen ruimte voor vlees

Laat je gehoor niet strelen door iets wat je eigen begeerten ruimte geeft. Maar laat je gehoor strelen door de werkelijkheid in Jezus en de Geest die Hij beloofd heeft:

“Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.” (Romeinen 8:12-17)

Wat je een goed gevoel geeft hoeft je dus niet direct dichterbij Jezus te brengen. Maar wanneer je dichterbij Jezus komt, allereerst door geloof in Hem, door Zijn Woord, maar vervolgens ook door gehoorzaamheid, door zelfverloochening en zelfs verdrukking, zul je zeker Zijn liefde proeven zoals je die nog nooit geproefd hebt!

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →