En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen: Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem optrekt? En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop: men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. (Lukas 14:25-35)

En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen: Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem optrekt? En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop: men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. (Lukas 14:25-35)


Af en toe kijk ik videos over koken. Ik ben benieuwd welke ingrediënten bij elkaar gebruikt worden en hoe ze klaargemaakt worden. Ik geniet van het klaarmaken maar vooral van het resultaat als ik de instructies gevolgd heb zoals het voorgedaan is. En jullie weten dat het bij koken soms nauw kan kijken. Het is een groot verschil of je de knoflook even verhit zodat de smaak er goed uit komt of je ze bruin bakt wat heel je gerecht bitter maakt. 

Alleen een ervaren kok van wie het eindresultaat gegarandeerd smaakt is het volgen waard.

Wie volg jij voor je leven, en meer nog voor de eeuwigheid? Let op het einde van degene die je volgt, zo zul ook jij eindigen. 

Van wie ben jij een discipel? 

Discipel is het woord voor leerling of volgeling. Een discipel is iemand van een ander leert. Zoals een stageloper meeloopt in een bedrijf en leert hoe het werk er aan toegaat. 

Zo ging een rabbi vroeger in Israel door de straat en riep een jongere om hem te volgen om van hem te leren, niet alleen van 9 tot 5, maar heel de dag door leerde hij het leven van hem. Zo riep Jezus Zijn discipelen en nog steeds. En zo is een discipel van Jezus iemand die van Hem leert en Hem volgt, iemand die onder Zijn gezag, verantwoording staat.

We zien dat gelovigen eerst vooral discipelen genoemd werden en pas later werden ze christenen genoemd, naar Christus. Christenen zijn leerlingen, of volgelingen van Christus. 

En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. (Handelingen 11:26)

Vanavond schijnt de Heere Jezus als het ware op je leven om te zien of je echt een discipel van Hem bent, of je echt een Christen bent en niet een valse meester volgt.

Lukas 14:25-35
En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen: 26 Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. 27 En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.  28 Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? 29 Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, 30 en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien.  31 Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem optrekt? 32 En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn.  33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn. 34 Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? 35 Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop: men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen.

  1. Een discipel van Jezus geeft alles op (25-27)
  2. Om gebouwd te worden tot Gods huis en te strijden in Zijn strijd (28-32)
  3. Ben jij een discipel? (33-35)

1. Een discipel van Jezus geeft alles op (25-27)

Vers 25: En vele menigten trokken met Hem mee… 

Daarvoor was de Heere Jezus in het huis van de leiders van de Farizeeën geweest. Hij was in het hol van de leeuw. Hij had daar gegeten terwijl ze Hem scherp in de gaten hielden. Hij genas een zieke terwijl het sabbat was. Hij gaf onderwijs over nederigheid en vrijgevigheid zonder iets terug te verwachten. Vervolgens vertelde Hij een gelijkenis om te laten zien hoeveel mensen er uitgenodigd zijn om tot Christus te komen en met Hem te genieten van de maaltijd in het Koninkrijk. Er wacht een heerlijk feestmaal, er is eeuwige heerlijkheid, maar wat heb jij ervoor over?

Zo zien we in vers 25 dat veel mensen Hem volgen. Vandaag zouden we dit misschien wel opwekking noemen? We zouden elkaar aanmoedigen om voorzichtig om te gaan met deze nieuwe discipelen, ze moesten nog veel leren en het zou niet wijs zijn om het nu al met hen te hebben over de kosten van het volgen van Jezus, laat eerst de liefde maar groeien of laat ze eerst maar meer leren.

Maar de Heere Jezus is eerlijk, en dat verlang ik ook te zijn vanavond. Maar als het enkel mijn woorden zijn, luister dan niet. Ik kan niet van je vragen wat dit gedeelte van je vraagt. 

Maar wie is het die zich omkeert? Dit is Jezus, de Zoon van de levende God, het Beeld van de onzichtbare God, door wie alles is ontstaan wat ontstaan is. Hij heeft recht op je leven en Hij alleen kan je geven wat je nodig hebt en daarom mag Hij alles van je vragen, Hij weet wat goed voor je is, en meer nog wat Hem het meest verheerlijkt.

Vers 26: Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.

De Heere Jezus keert zich om en geeft de voorwaarde om Hem echt te volgen, om echt een discipel te zijn, om een echte Christen te zijn. 

Misschien klinkt dit hard. Maar de Heere Jezus zegt dit niet zomaar. Niet om het je moeilijk te maken maar om je motieven te beproeven, onderzoek je eigen motieven vanavond. Hij kende de motieven van hen die Hem volgen, Hij weet dat er sommigen zijn die Hem alleen bewonderen om de wonderen. Ze willen alleen de Jezus die aansluit bij hun vlees, een Jezus die er voor hen is, alsof alles om hen draait. Daarom zegt Hij dit, uit liefde omdat Hij zoveel meer te bieden heeft wat Hij pas kan geven als er volkomen overgave is aan Hem. 

Hij weet dat je alleen kunt leren als je losgemaakt bent van alles wat je hier op aarde lief is. Dat is Christus verlangen hier, dat is Zijn verlangen voor jou, dat je Hem meer waardeert vertrouwt, gelooft, gehoorzaamd en volgt dan wie of wat ook op aarde. 

Deze haat is niet tegenovergesteld aan de liefde waartoe Gods Woord ons oproept. Maar Jezus verlangd dat Hij de enige is die het voor het zeggen heeft in je leven. Hij wil je hart, als enige. Hij kan niet delen met hen die je afleiden van God. Je kunt niet Jezus volgen en Satan, ze leiden je in tegenovergestelde richting. Daarom wil de Christus je volle aandacht en gehoorzaamheid, wat je vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zussen ook zeggen. Ja, zelfs je eigen leven moet je op deze manier haten. Luister niet naar jezelf, luister niet naar je hart, nooit, alleen naar Jezus. Je luistert eerder naar Jezus, wat Hij ingeeft, wat Hij gesproken heeft in Zijn Woord.

Hij moet boven alles staan, want dan alleen kan Hij je alles leren, dan alleen zul je geen compromissen sluiten en afgeleid worden door deze wereld waardoor je afdwaalt en eindigt waar Jezus niet is. 

Vers 27: En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.

Jezus ging naar het kruis toen Hij opriep om Hem te volgen. Daarom roept Hij ons op ons kruis te dragen

Wat is dat kruis? Dat kruis was het werktuig van Christus’ dood. Daar stierf Hij en daar zul jij sterven, daar zal alles sterven wat je afleidt van Hem. Sommigen stierven letterlijk aan een kruis omdat ze Christus volgden. Wat er op jou wacht als je Christus volgt weet ik niet, maar ik weet dat er in je leven dan veel situaties, momenten en gebeurtenissen zullen zijn waarin je aan jezelf zult moeten sterven. Wil je dat? Ben je klaar met jezelf en de zonde?

De discipelen wisten toen nog niet hoe Hij zou sterven, zij wisten niet hoe Gods genade daar het heerlijkst zichtbaar werd, dat daar afgerekend werd met de zonde, en meer nog dat Hij uiteindelijk zou opstaan uit de dood. Daarom betekende dit voor hen volkomen overgave aan degene die de wonderen deed en het buitengewone onderwijs gaf in het vertrouwen dat het goed zou eindigen ook al leek het er niet op. 

En Hij heeft recht op je volle overgave omdat Hij anders is dan alle andere mensen. Hij was zonder zonde, Hij leidt naar Vader. Niemand is als Hij in Zijn liefde en genade, niemand is als Hij in Zijn oordeel en rechtvaardig. Niemand is als Hem die Zijn leven gaf, Hij leefde het voor. Het waren geen mooie woorden, Hij leefde het uit, ook deze opdracht!

Wil je ook die weg gaan, achter Hem aan, als Zijn discipel? Jij weet hoe het eindigde, toch?

2. Om gebouwd te worden tot Gods huis en te strijden in Zijn strijd (28-32)

De Heere Jezus geeft twee voorbeelden om deze overgave om Hem te volgen duidelijk te maken.

Allereerst aan de hand van het bouwen van een toren.

Verzen 28-30: Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? 29 Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, 30 en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. 

Het leven van een discipel is volgens de Heere Jezus als het bouwen aan een huis. Discipelen bouwen aan een geestelijk huis. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt:  Zijn huis zijn wij,  als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.

Ook Petrus zegt dat we als levende stenen, gebouwd worden tot een geestelijk huis. 

Discipelen verlangen te groeien in heiligheid, in kennis en genade. Ze worden gevormd naar Zijn beeld tot Christus gestalte in hen krijgt (Galaten 4:19).

Bereken de kosten voor dit bouwproject, wil je Hem volgen? Heb je een hekel aan je zonde en ben je moe van alle gedachten van mensen en wil je van Christus gaan leren, verlang je op Hem te lijken? 

Wil je van Hem leren, wat Hij ook zegt. Wil je Zijn visie op het leven. Wil je van Hem leren hoe je met anderen omgaat? Wil je van Hem leren wat liefde is? Ook al verdraait de wereld het? Wil je van Hem leren wat een huwelijk is, ook al komt heel de wereld er tegenop? Ben je bereid om van Hem te leren wat de eeuwigheid is, wat de hel is, wat het oordeel inhoudt. Wil je van Hem leren wat zaligmakend geloof is, wat Bijbelse bekering is, wat vrede is, wat vreugde is, waar echt genieten gevonden wordt? En meer nog, wil je van Hem leren wie God is? Wil je God echt leren kennen zodat je Hem echt kunt verheerlijken? Hij heeft Hem geopenbaard. Over al deze dingen heeft de Bijbel zoveel te zeggen. Ben je bereid om alleen van Hem te leren, wil je al het andere, wat van de mensen is, loslaten en Hem volgen?

We leren voor in dit leven van de Heere Jezus, hoe we elkaar lief kunnen hebben, hoe we nederig en zachtmoedig zijn in onze relaties. Hoe we elkaar kunnen dienen en helpen. We kunnen mooie principes van Hem leren, Hij is een heerlijk voorbeeld. Maar als we alleen voor dit leven van Jezus leren, als we alleen voor dit leven onze hoop op Hem gevestigd hebben, zijn we zoals Paulus het noemt de beklagenswaardigste van de mensen. Want als je iemand zoekt die je leert om van dit leven te genieten met rijkdom, eer en veiligheid, trek jezelf dan terug zoals de discipelen in Johannes 6:66. Begin dan niet te bouwen, anders zul je straks uitgelachen worden als je zoveel tijd met Christus hebt doorgebracht om toch nog terug te keren naar de wereld. Het zou verspilde tijd zijn omdat je ook de eeuwige heerlijkheid moet mislopen.

Verlang je op Jezus te lijken en een geestelijk huis te zijn waarin God zelf woont? Volg dan Jezus, bouw op Zijn Woord.

Je zult niets tekortkomen, al lijkt de bouwplaats soms nog niets op het eindresultaat. Als je Zijn discipel wilt zijn zal Hij je vormen tot een glorieus gebouw, een heilige tempel waarin God zal schitteren (Efeze 2:21-22).

In het tweede voorbeeld wat Christus laat zien drukt hij de strijd uit.

Verzen 31-32: Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem optrekt? 32 En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn.

Het leven van een discipel is strijd, geestelijke strijd. Dat had Jezus belooft: In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:33) 

Daarom roept Paulus op in 1 Timotheüs 6:12: Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 

Heb je dat er voor over? Wil je de strijd van het geloof strijden en wil je verliezen lijden? Wil je afrekenen met je zonde? Wil je ook al ben je zelf zwak en hulpeloos vertrouwen op Gods macht om je zonde te doden? Zo niet (vers 32), dan zul je vrede sluiten met de wereld, meegesleurd worden door de zonde en toegeven als het iets gaat kosten.

Met dit voorbeeld dringt de Heere Jezus je om nooit vrede te sluiten met je tegenstander, luister niet naar Satan, hij die je af wil houden van volkomen overgave om de Heere Jezus te volgen.

Luister daarom alleen naar Jezus, wees Zijn discipel.

3. Ben jij een discipel? (33-35)

Vers 33: Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.

Vanavond gaat het er om of je een echte discipel bent, of je echt Christen bent. Wil je alles achterlaten en gaan waar Hij roept, wat je omgeving ook zegt? Heb je berekend wat het kost, wil je gebouwd worden tot een huis van God, groeien naar het beeld van Jezus en komen waar Hij is, ook al kost het strijd en kan er geen vrede met de wereld gesloten worden? Echte discipelen zullen komen waar Christus is.

Verzen 34-35: Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? 35 Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop: men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. (Lukas 14:25-35)

Dit gedeelte heeft er alles mee te maken. Als we Hem zeggen te volgen, maar Hem niet volgen, als ons geestelijke huis instort door de stormen van het leven of de storm van het komende oordeel, als we vrede sluiten met de wereld, Satan en de zonde, als we niet strijden, als we opgeven en geen discipel willen zijn, zijn we als zout zonder smaak. Een discipel die Jezus niet in alles wil volgen is geen discipel, zoals zout geen zout is als het niet naar zout smaakt. 

Identificeren als iets werkt niet in Jezus wereld. Als wit niet meer wit is is het geen wit. Als zout niet zout is is het geen zout. Als je niet alles achterlaat en Jezus volgt ben je geen discipel, ook al noem je je zo.

Als je zegt dat je Christen bent maar Christus niet wilt, ben je geen Christen. Het is beter dat je dit nu weet, voordat je gaat bouwen, voordat je gaat strijden, dan op te geven.

Hoe zout ben jij? Hoe discipel ben jij?

Zal de Heere ook jou weggooien (vers 35), ben jij niet geschikt, zoals zout wat geen zout meer is? Ook jou zal de Heere uitwerpen, als je Jezus niet wilt volgen. Ook al noem je jezelf een discipel of een Christen, de Heere zal je uitwerpen.

Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. 8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. (Johannes 15:6-8)

Misschien ben je nu ontmoedigt. Je kijkt naar jezelf en je vruchten, veel te weinig of helemaal niet. 

Dat vraagt Jezus niet vanavond. Dat vraag ik niet, ik vraag niet of je goed geleefd heb, of je al op Jezus lijkt, of je huis al af is en of je de strijd al gewonnen hebt. Niet of je je schuld al echt doorleefd hebt of zondaar bent geworden voor God. Dat ben je. 

Maar ik vraag je, namens Christus of je Hem wilt volgen als Zijn discipel, als Zijn leerling. Wil je van de Heere Jezus leren? Heb je Hem liever dan alles hier op aarde, liever dan jezelf en je eigen voorkeuren? O, de Christus roept je op Zijn leerschool. De leerschool van genade, de leerschool van groeien in heiligheid, in kennis en genade. Hij zoekt nog leerlingen! Wil je gevormd worden naar Zijn beeld, naar Zijn voorbeeld? Dan roept Hij je: volg Mij, niemand anders.

En op die school, als Zijn discipel wil Hij instaan voor al je zonden, steeds weer als je tekortschiet en. Hij heeft betaalt voor alles wat je kapot maakt. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Je mag van Hem leren. Hij wil het je leren, Hij wil het zondaren leren. 

Goed en waarachtig is de HEERE, daarom onderwijst Hij zondaars in de weg. (Psalm 25:8)

En Lukas 15: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen!

Volg Jezus, niemand anders! 

Het is levensgevaarlijk om twee heren te dienen, het zal bitter eindigen in de dood. Keer je af van je zonde, van de wereld die af wil leiden van Jezus. Alleen de weg die Jezus ging, alleen Zijn voetspoor, alleen Zijn voorbeeld, alleen Zijn onderwijs leidt naar het eeuwige leven. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hink niet langer op twee gedachten, probeer het onderwijs van mensen niet met het onderwijs van Jezus te verenigen. Is Jezus God, volg Hem na, heeft iemand anders zo voor de zonde geleden en de dood overwonnen, volg dan hem na.

Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem, maar als het de Baäl is, volg hem! (1 Koningen 18:21)

Volg de Heere Jezus, door dood, naar het eeuwige leven en Hij laat ons een heerlijk voorbeeld na (1 Petrus 2:21)

Als we Hem volgen, als we met Hem sterven, ons helemaal, met alles aan Hem overgeven, zullen we ook met Hem leven (2 Timotheüs 2:11).

Hij zal je schitterend maken zoals geen enkele bouwvakker dat kan en de overwinning geven die geen andere koning je kan geven.

Hij zal je meer geven dan je ooit kunt verliezen. Wees Zijn discipel, volg Hem!

Psalm 1
Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, 2  maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. 3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken. 4 Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. 5 Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. 6 Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan.

Dit staat vanavond op het spel, een leven met Jezus door dood naar het eeuwige leven of een leven voor jezelf wat eindigt in de dood.

Volg Jezus alleen, alleen Zijn raad, wees Zijn discipel, dan zul je zijn als een boom als een boom, geplant aan waterbeken, die veel vruchten draagt tot verheerlijking van de Vader.

Af en toe kijk ik videos over koken. Ik ben benieuwd welke ingrediënten bij elkaar gebruikt worden en hoe ze klaargemaakt worden. Ik geniet van het klaarmaken maar vooral van het resultaat als ik de instructies gevolgd heb zoals het voorgedaan is. En jullie weten dat het bij koken soms nauw kan kijken. Het is een groot verschil of je de knoflook even verhit zodat de smaak er goed uit komt of je ze bruin bakt wat heel je gerecht bitter maakt. 

Alleen een ervaren kok van wie het eindresultaat gegarandeerd smaakt is het volgen waard.

Wie volg jij voor je leven, en meer nog voor de eeuwigheid? Let op het einde van degene die je volgt, zo zul ook jij eindigen. 

Van wie ben jij een discipel? 

Discipel is het woord voor leerling of volgeling. Een discipel is iemand van een ander leert. Zoals een stageloper meeloopt in een bedrijf en leert hoe het werk er aan toegaat. 

Zo ging een rabbi vroeger in Israel door de straat en riep een jongere om hem te volgen om van hem te leren, niet alleen van 9 tot 5, maar heel de dag door leerde hij het leven van hem. Zo riep Jezus Zijn discipelen en nog steeds. En zo is een discipel van Jezus iemand die van Hem leert en Hem volgt, iemand die onder Zijn gezag, verantwoording staat.

We zien dat gelovigen eerst vooral discipelen genoemd werden en pas later werden ze christenen genoemd, naar Christus. Christenen zijn leerlingen, of volgelingen van Christus. 

En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. (Handelingen 11:26)

Vanavond schijnt de Heere Jezus als het ware op je leven om te zien of je echt een discipel van Hem bent, of je echt een Christen bent en niet een valse meester volgt.

Lukas 14:25-35
En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen: 26 Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. 27 En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.  28 Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? 29 Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, 30 en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien.  31 Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem optrekt? 32 En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn.  33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn. 34 Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? 35 Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop: men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen.

  1. Een discipel van Jezus geeft alles op (25-27)
  2. Om gebouwd te worden tot Gods huis en te strijden in Zijn strijd (28-32)
  3. Ben jij een discipel? (33-35)

1. Een discipel van Jezus geeft alles op (25-27)

Vers 25: En vele menigten trokken met Hem mee… 

Daarvoor was de Heere Jezus in het huis van de leiders van de Farizeeën geweest. Hij was in het hol van de leeuw. Hij had daar gegeten terwijl ze Hem scherp in de gaten hielden. Hij genas een zieke terwijl het sabbat was. Hij gaf onderwijs over nederigheid en vrijgevigheid zonder iets terug te verwachten. Vervolgens vertelde Hij een gelijkenis om te laten zien hoeveel mensen er uitgenodigd zijn om tot Christus te komen en met Hem te genieten van de maaltijd in het Koninkrijk. Er wacht een heerlijk feestmaal, er is eeuwige heerlijkheid, maar wat heb jij ervoor over?

Zo zien we in vers 25 dat veel mensen Hem volgen. Vandaag zouden we dit misschien wel opwekking noemen? We zouden elkaar aanmoedigen om voorzichtig om te gaan met deze nieuwe discipelen, ze moesten nog veel leren en het zou niet wijs zijn om het nu al met hen te hebben over de kosten van het volgen van Jezus, laat eerst de liefde maar groeien of laat ze eerst maar meer leren.

Maar de Heere Jezus is eerlijk, en dat verlang ik ook te zijn vanavond. Maar als het enkel mijn woorden zijn, luister dan niet. Ik kan niet van je vragen wat dit gedeelte van je vraagt. 

Maar wie is het die zich omkeert? Dit is Jezus, de Zoon van de levende God, het Beeld van de onzichtbare God, door wie alles is ontstaan wat ontstaan is. Hij heeft recht op je leven en Hij alleen kan je geven wat je nodig hebt en daarom mag Hij alles van je vragen, Hij weet wat goed voor je is, en meer nog wat Hem het meest verheerlijkt.

Vers 26: Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.

De Heere Jezus keert zich om en geeft de voorwaarde om Hem echt te volgen, om echt een discipel te zijn, om een echte Christen te zijn. 

Misschien klinkt dit hard. Maar de Heere Jezus zegt dit niet zomaar. Niet om het je moeilijk te maken maar om je motieven te beproeven, onderzoek je eigen motieven vanavond. Hij kende de motieven van hen die Hem volgen, Hij weet dat er sommigen zijn die Hem alleen bewonderen om de wonderen. Ze willen alleen de Jezus die aansluit bij hun vlees, een Jezus die er voor hen is, alsof alles om hen draait. Daarom zegt Hij dit, uit liefde omdat Hij zoveel meer te bieden heeft wat Hij pas kan geven als er volkomen overgave is aan Hem. 

Hij weet dat je alleen kunt leren als je losgemaakt bent van alles wat je hier op aarde lief is. Dat is Christus verlangen hier, dat is Zijn verlangen voor jou, dat je Hem meer waardeert vertrouwt, gelooft, gehoorzaamd en volgt dan wie of wat ook op aarde. 

Deze haat is niet tegenovergesteld aan de liefde waartoe Gods Woord ons oproept. Maar Jezus verlangd dat Hij de enige is die het voor het zeggen heeft in je leven. Hij wil je hart, als enige. Hij kan niet delen met hen die je afleiden van God. Je kunt niet Jezus volgen en Satan, ze leiden je in tegenovergestelde richting. Daarom wil de Christus je volle aandacht en gehoorzaamheid, wat je vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zussen ook zeggen. Ja, zelfs je eigen leven moet je op deze manier haten. Luister niet naar jezelf, luister niet naar je hart, nooit, alleen naar Jezus. Je luistert eerder naar Jezus, wat Hij ingeeft, wat Hij gesproken heeft in Zijn Woord.

Hij moet boven alles staan, want dan alleen kan Hij je alles leren, dan alleen zul je geen compromissen sluiten en afgeleid worden door deze wereld waardoor je afdwaalt en eindigt waar Jezus niet is. 

Vers 27: En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.

Jezus ging naar het kruis toen Hij opriep om Hem te volgen. Daarom roept Hij ons op ons kruis te dragen

Wat is dat kruis? Dat kruis was het werktuig van Christus’ dood. Daar stierf Hij en daar zul jij sterven, daar zal alles sterven wat je afleidt van Hem. Sommigen stierven letterlijk aan een kruis omdat ze Christus volgden. Wat er op jou wacht als je Christus volgt weet ik niet, maar ik weet dat er in je leven dan veel situaties, momenten en gebeurtenissen zullen zijn waarin je aan jezelf zult moeten sterven. Wil je dat? Ben je klaar met jezelf en de zonde?

De discipelen wisten toen nog niet hoe Hij zou sterven, zij wisten niet hoe Gods genade daar het heerlijkst zichtbaar werd, dat daar afgerekend werd met de zonde, en meer nog dat Hij uiteindelijk zou opstaan uit de dood. Daarom betekende dit voor hen volkomen overgave aan degene die de wonderen deed en het buitengewone onderwijs gaf in het vertrouwen dat het goed zou eindigen ook al leek het er niet op. 

En Hij heeft recht op je volle overgave omdat Hij anders is dan alle andere mensen. Hij was zonder zonde, Hij leidt naar Vader. Niemand is als Hij in Zijn liefde en genade, niemand is als Hij in Zijn oordeel en rechtvaardig. Niemand is als Hem die Zijn leven gaf, Hij leefde het voor. Het waren geen mooie woorden, Hij leefde het uit, ook deze opdracht!

Wil je ook die weg gaan, achter Hem aan, als Zijn discipel? Jij weet hoe het eindigde, toch?

2. Om gebouwd te worden tot Gods huis en te strijden in Zijn strijd (28-32)

De Heere Jezus geeft twee voorbeelden om deze overgave om Hem te volgen duidelijk te maken.

Allereerst aan de hand van het bouwen van een toren.

Verzen 28-30: Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? 29 Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, 30 en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. 

Het leven van een discipel is volgens de Heere Jezus als het bouwen aan een huis. Discipelen bouwen aan een geestelijk huis. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt:  Zijn huis zijn wij,  als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.

Ook Petrus zegt dat we als levende stenen, gebouwd worden tot een geestelijk huis. 

Discipelen verlangen te groeien in heiligheid, in kennis en genade. Ze worden gevormd naar Zijn beeld tot Christus gestalte in hen krijgt (Galaten 4:19).

Bereken de kosten voor dit bouwproject, wil je Hem volgen? Heb je een hekel aan je zonde en ben je moe van alle gedachten van mensen en wil je van Christus gaan leren, verlang je op Hem te lijken? 

Wil je van Hem leren, wat Hij ook zegt. Wil je Zijn visie op het leven. Wil je van Hem leren hoe je met anderen omgaat? Wil je van Hem leren wat liefde is? Ook al verdraait de wereld het? Wil je van Hem leren wat een huwelijk is, ook al komt heel de wereld er tegenop? Ben je bereid om van Hem te leren wat de eeuwigheid is, wat de hel is, wat het oordeel inhoudt. Wil je van Hem leren wat zaligmakend geloof is, wat Bijbelse bekering is, wat vrede is, wat vreugde is, waar echt genieten gevonden wordt? En meer nog, wil je van Hem leren wie God is? Wil je God echt leren kennen zodat je Hem echt kunt verheerlijken? Hij heeft Hem geopenbaard. Over al deze dingen heeft de Bijbel zoveel te zeggen. Ben je bereid om alleen van Hem te leren, wil je al het andere, wat van de mensen is, loslaten en Hem volgen?

We leren voor in dit leven van de Heere Jezus, hoe we elkaar lief kunnen hebben, hoe we nederig en zachtmoedig zijn in onze relaties. Hoe we elkaar kunnen dienen en helpen. We kunnen mooie principes van Hem leren, Hij is een heerlijk voorbeeld. Maar als we alleen voor dit leven van Jezus leren, als we alleen voor dit leven onze hoop op Hem gevestigd hebben, zijn we zoals Paulus het noemt de beklagenswaardigste van de mensen. Want als je iemand zoekt die je leert om van dit leven te genieten met rijkdom, eer en veiligheid, trek jezelf dan terug zoals de discipelen in Johannes 6:66. Begin dan niet te bouwen, anders zul je straks uitgelachen worden als je zoveel tijd met Christus hebt doorgebracht om toch nog terug te keren naar de wereld. Het zou verspilde tijd zijn omdat je ook de eeuwige heerlijkheid moet mislopen.

Verlang je op Jezus te lijken en een geestelijk huis te zijn waarin God zelf woont? Volg dan Jezus, bouw op Zijn Woord.

Je zult niets tekortkomen, al lijkt de bouwplaats soms nog niets op het eindresultaat. Als je Zijn discipel wilt zijn zal Hij je vormen tot een glorieus gebouw, een heilige tempel waarin God zal schitteren (Efeze 2:21-22).

In het tweede voorbeeld wat Christus laat zien drukt hij de strijd uit.

Verzen 31-32: Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem optrekt? 32 En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn.

Het leven van een discipel is strijd, geestelijke strijd. Dat had Jezus belooft: In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:33) 

Daarom roept Paulus op in 1 Timotheüs 6:12: Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 

Heb je dat er voor over? Wil je de strijd van het geloof strijden en wil je verliezen lijden? Wil je afrekenen met je zonde? Wil je ook al ben je zelf zwak en hulpeloos vertrouwen op Gods macht om je zonde te doden? Zo niet (vers 32), dan zul je vrede sluiten met de wereld, meegesleurd worden door de zonde en toegeven als het iets gaat kosten.

Met dit voorbeeld dringt de Heere Jezus je om nooit vrede te sluiten met je tegenstander, luister niet naar Satan, hij die je af wil houden van volkomen overgave om de Heere Jezus te volgen.

Luister daarom alleen naar Jezus, wees Zijn discipel.

3. Ben jij een discipel? (33-35)

Vers 33: Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.

Vanavond gaat het er om of je een echte discipel bent, of je echt Christen bent. Wil je alles achterlaten en gaan waar Hij roept, wat je omgeving ook zegt? Heb je berekend wat het kost, wil je gebouwd worden tot een huis van God, groeien naar het beeld van Jezus en komen waar Hij is, ook al kost het strijd en kan er geen vrede met de wereld gesloten worden? Echte discipelen zullen komen waar Christus is.

Verzen 34-35: Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? 35 Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop: men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. (Lukas 14:25-35)

Dit gedeelte heeft er alles mee te maken. Als we Hem zeggen te volgen, maar Hem niet volgen, als ons geestelijke huis instort door de stormen van het leven of de storm van het komende oordeel, als we vrede sluiten met de wereld, Satan en de zonde, als we niet strijden, als we opgeven en geen discipel willen zijn, zijn we als zout zonder smaak. Een discipel die Jezus niet in alles wil volgen is geen discipel, zoals zout geen zout is als het niet naar zout smaakt. 

Identificeren als iets werkt niet in Jezus wereld. Als wit niet meer wit is is het geen wit. Als zout niet zout is is het geen zout. Als je niet alles achterlaat en Jezus volgt ben je geen discipel, ook al noem je je zo.

Als je zegt dat je Christen bent maar Christus niet wilt, ben je geen Christen. Het is beter dat je dit nu weet, voordat je gaat bouwen, voordat je gaat strijden, dan op te geven.

Hoe zout ben jij? Hoe discipel ben jij?

Zal de Heere ook jou weggooien (vers 35), ben jij niet geschikt, zoals zout wat geen zout meer is? Ook jou zal de Heere uitwerpen, als je Jezus niet wilt volgen. Ook al noem je jezelf een discipel of een Christen, de Heere zal je uitwerpen.

Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. 8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. (Johannes 15:6-8)

Misschien ben je nu ontmoedigt. Je kijkt naar jezelf en je vruchten, veel te weinig of helemaal niet. 

Dat vraagt Jezus niet vanavond. Dat vraag ik niet, ik vraag niet of je goed geleefd heb, of je al op Jezus lijkt, of je huis al af is en of je de strijd al gewonnen hebt. Niet of je je schuld al echt doorleefd hebt of zondaar bent geworden voor God. Dat ben je. 

Maar ik vraag je, namens Christus of je Hem wilt volgen als Zijn discipel, als Zijn leerling. Wil je van de Heere Jezus leren? Heb je Hem liever dan alles hier op aarde, liever dan jezelf en je eigen voorkeuren? O, de Christus roept je op Zijn leerschool. De leerschool van genade, de leerschool van groeien in heiligheid, in kennis en genade. Hij zoekt nog leerlingen! Wil je gevormd worden naar Zijn beeld, naar Zijn voorbeeld? Dan roept Hij je: volg Mij, niemand anders.

En op die school, als Zijn discipel wil Hij instaan voor al je zonden, steeds weer als je tekortschiet en. Hij heeft betaalt voor alles wat je kapot maakt. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Je mag van Hem leren. Hij wil het je leren, Hij wil het zondaren leren. 

Goed en waarachtig is de HEERE, daarom onderwijst Hij zondaars in de weg. (Psalm 25:8)

En Lukas 15: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen!

Volg Jezus, niemand anders! 

Het is levensgevaarlijk om twee heren te dienen, het zal bitter eindigen in de dood. Keer je af van je zonde, van de wereld die af wil leiden van Jezus. Alleen de weg die Jezus ging, alleen Zijn voetspoor, alleen Zijn voorbeeld, alleen Zijn onderwijs leidt naar het eeuwige leven. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hink niet langer op twee gedachten, probeer het onderwijs van mensen niet met het onderwijs van Jezus te verenigen. Is Jezus God, volg Hem na, heeft iemand anders zo voor de zonde geleden en de dood overwonnen, volg dan hem na.

Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem, maar als het de Baäl is, volg hem! (1 Koningen 18:21)

Volg de Heere Jezus, door dood, naar het eeuwige leven en Hij laat ons een heerlijk voorbeeld na (1 Petrus 2:21)

Als we Hem volgen, als we met Hem sterven, ons helemaal, met alles aan Hem overgeven, zullen we ook met Hem leven (2 Timotheüs 2:11).

Hij zal je schitterend maken zoals geen enkele bouwvakker dat kan en de overwinning geven die geen andere koning je kan geven.

Hij zal je meer geven dan je ooit kunt verliezen. Wees Zijn discipel, volg Hem!

Psalm 1
Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, 2  maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. 3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken. 4 Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. 5 Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. 6 Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan.

Dit staat vanavond op het spel, een leven met Jezus door dood naar het eeuwige leven of een leven voor jezelf wat eindigt in de dood.

Volg Jezus alleen, alleen Zijn raad, wees Zijn discipel, dan zul je zijn als een boom als een boom, geplant aan waterbeken, die veel vruchten draagt tot verheerlijking van de Vader.

Deze preek is gehouden op 2 maart 2023 tijdens Schuur met de Bijbel in Baarland.