Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij  begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. (1 Korinthe 15:3-6)

Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij  begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. (1 Korinthe 15:3-6)


Misschien geef je niet veel om de opstanding van Jezus en vindt je het niet belangrijk. Je, “Misschien is dat gebeurt, misschien niet. Wat maakt het uit? Dat is zo lange geleden en niet meer relevant voor mijn leven.”

Maar als je het bewijs voor de opstanding serieus zou bekijken zou je zeker van gedachten veranderen. Het bewijs is sterk, maar veel mensen weten niet dat er bewijs voor is.

Er zijn veel serieuze geleerden, ook seculiere geleerden, die hebben vastgesteld dat er echt bewijs is voor de opstanding. Het is goed om dit bewijs te bestuderen. Lees deze artikelen eens over de opstanding:

The Resurrection of Jesus by William Lane Craig

Historical Evidence for the resurrection door Matt Perman

Denk na over een aantal van deze bewijzen:

  • Er was een leeg graf waar zowel de volgelingen als de vijanden van Jezus’ van getuigden.
  • Jezus verscheen op verschillende momenten aan verschillende individuen en groepen, zelfs een keer aan een groep van 500 mensen tegelijk.
  • Jezus’ discipelen waren bereidt te sterven voor hun geloof dat Jezus uit de dood was opgestaan.

Misschien geef je er nog steeds niet om. Maar daarin laat je jezelf niet van je beste kant zien tegenover de berg aan bewijzen. Het is dan alsof je zegt, “Er zijn sterke bewijzen dat er 100 miljoen euro onder mijn huis ligt begraven, maar ik geef er niet om. Wie heeft daar nou tijd voor?” Echt? Als er sterk bewijs is, moeten we het bewijs verder onderzoeken. Want of je het nu op dit moment beseft of niet, de opstanding zal grote invloed hebben op je leven.

Als Jezus opstond uit de dood leven we in een bepaalde wereld. Maar als Hij niet opstond uit de dood, leven we in een hele andere wereld. Misschien voel je dit niet zo, maar je leven hangt af van de opstanding. Als Jezus opgestaan is uit de dood zijn onverschilligheid en agnosticisme buitengewoon gevaarlijk.

Reis niet zomaar mee

Stel jezelf Ben voor, een passagier in een trein. Hij doet zijn eigen ding, oordopjes in en genieten van het uitzicht. Naast hem zit William die zich opeens, duidelijk geschrokken tot Ben keert, “Mijn vrouw stuurt mij net een bericht dat deze trein in het nieuws is — we zijn in gevaar. Door de sterke stroming is de brug weggeslagen waar wij straks overheen zouden moeten. Volgens de mijn vrouw zijn we nog maar 10 kilometer bij de brug vandaan. We moeten de trein nu stoppen.

Ben haalt de oordopjes uit zijn oren en hoort het verontrustende bericht aan. Achter hem verwijt Maria, een andere passagier, William, “Wees niet zo’n bangmaker, mijn familie heeft het nieuws ook gehoord, maar de schade is helemaal niet groot. De trein kan er makkelijk overheen. We hoeven ons nergens zorgen om te maken.”

Op dit moment is Ben officieel agnostisch over de toestand van de brug. Hij weet het gewoon niet. Hij weet niet of hij nu Maria of William moet geloven. Maar hij is zich er ook zeker van bewust dat hij de bewijzen moet onderzoeken om tot een conclusie te komen. Ben’s agnosticisme is onvoldoende, gevaarlijk en mogelijk dodelijk.

Zo is ook agnosticisme met betrekking tot de opstanding van Jezus onvoldoende, gevaarlijk en misschien zelfs dodelijk (eeuwig dodelijk). Daarom moeten we de bewijzen nauwkeurig en zorgvuldig analyseren. Als we gewoon maar in de trein uit het raam blijven kijken is dat zeker niet de meest wijze reactie op dit nieuws.

Rustgevende woorden zijn niet genoeg

Jezus’ opstanding laat zien dat er een krachtige God is die bestaat en spreekt. Het laat ons zien dat we in een wereld leven die gemaakt is door een Schepper die om mensen geeft. En de opstanding geeft grote geloofwaardigheid — goddelijke geloofwaardigheid — aan alles wat Jezus heeft gezegd. Daarom moeten we aandachtig naar Hem luisteren.

Bijvoorbeeld dit, “Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn” (Mattheüs 24:37). Dit betekent dat God van plan is om een zwaar oordeel over de zondige mensheid te brengen. Er is een ravijn en we zijn op hoge snelheid op weg naar onze ondergang. De verwoesting zal enorm zijn (Lukas 6:49

Als je er niet om geeft of Jezus wel of niet uit de dood opgestaan is, speel je met vuur. Je zit dan in die trein maar doet net alsof je er niet in zit. Je doet dan alsof je geen deel uit maakt van deze wereld en alles wat God in deze wereld doet.

En om het erger te maken, er zijn altijd mensen (zoals Maria) die onverschilligheid en agnosticisme aanmoedigen. Ze zeggen, “Rustig, alles is in orde. Er is geen God. En als er een God is Hij verplicht om aardig te zijn voor ons.” Maar de apostel Paulus reageert daarop, “Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen” (1 Thessalonicenzen 5:3).

Wie moet je geloven? Moet je luisteren naar de sceptici van de wereld die zeggen, “Er is vrede en veiligheid.” Of moet je de opgestane Christus en het Woord van God geloven? Wie is geloofwaardiger?

De opstanding betekent dat er redding is

Je moet echter niet alleen dit slechte nieuws horen dat er een eeuwige ravijn is, maar er is ook goed nieuws. Er is redding! Als Jezus opstond uit de dood, dan leven we in een wereld waar verloren zondaren eeuwig gered kunnen worden door Gods genade: “Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is” (Lukas 19:10).

Door het geloof kun je verenigd worden met Christus en het komende oordeel overleven. Dat is veel beter dan 100 miljard euro onder je huis.

En daarom moet je je op z’n minst gaan verdiepen in de opstanding. Onverschilligheid en agnosticisme zijn geen haalbare opties. Het is in het beste geval gevaarlijk en in het slechtste geval eeuwig dodelijk. Ik wil je aanmoedigen om het bewijs te bestuderen, er met iemand over te praten en de waarheid te zoeken. Zomaar blind meereizen in de trein van het leven zal niet werken.

Redding is mogelijk: “Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?” (Johannes 11:25-26)

Misschien geef je niet veel om de opstanding van Jezus en vindt je het niet belangrijk. Je, “Misschien is dat gebeurt, misschien niet. Wat maakt het uit? Dat is zo lange geleden en niet meer relevant voor mijn leven.”

Maar als je het bewijs voor de opstanding serieus zou bekijken zou je zeker van gedachten veranderen. Het bewijs is sterk, maar veel mensen weten niet dat er bewijs voor is.

Er zijn veel serieuze geleerden, ook seculiere geleerden, die hebben vastgesteld dat er echt bewijs is voor de opstanding. Het is goed om dit bewijs te bestuderen. Lees deze artikelen eens over de opstanding:

The Resurrection of Jesus by William Lane Craig

Historical Evidence for the resurrection door Matt Perman

Denk na over een aantal van deze bewijzen:

  • Er was een leeg graf waar zowel de volgelingen als de vijanden van Jezus’ van getuigden.
  • Jezus verscheen op verschillende momenten aan verschillende individuen en groepen, zelfs een keer aan een groep van 500 mensen tegelijk.
  • Jezus’ discipelen waren bereidt te sterven voor hun geloof dat Jezus uit de dood was opgestaan.

Misschien geef je er nog steeds niet om. Maar daarin laat je jezelf niet van je beste kant zien tegenover de berg aan bewijzen. Het is dan alsof je zegt, “Er zijn sterke bewijzen dat er 100 miljoen euro onder mijn huis ligt begraven, maar ik geef er niet om. Wie heeft daar nou tijd voor?” Echt? Als er sterk bewijs is, moeten we het bewijs verder onderzoeken. Want of je het nu op dit moment beseft of niet, de opstanding zal grote invloed hebben op je leven.

Als Jezus opstond uit de dood leven we in een bepaalde wereld. Maar als Hij niet opstond uit de dood, leven we in een hele andere wereld. Misschien voel je dit niet zo, maar je leven hangt af van de opstanding. Als Jezus opgestaan is uit de dood zijn onverschilligheid en agnosticisme buitengewoon gevaarlijk.

Reis niet zomaar mee

Stel jezelf Ben voor, een passagier in een trein. Hij doet zijn eigen ding, oordopjes in en genieten van het uitzicht. Naast hem zit William die zich opeens, duidelijk geschrokken tot Ben keert, “Mijn vrouw stuurt mij net een bericht dat deze trein in het nieuws is — we zijn in gevaar. Door de sterke stroming is de brug weggeslagen waar wij straks overheen zouden moeten. Volgens de mijn vrouw zijn we nog maar 10 kilometer bij de brug vandaan. We moeten de trein nu stoppen.

Ben haalt de oordopjes uit zijn oren en hoort het verontrustende bericht aan. Achter hem verwijt Maria, een andere passagier, William, “Wees niet zo’n bangmaker, mijn familie heeft het nieuws ook gehoord, maar de schade is helemaal niet groot. De trein kan er makkelijk overheen. We hoeven ons nergens zorgen om te maken.”

Op dit moment is Ben officieel agnostisch over de toestand van de brug. Hij weet het gewoon niet. Hij weet niet of hij nu Maria of William moet geloven. Maar hij is zich er ook zeker van bewust dat hij de bewijzen moet onderzoeken om tot een conclusie te komen. Ben’s agnosticisme is onvoldoende, gevaarlijk en mogelijk dodelijk.

Zo is ook agnosticisme met betrekking tot de opstanding van Jezus onvoldoende, gevaarlijk en misschien zelfs dodelijk (eeuwig dodelijk). Daarom moeten we de bewijzen nauwkeurig en zorgvuldig analyseren. Als we gewoon maar in de trein uit het raam blijven kijken is dat zeker niet de meest wijze reactie op dit nieuws.

Rustgevende woorden zijn niet genoeg

Jezus’ opstanding laat zien dat er een krachtige God is die bestaat en spreekt. Het laat ons zien dat we in een wereld leven die gemaakt is door een Schepper die om mensen geeft. En de opstanding geeft grote geloofwaardigheid — goddelijke geloofwaardigheid — aan alles wat Jezus heeft gezegd. Daarom moeten we aandachtig naar Hem luisteren.

Bijvoorbeeld dit, “Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn” (Mattheüs 24:37). Dit betekent dat God van plan is om een zwaar oordeel over de zondige mensheid te brengen. Er is een ravijn en we zijn op hoge snelheid op weg naar onze ondergang. De verwoesting zal enorm zijn (Lukas 6:49

Als je er niet om geeft of Jezus wel of niet uit de dood opgestaan is, speel je met vuur. Je zit dan in die trein maar doet net alsof je er niet in zit. Je doet dan alsof je geen deel uit maakt van deze wereld en alles wat God in deze wereld doet.

En om het erger te maken, er zijn altijd mensen (zoals Maria) die onverschilligheid en agnosticisme aanmoedigen. Ze zeggen, “Rustig, alles is in orde. Er is geen God. En als er een God is Hij verplicht om aardig te zijn voor ons.” Maar de apostel Paulus reageert daarop, “Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen” (1 Thessalonicenzen 5:3).

Wie moet je geloven? Moet je luisteren naar de sceptici van de wereld die zeggen, “Er is vrede en veiligheid.” Of moet je de opgestane Christus en het Woord van God geloven? Wie is geloofwaardiger?

De opstanding betekent dat er redding is

Je moet echter niet alleen dit slechte nieuws horen dat er een eeuwige ravijn is, maar er is ook goed nieuws. Er is redding! Als Jezus opstond uit de dood, dan leven we in een wereld waar verloren zondaren eeuwig gered kunnen worden door Gods genade: “Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is” (Lukas 19:10).

Door het geloof kun je verenigd worden met Christus en het komende oordeel overleven. Dat is veel beter dan 100 miljard euro onder je huis.

En daarom moet je je op z’n minst gaan verdiepen in de opstanding. Onverschilligheid en agnosticisme zijn geen haalbare opties. Het is in het beste geval gevaarlijk en in het slechtste geval eeuwig dodelijk. Ik wil je aanmoedigen om het bewijs te bestuderen, er met iemand over te praten en de waarheid te zoeken. Zomaar blind meereizen in de trein van het leven zal niet werken.

Redding is mogelijk: “Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?” (Johannes 11:25-26)