Verschillende mensen geloven vaak verschillende dingen, terwijl ze zich allemaal op de Bijbel baseren. Dan vraag ik me af wie ik moet vertrouwen. Want ik kan de Bijbel zelf wel lezen en een beetje interpreteren, maar voor veel dingen heb je gewoon onderwijs nodig. Maar naar wie moet je luisteren als verschillende mensen een andere mening hebben? Daar komt bij, ook dominees verschillen van mening in belangrijke zaken. Hoe kan dat, als zij knechten van God zijn?

Verschillende mensen geloven vaak verschillende dingen, terwijl ze zich allemaal op de Bijbel baseren. Dan vraag ik me af wie ik moet vertrouwen. Want ik kan de Bijbel zelf wel lezen en een beetje interpreteren, maar voor veel dingen heb je gewoon onderwijs nodig. Maar naar wie moet je luisteren als verschillende mensen een andere mening hebben? Daar komt bij, ook dominees verschillen van mening in belangrijke zaken. Hoe kan dat, als zij knechten van God zijn?


Wanneer we Gods Woord bestuderen en onderwijs krijgen in de gemeente komen we er vroeg of laat achter dat sommige teksten verschillend uitgelegd worden. Hoe komt dat en hoe moeten we daar mee omgaan? Is de Bijbel dubbelzinnig of is er werkelijk maar één interpretatie, en welke interpretatie is dat dan?

Dit zijn moeilijke vragen en er kan veel tussen ons en het antwoord op deze vraag instaan. Sam Storms helpt ons in dit artikel waarin hij laat zien wat er voor kan zorgen dat we tot verschillende interpretaties komen.

Hieronder een samenvatting van zijn vijftien punten en vragen aan de hand daarvan die dit praktisch voor je kunnen maken.

Samenvatting

Er zijn zoveel verschillende interpretaties omdat:

1. we het als Christenen over meer dingen eens zijn dan dat we verdeelt zijn.
2. de Bijbel soms moeilijk is, dat heeft God zo bedoelt om ons afhankelijk te houden.
3. wat een verschillende interpretatie lijkt, vaak na meer onderzoek enkel een andere manier blijkt om de tekst toe te passen.
4. we worden beïnvloed door persoonlijke tradities, afkomst en cultuur.
5. we liever het alternatief willen en niet wat de Bijbel leert.
6. we bang zijn om onze baan of ons ambt/positie te verliezen wanneer we een andere interpretatie volgen.
7. we kiezen voor een andere interpretatie omdat we onze eigen zonde willen rechtvaardigen.
8. persoonlijke vooroordelen de manier waarop we teksten interpreteren beïnvloeden.
9. verschillende opleidingsniveaus kunnen bijdragen aan de verschillende interpretaties van de Bijbelse tekst.
10. sommigen niet geloven dat de Bijbel geïnspireerd, onfeilbaar en altijd intern consequent is.
11. we onze ouders, familie of Bijbelleraren niet willen teleurstellen door een tekst anders uit te leggen.
12. we niet diep graven in de Bijbel, we nemen snel genoegen met wat aan de oppervlakte duidelijk lijkt.
13. we in een ander cultuur opgegroeid zijn en de Bijbelse cultuur niet begrijpen.
14. verschillende persoonlijkheden de manier waarop we de Bijbel lezen beïnvloeden.
15. onze persoonlijke ervaring in het verleden grote invloed heeft op de manier waarop we de Bijbel lezen.

Praktische vragen

Om dit praktisch toe te passen kun je jezelf tijdens het Bijbellezen of tijdens de preek afvragen:

1. Waarin zijn we het wel eens?
2. Hoe belooft de Heere mij hierin te helpen en door Zijn Geest te leiden en te verlichten?
3. Is het verschil in interpretatie echt een verschil of een verschillende toepassing van dezelfde tekst?
4. Hoe zouden mijn persoonlijke tradities, afkomst en cultuur invloed kunnen hebben op deze interpretatie?
5. Ben ik bang voor de interpretatie die het duidelijkst lijkt en wil ik daarvoor vluchten?
6. Ben ik bang om mijn baan of ambt/positie kwijt te raken wanneer dit waar is? Heb ik dat er voor over?
7. Ben ik bang dat ik door deze interpretatie een zonde los moet laten? Heb ik dat er voor over?
8. Hoe zou ik een vooroordeel kunnen hebben die invloed heeft op de manier waarop ik deze tekst uitleg?
9. Hoe zou de tekst duidelijker kunnen worden wanneer ik meer kennis heb van de oorspronkelijke tekst en culturele achtergrond?
10. Geloof ik dat de Bijbel door God zelf geïnspireerd is, onfeilbaar is en altijd intern in overeenstemming met elkaar?
11. Ben ik bang dat ik mijn ouders, familie of Bijbelleraren teleurstel wanneer ik de tekst op deze manier uitleg? Heb ik dat er voor over?
12. Hoe kan ik dieper graven in de tekst om deze beter te begrijpen?
13. Hoe kan het culturele verschil invloed hebben op de manier waarop ik deze tekst lees?
14. Hoe zal mijn persoonlijkheid de manier waarop ik deze tekst uitleg beïnvloeden?
15. Hoe kunnen de ervaringen uit het verleden de manier waarop ik deze tekst uitleg beïnvloeden?

Wanneer je eerlijk nadenkt over deze vragen zorgt dat er niet voor dat je de tekst direct begrijpt maar zal wel bepaalde obstakels wegnemen die in de weg staan tot het begrijpen van de tekst.

Al deze vragen laten zien wat er in ons leven in de weg staat en waaraan we moeten sterven, want dat is wat het betekent om een discipel of leerling te zijn van de Waarheid. “Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.” (Lukas 14:26)

En onthoudt de belofte van de betrouwbare Verlosser: “Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.” (Johannes 8:32)

Leer mij Uw weg, o Heer,
leer mij Uw weg.
Schenk van Uw kracht mij meer,
leer mij Uw weg.

Houd mij in evenwicht,
dat ‘k voor Uw aangezicht,
wandel in ’t volle licht,
leer mij Uw weg.

Wanneer we Gods Woord bestuderen en onderwijs krijgen in de gemeente komen we er vroeg of laat achter dat sommige teksten verschillend uitgelegd worden. Hoe komt dat en hoe moeten we daar mee omgaan? Is de Bijbel dubbelzinnig of is er werkelijk maar één interpretatie, en welke interpretatie is dat dan?

Dit zijn moeilijke vragen en er kan veel tussen ons en het antwoord op deze vraag instaan. Sam Storms helpt ons in dit artikel waarin hij laat zien wat er voor kan zorgen dat we tot verschillende interpretaties komen.

Hieronder een samenvatting van zijn vijftien punten en vragen aan de hand daarvan die dit praktisch voor je kunnen maken.

Samenvatting

Er zijn zoveel verschillende interpretaties omdat:

1. we het als Christenen over meer dingen eens zijn dan dat we verdeelt zijn.
2. de Bijbel soms moeilijk is, dat heeft God zo bedoelt om ons afhankelijk te houden.
3. wat een verschillende interpretatie lijkt, vaak na meer onderzoek enkel een andere manier blijkt om de tekst toe te passen.
4. we worden beïnvloed door persoonlijke tradities, afkomst en cultuur.
5. we liever het alternatief willen en niet wat de Bijbel leert.
6. we bang zijn om onze baan of ons ambt/positie te verliezen wanneer we een andere interpretatie volgen.
7. we kiezen voor een andere interpretatie omdat we onze eigen zonde willen rechtvaardigen.
8. persoonlijke vooroordelen de manier waarop we teksten interpreteren beïnvloeden.
9. verschillende opleidingsniveaus kunnen bijdragen aan de verschillende interpretaties van de Bijbelse tekst.
10. sommigen niet geloven dat de Bijbel geïnspireerd, onfeilbaar en altijd intern consequent is.
11. we onze ouders, familie of Bijbelleraren niet willen teleurstellen door een tekst anders uit te leggen.
12. we niet diep graven in de Bijbel, we nemen snel genoegen met wat aan de oppervlakte duidelijk lijkt.
13. we in een ander cultuur opgegroeid zijn en de Bijbelse cultuur niet begrijpen.
14. verschillende persoonlijkheden de manier waarop we de Bijbel lezen beïnvloeden.
15. onze persoonlijke ervaring in het verleden grote invloed heeft op de manier waarop we de Bijbel lezen.

Praktische vragen

Om dit praktisch toe te passen kun je jezelf tijdens het Bijbellezen of tijdens de preek afvragen:

1. Waarin zijn we het wel eens?
2. Hoe belooft de Heere mij hierin te helpen en door Zijn Geest te leiden en te verlichten?
3. Is het verschil in interpretatie echt een verschil of een verschillende toepassing van dezelfde tekst?
4. Hoe zouden mijn persoonlijke tradities, afkomst en cultuur invloed kunnen hebben op deze interpretatie?
5. Ben ik bang voor de interpretatie die het duidelijkst lijkt en wil ik daarvoor vluchten?
6. Ben ik bang om mijn baan of ambt/positie kwijt te raken wanneer dit waar is? Heb ik dat er voor over?
7. Ben ik bang dat ik door deze interpretatie een zonde los moet laten? Heb ik dat er voor over?
8. Hoe zou ik een vooroordeel kunnen hebben die invloed heeft op de manier waarop ik deze tekst uitleg?
9. Hoe zou de tekst duidelijker kunnen worden wanneer ik meer kennis heb van de oorspronkelijke tekst en culturele achtergrond?
10. Geloof ik dat de Bijbel door God zelf geïnspireerd is, onfeilbaar is en altijd intern in overeenstemming met elkaar?
11. Ben ik bang dat ik mijn ouders, familie of Bijbelleraren teleurstel wanneer ik de tekst op deze manier uitleg? Heb ik dat er voor over?
12. Hoe kan ik dieper graven in de tekst om deze beter te begrijpen?
13. Hoe kan het culturele verschil invloed hebben op de manier waarop ik deze tekst lees?
14. Hoe zal mijn persoonlijkheid de manier waarop ik deze tekst uitleg beïnvloeden?
15. Hoe kunnen de ervaringen uit het verleden de manier waarop ik deze tekst uitleg beïnvloeden?

Wanneer je eerlijk nadenkt over deze vragen zorgt dat er niet voor dat je de tekst direct begrijpt maar zal wel bepaalde obstakels wegnemen die in de weg staan tot het begrijpen van de tekst.

Al deze vragen laten zien wat er in ons leven in de weg staat en waaraan we moeten sterven, want dat is wat het betekent om een discipel of leerling te zijn van de Waarheid. “Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.” (Lukas 14:26)

En onthoudt de belofte van de betrouwbare Verlosser: “Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.” (Johannes 8:32)

Leer mij Uw weg, o Heer,
leer mij Uw weg.
Schenk van Uw kracht mij meer,
leer mij Uw weg.

Houd mij in evenwicht,
dat ‘k voor Uw aangezicht,
wandel in ’t volle licht,
leer mij Uw weg.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →