Hoe zien jullie het feit dat God op verschillende plaatsen in de Bijbel van ons vraagt, dat we onze naasten moeten vergeven wat ons aangedaan wordt. Ligt daarin ook de plicht te vergeven wanneer niet om vergeving gevraagd wordt? Aangezien God ook niet vergeeft als er geen berouw is… Of moet de wetenschap dat wij niet zijn zoals God, volkomen rechtvaardig en heilig, ons de plicht geven te vergeven, ook als er geen vergeving gevraagd wordt, omdat wij ook zondaren zijn? Omdat we ook weten dat God de wraak toekomt … Mag er dan wel ruimte blijven voor toorn? “Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere”?

Hoe zien jullie het feit dat God op verschillende plaatsen in de Bijbel van ons vraagt, dat we onze naasten moeten vergeven wat ons aangedaan wordt. Ligt daarin ook de plicht te vergeven wanneer niet om vergeving gevraagd wordt? Aangezien God ook niet vergeeft als er geen berouw is… Of moet de wetenschap dat wij niet zijn zoals God, volkomen rechtvaardig en heilig, ons de plicht geven te vergeven, ook als er geen vergeving gevraagd wordt, omdat wij ook zondaren zijn? Omdat we ook weten dat God de wraak toekomt … Mag er dan wel ruimte blijven voor toorn? “Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere”?


Eerder hebben we erover nagedacht dat Gods vergevende liefde “het heerlijkste is wat volgelingen van Jezus mogen ontvangen maar ook het heerlijkste wat ze uit mogen delen.”

Gods vergevende liefde werd zichtbaar en mogelijk gemaakt aan het kruis, toen we nog opstandig in zonde leefden en niet om vergeving vroegen (Romeinen 5:8). Maar als we deze liefde verwerpen, dan zal God alsnog eerlijk zijn om onze zonden te in ons eigen leven te vergelden. Als we het offer wat Jezus bracht afwijzen, blijft er geen andere manier weer over om recht tegenover God te staan (Hebreeën 10:26).

Van Gods kant is alles gereed, in het offer aan het kruis zien we Zijn uitgestoken hand van vergeving. En die vergevende liefde mogen we met berouw en geloof ontvangen en doorgeven, juist aan onze vijanden.

Zo roept God ons in Romeinen 12 ook op om onze vijanden lief te hebben: “Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.” En verder: “Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.”

Hier komt de vergeving die wij, net zoals God, aan onze vijanden aanbieden tot uitdrukking: in het zoeken van de zegen in plaats van vergelding, ten koste van onszelf. We kunnen onze vijanden niet liefhebben als we hen van onze kant niet vergeven hebben. En met onze ogen gericht op Jezus die ons liefhad en wilde vergeven, verlangen we er naar dat er van onze kant altijd liefde heerst in plaats van bitterheid.

Maar vergeving is nooit onrechtvaardig. Vergeving is nooit oneerlijk. Wees daarom niet bang dat het onrecht wat je is aangedaan, ongestraft zal blijven. God wil ons rechtvaardig vergeven omdat “de straf die onze de vrede aanbrengt op Jezus neerkwam.” Ten koste van zichzelf. God nam wraak, maar Jezus stond in onze plaats!

Zo bieden we van onze kant vrede aan onze vijanden, verzoening, vergeving. Omdat we ruimte laten voor de toorn van God (Romeinen 12:19). Hij zal wraak nemen, op Jezus voor iedereen die dat offer aanneemt, maar ook op iedereen die zijn aangeboden offer afwijst.

Zo is God liefdevol in het aanbieden van vergeving én rechtvaardig in het straffen van alle zonden. Alle zonde wordt gestraft, of in zondaren die Jezus afwijzen of in Jezus in plaats van zondaren die met berouw en geloof tot Hem vluchten.

Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. (Efeze 4:31-32)

Eerder hebben we erover nagedacht dat Gods vergevende liefde “het heerlijkste is wat volgelingen van Jezus mogen ontvangen maar ook het heerlijkste wat ze uit mogen delen.”

Gods vergevende liefde werd zichtbaar en mogelijk gemaakt aan het kruis, toen we nog opstandig in zonde leefden en niet om vergeving vroegen (Romeinen 5:8). Maar als we deze liefde verwerpen, dan zal God alsnog eerlijk zijn om onze zonden te in ons eigen leven te vergelden. Als we het offer wat Jezus bracht afwijzen, blijft er geen andere manier weer over om recht tegenover God te staan (Hebreeën 10:26).

Van Gods kant is alles gereed, in het offer aan het kruis zien we Zijn uitgestoken hand van vergeving. En die vergevende liefde mogen we met berouw en geloof ontvangen en doorgeven, juist aan onze vijanden.

Zo roept God ons in Romeinen 12 ook op om onze vijanden lief te hebben: “Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.” En verder: “Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.”

Hier komt de vergeving die wij, net zoals God, aan onze vijanden aanbieden tot uitdrukking: in het zoeken van de zegen in plaats van vergelding, ten koste van onszelf. We kunnen onze vijanden niet liefhebben als we hen van onze kant niet vergeven hebben. En met onze ogen gericht op Jezus die ons liefhad en wilde vergeven, verlangen we er naar dat er van onze kant altijd liefde heerst in plaats van bitterheid.

Maar vergeving is nooit onrechtvaardig. Vergeving is nooit oneerlijk. Wees daarom niet bang dat het onrecht wat je is aangedaan, ongestraft zal blijven. God wil ons rechtvaardig vergeven omdat “de straf die onze de vrede aanbrengt op Jezus neerkwam.” Ten koste van zichzelf. God nam wraak, maar Jezus stond in onze plaats!

Zo bieden we van onze kant vrede aan onze vijanden, verzoening, vergeving. Omdat we ruimte laten voor de toorn van God (Romeinen 12:19). Hij zal wraak nemen, op Jezus voor iedereen die dat offer aanneemt, maar ook op iedereen die zijn aangeboden offer afwijst.

Zo is God liefdevol in het aanbieden van vergeving én rechtvaardig in het straffen van alle zonden. Alle zonde wordt gestraft, of in zondaren die Jezus afwijzen of in Jezus in plaats van zondaren die met berouw en geloof tot Hem vluchten.

Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. (Efeze 4:31-32)

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →