Jezus zegt: “Heb uw naaste lief” en “…vergeef onze schuldenaren.” Moet je de ander altijd vergeven, voor wat hij/zij jou ook aangedaan heeft?

Jezus zegt: “Heb uw naaste lief” en “…vergeef onze schuldenaren.” Moet je de ander altijd vergeven, voor wat hij/zij jou ook aangedaan heeft?


Vergeving: Het heerlijkste wat volgelingen van Jezus mogen ontvangen en het heerlijkste wat zij uit mogen delen. Gebroken over onze eigen kleinste zonden, met onze ogen gericht op het grote offer wat Jezus voor zijn vijanden bracht, kan er in ons hart geen bitterheid en verlangen naar vergelding overblijven.

Natuurlijk doet het nog pijn, en is het niet altijd uit je geheugen gewist, maar vergeving zoekt niet meer de vergelding, de straf, het slechte voor de schuldige maar de zegen, de liefde, het goede, zoals Jezus. Vergeving bid voor vijanden en verlangd berouw en inkeer.

Er is niets heerlijkers dan het kwade te overwinnen met het goede (Romeinen 12:21). In plaats van terechte vergelding (kwaad voor kwaad) bieden we vergeving (goed voor kwaad) en laten we vergelding over aan de God die ons vergeving schonk.

Bewonder daarom steeds weer degene die jou vergeven heeft. Vanwege jouw vijandigheid en zonde werd Hij verbrijzeld onder Gods toorn die jij terecht verdient. Maar in liefde wilde Hij de vergelding dragen en jouw vergeving schenken.

“Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.” (1 Johannes 4:11)

Belijd je eigen zonden en ontvang Zijn vergevende liefde en ga dan, en deel Zijn vergevende liefde uit, in overvloed.

Vergeving: Het heerlijkste wat volgelingen van Jezus mogen ontvangen en het heerlijkste wat zij uit mogen delen. Gebroken over onze eigen kleinste zonden, met onze ogen gericht op het grote offer wat Jezus voor zijn vijanden bracht, kan er in ons hart geen bitterheid en verlangen naar vergelding overblijven.

Natuurlijk doet het nog pijn, en is het niet altijd uit je geheugen gewist, maar vergeving zoekt niet meer de vergelding, de straf, het slechte voor de schuldige maar de zegen, de liefde, het goede, zoals Jezus. Vergeving bid voor vijanden en verlangd berouw en inkeer.

Er is niets heerlijkers dan het kwade te overwinnen met het goede (Romeinen 12:21). In plaats van terechte vergelding (kwaad voor kwaad) bieden we vergeving (goed voor kwaad) en laten we vergelding over aan de God die ons vergeving schonk.

Bewonder daarom steeds weer degene die jou vergeven heeft. Vanwege jouw vijandigheid en zonde werd Hij verbrijzeld onder Gods toorn die jij terecht verdient. Maar in liefde wilde Hij de vergelding dragen en jouw vergeving schenken.

“Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.” (1 Johannes 4:11)

Belijd je eigen zonden en ontvang Zijn vergevende liefde en ga dan, en deel Zijn vergevende liefde uit, in overvloed.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →