Ik worstel al jarenlang met een eetstoornis. Hoe kan ik deze overwinnen door Gods kracht? Ik val telkens terug in óf eetstoornis-veiligheid óf dingen niet-mogen i.v.m. ik het los zou móéten laten door Gods kracht (dus op eigen kracht). Het is toch een vertrouwens-issue? Waarom kan ik niet de eetstoornis- veiligheid verwisselen voor Gods veiligheid?

Ik worstel al jarenlang met een eetstoornis. Hoe kan ik deze overwinnen door Gods kracht? Ik val telkens terug in óf eetstoornis-veiligheid óf dingen niet-mogen i.v.m. ik het los zou móéten laten door Gods kracht (dus op eigen kracht). Het is toch een vertrouwens-issue? Waarom kan ik niet de eetstoornis- veiligheid verwisselen voor Gods veiligheid?


Wanneer we het over een eetstoornis hebben, hebben het over een afkeer van eten of een te groot verlangen naar eten – een obsessie met eten, of het laten staan van eten vooral uit angst om de controle te verliezen of om de emotionele pijn te verzachten.

Dit heeft geestelijke en emotionele oorzaken. En omdat God ons goed en mooi gemaakt heeft missen we ons doel in het zorgen voor ons lichaam wanneer we eten zien als een middel om de controle te behouden in plaats van een middel tot onderhoud van ons lichaam. Voedsel, wat God ons genadig geeft voor onze gezondheid en levensonderhoud kan zo een afgod en gevangenis worden.

Je wordt erdoor beheerst, je bent slaaf van die drang om te veel of te weinig te eten waardoor je lichaam beschadigd. Dit is zeker zonde, en het wordt zeker niet beïnvloed door de Heilige Geest. En het is ook bedrieglijk. Je hebt het gevoel dat je de controle hebt over wat je eet, maar uiteindelijk neemt dat de controle over en wordt je beheerst door het eten.

Niet zonder hoop

Maar dit maakt het niet hopeloos. Want Jezus heeft alle macht! Dit is geen dooddoener of een vage wens maar iets wat Hij bewezen heeft. Hij wil zijn kracht in je zwakheid volbrengen. Hij is het die gevangenen vrijheid schenkt, Hij is het die de bezetenen van Gadara bevrijdde toen die zichzelf zo pijnigde. Waar Zijn Geest is, daar is vrijheid. Waar Hij komt daar komt vreugde. Dat wil Hij geven, evenals de vrucht van die Geest die bestaat uit zelfbeheersing.

Deze vrucht krijg je niet door hard te werken maar uit genade, door te rusten in Jezus, in de Waarheid. Dan zal deze vrucht groeien, nee, die zal misschien niet direct volgroeid zijn, maar rustend in Jezus zal die gaan groeien, zodat Hij ook in jou lichaam verheerlijkt wordt. Hij wil dat je je lichaam aan Hem opoffert in plaats van aan voedsel. Een levend offer, toegewijd aan de Heere. (Romeinen 12:1)

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan om te strijden tegen deze boze machten die je gevangen willen houden, als slaaf van voedsel. Doe de waarheid om je middel en neem het zwaard, Gods Woord met haar heerlijke beloften, in je hand.

Niet alleen

Maar zeker niet alleen. Vraag aan de Heere of Hij je een zuster in de Heere geeft die naar je wil luisteren en die met je wilt bidden. Een zuster die je op je let en geregeld ter verantwoording roept. Alleen kun je deze drang niet beheersen.

Wanneer je lichaam hierdoor beschadigd is, is het ook zeker belangrijk dat je hierover open bent naar je huisarts.

Neem gedachten gevangen

Verder gaat het er niet allereerst om wat je eet, maar hoe je voedsel ziet. Je ziet voedsel niet als voedingsmiddel maar om een middel om om te gaan met stress, angst en onzekerheid, om je leven onder controle te krijgen.

Ga in je leven na wat je verlangen om weinig of juist veel te eten opwekt. Noteer op welke momenten deze drang opspeelt. Vaak hebben stress of angst hier invloed op. Het is goed om dit specifiek voor de Heere neer te leggen en te vragen of Hij het wegneemt op grond van het bloed van Jezus. Doe dit zeker ook samen met die zuster zodat zij voor je kan bidden en je kan wijzen op Gods genadige beloften die Hij vanwege Christus ook in jou wil vervullen.

En onthoudt: “De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.”

Hij is gekomen om “om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken” (Lukas 4:19).

Een blinde man met uitgestoken handen
Zat langs de weg, had niemand om zich heen.
Hij ging alleen en zonder licht door ’t leven
Maar Jezus kwam, de duisternis verdween.

We zijn onrein! – dat riepen de melaatsen
De dove man, keek zwijgend om zich heen
De zieken kreunden hulpeloos naar de hemel
Maar Jezus kwam, genas ze één voor één

Refrein
O waar Jezus Christus komt, komt ook de vreugde
Hij droogt tranen, en vergeeft de zondeschuld
En zelfs duisternis moet wijken voor Zijn liefde
Er stroomt leven, uit Zijn hand, wat ons vervuld

Het kwade bleef mij telkens achtervolgen.
En in de dood zocht ik naar zekerheid
Trots maar onzeker hield ik mij verborgen
Maar Jezus kwam, en Hij heeft mij bevrijdt!
Refrein

En ook vandaag, nu wij al zoveel weten
En zien hoe zonde onze vreugde dooft
Kom in je onmacht, buig je neer voor Jezus
Hij komt en woont in ieder die gelooft
Refrein

Wanneer we het over een eetstoornis hebben, hebben het over een afkeer van eten of een te groot verlangen naar eten – een obsessie met eten, of het laten staan van eten vooral uit angst om de controle te verliezen of om de emotionele pijn te verzachten.

Dit heeft geestelijke en emotionele oorzaken. En omdat God ons goed en mooi gemaakt heeft missen we ons doel in het zorgen voor ons lichaam wanneer we eten zien als een middel om de controle te behouden in plaats van een middel tot onderhoud van ons lichaam. Voedsel, wat God ons genadig geeft voor onze gezondheid en levensonderhoud kan zo een afgod en gevangenis worden.

Je wordt erdoor beheerst, je bent slaaf van die drang om te veel of te weinig te eten waardoor je lichaam beschadigd. Dit is zeker zonde, en het wordt zeker niet beïnvloed door de Heilige Geest. En het is ook bedrieglijk. Je hebt het gevoel dat je de controle hebt over wat je eet, maar uiteindelijk neemt dat de controle over en wordt je beheerst door het eten.

Niet zonder hoop

Maar dit maakt het niet hopeloos. Want Jezus heeft alle macht! Dit is geen dooddoener of een vage wens maar iets wat Hij bewezen heeft. Hij wil zijn kracht in je zwakheid volbrengen. Hij is het die gevangenen vrijheid schenkt, Hij is het die de bezetenen van Gadara bevrijdde toen die zichzelf zo pijnigde. Waar Zijn Geest is, daar is vrijheid. Waar Hij komt daar komt vreugde. Dat wil Hij geven, evenals de vrucht van die Geest die bestaat uit zelfbeheersing.

Deze vrucht krijg je niet door hard te werken maar uit genade, door te rusten in Jezus, in de Waarheid. Dan zal deze vrucht groeien, nee, die zal misschien niet direct volgroeid zijn, maar rustend in Jezus zal die gaan groeien, zodat Hij ook in jou lichaam verheerlijkt wordt. Hij wil dat je je lichaam aan Hem opoffert in plaats van aan voedsel. Een levend offer, toegewijd aan de Heere. (Romeinen 12:1)

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan om te strijden tegen deze boze machten die je gevangen willen houden, als slaaf van voedsel. Doe de waarheid om je middel en neem het zwaard, Gods Woord met haar heerlijke beloften, in je hand.

Niet alleen

Maar zeker niet alleen. Vraag aan de Heere of Hij je een zuster in de Heere geeft die naar je wil luisteren en die met je wilt bidden. Een zuster die je op je let en geregeld ter verantwoording roept. Alleen kun je deze drang niet beheersen.

Wanneer je lichaam hierdoor beschadigd is, is het ook zeker belangrijk dat je hierover open bent naar je huisarts.

Neem gedachten gevangen

Verder gaat het er niet allereerst om wat je eet, maar hoe je voedsel ziet. Je ziet voedsel niet als voedingsmiddel maar om een middel om om te gaan met stress, angst en onzekerheid, om je leven onder controle te krijgen.

Ga in je leven na wat je verlangen om weinig of juist veel te eten opwekt. Noteer op welke momenten deze drang opspeelt. Vaak hebben stress of angst hier invloed op. Het is goed om dit specifiek voor de Heere neer te leggen en te vragen of Hij het wegneemt op grond van het bloed van Jezus. Doe dit zeker ook samen met die zuster zodat zij voor je kan bidden en je kan wijzen op Gods genadige beloften die Hij vanwege Christus ook in jou wil vervullen.

En onthoudt: “De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.”

Hij is gekomen om “om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken” (Lukas 4:19).

Een blinde man met uitgestoken handen
Zat langs de weg, had niemand om zich heen.
Hij ging alleen en zonder licht door ’t leven
Maar Jezus kwam, de duisternis verdween.

We zijn onrein! – dat riepen de melaatsen
De dove man, keek zwijgend om zich heen
De zieken kreunden hulpeloos naar de hemel
Maar Jezus kwam, genas ze één voor één

Refrein
O waar Jezus Christus komt, komt ook de vreugde
Hij droogt tranen, en vergeeft de zondeschuld
En zelfs duisternis moet wijken voor Zijn liefde
Er stroomt leven, uit Zijn hand, wat ons vervuld

Het kwade bleef mij telkens achtervolgen.
En in de dood zocht ik naar zekerheid
Trots maar onzeker hield ik mij verborgen
Maar Jezus kwam, en Hij heeft mij bevrijdt!
Refrein

En ook vandaag, nu wij al zoveel weten
En zien hoe zonde onze vreugde dooft
Kom in je onmacht, buig je neer voor Jezus
Hij komt en woont in ieder die gelooft
Refrein

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →