Wanneer we nadenken over opwekking, denken we vaak aan de Welsh Revival in 1904. We denken dan specifiek aan Evan Roberts (1878-1951).

Evan Roberts kwam uit Wales, Verenigd Koninkrijk, en leerde de Heere Jezus kennen toen hij nog maar 13 jaar oud was. Gedurende zijn jonge leven bleef hij de Heere ernstig zoeken. Hij verlangde ernaar dichterbij de Heere te leven en een opwekking te zien. Hij verlangde ernaar dat God zelf opnieuw zou bewegen.

Wanneer we nadenken over opwekking, denken we vaak aan de Welsh Revival in 1904. We denken dan specifiek aan Evan Roberts (1878-1951).

Evan Roberts kwam uit Wales, Verenigd Koninkrijk, en leerde de Heere Jezus kennen toen hij nog maar 13 jaar oud was. Gedurende zijn jonge leven bleef hij de Heere ernstig zoeken. Hij verlangde ernaar dichterbij de Heere te leven en een opwekking te zien. Hij verlangde ernaar dat God zelf opnieuw zou bewegen.


Maar voordat er in Wales een opwekking kwam was er een man genaamd Seth Joshua (1858-1925). Hij was zelf ook predikant en eens bad hij dat God een man op zou doen staan om een opwekking in Wales te brengen. Hij bad specifiek dat deze man niet zou komen van de universiteit of van de theologische school maar uit de kolenmijnen, van het platteland, zodat de eer niet naar die man zou gaan maar naar God.

Dat gebed werd verhoord. Evan Roberts was een mijnwerker en hij groeide op in een mijnwerkersgezin. Hij kwam om het Evangelie in Wales te brengen. Het is bekend dat Evan Roberts gebeden had dat er honderdduizend zielen gered zouden worden in Wales. En zo werden er in de Welsh Revival in 1904 veel zielen gered.

Deze opwekking drong ook door tot andere gedeelten van de wereld. De Heere gaf grote zegen.

Het zwakke uitgekozen

Wanneer we nadenken over opwekking, denk ik vaak aan 1 Korinthe 1:27-29:

“Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen.”

Laat dit ons verlangen zijn wanneer we nadenken over opwekking. We moeten bidden dat God zelf beweegt, dat de Heilige Geest zelf komt en beweegt in de harten van mannen en vrouwen om hen naar de Verlosser te brengen. We moeten bidden dat het niet om een mens zal gaan. Want God heeft het wijze van deze wereld niet uitgekozen, maar het dwaze. Hij kiest het onaanzienlijke en verachte zodat Hij zelf de eer zal krijgen.

Laat dit ons inspireren en aansporen om te bidden dat God ons opnieuw opwekt. Dat Hij zelf zal komen en “dat geen vlees voor Hem zal roemen.”

Maar voordat er in Wales een opwekking kwam was er een man genaamd Seth Joshua (1858-1925). Hij was zelf ook predikant en eens bad hij dat God een man op zou doen staan om een opwekking in Wales te brengen. Hij bad specifiek dat deze man niet zou komen van de universiteit of van de theologische school maar uit de kolenmijnen, van het platteland, zodat de eer niet naar die man zou gaan maar naar God.

Dat gebed werd verhoord. Evan Roberts was een mijnwerker en hij groeide op in een mijnwerkersgezin. Hij kwam om het Evangelie in Wales te brengen. Het is bekend dat Evan Roberts gebeden had dat er honderdduizend zielen gered zouden worden in Wales. En zo werden er in de Welsh Revival in 1904 veel zielen gered.

Deze opwekking drong ook door tot andere gedeelten van de wereld. De Heere gaf grote zegen.

Het zwakke uitgekozen

Wanneer we nadenken over opwekking, denk ik vaak aan 1 Korinthe 1:27-29:

“Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen.”

Laat dit ons verlangen zijn wanneer we nadenken over opwekking. We moeten bidden dat God zelf beweegt, dat de Heilige Geest zelf komt en beweegt in de harten van mannen en vrouwen om hen naar de Verlosser te brengen. We moeten bidden dat het niet om een mens zal gaan. Want God heeft het wijze van deze wereld niet uitgekozen, maar het dwaze. Hij kiest het onaanzienlijke en verachte zodat Hij zelf de eer zal krijgen.

Laat dit ons inspireren en aansporen om te bidden dat God ons opnieuw opwekt. Dat Hij zelf zal komen en “dat geen vlees voor Hem zal roemen.”

© Crown Christian Heritage Trust Bron: cchtrust.org.uk