God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. (Handelingen 17:30-31)

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. (Handelingen 17:30-31)


De achterliggende dagen zijn er kostbare levens verloren gegaan in Oekraïne. Zoals in veel andere plekken maakt ook daar ongerechtigheid het leven donker. Het lijkt wel of er nergens genade en nergens vrede te vinden is. Er wordt gestreden en geleden. Het lijkt alsof het altijd oneerlijk zal blijven, alsof er nooit recht gedaan zal worden. Alsof alles uit de hand loopt. 

Maar God heeft alles in de hand, Hij heeft de grenzen en de tijden bepaald van al deze volken. Hoewel de haat groot is, zijn ze allemaal uit hetzelfde bloed geschapen. Dit is Gods ontwerp zodat we Hem zullen zoeken en vinden. En Jezus heeft God aangesteld als Rechter, Hij zal snel terugkomen om onrechtvaardige rechters en koningen en de duistere machten daarachter te oordelen (Handelingen 17:25-31, Psalm 2 en Psalm 82).

Jezus, onze Koning, is verheven, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. (Efeze 1:20-22) 

Hij is uit dood en graf verheven en zit aan Gods rechterhand, ver boven Poetin, Zelensky, Rutte, Biden en wie er ook enige macht hebben in deze wereld. Alles is aan Jezus’ voeten onderworpen (Efeze 1:22).

Het onderstaande lied is voortgekomen uit deze Bijbelgedeelten als een waarschuwing en bemoediging om te knielen voor Jezus als Heer van alle heren, als de Vorst van de koningen van de aarde (Openbaring 1:5) in de wetenschap dat Hij op een dag alles recht zal maken. 

Wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. (2 Petrus 3:13)

Maar zolang Hij nog niet terug gekomen is, verkondigd God nu overal dat iedereen zich moet bekeren. Nu wil Jezus zichzelf nog genadig bewijzen als Redder voor Hij straks terugkomt als Rechter.

Vers 1
Genade, Heer, en vrede
Voor ieder in de strijd
De duisternis op aarde
Van ongerechtigheid
Vermoeid, verminkt, vernederd
Kom weer en breng herstel
Zou U, O God, geen recht doen
O haast U, Heer, kom snel

Vers 2
U heeft voor alle volken,
Geschapen uit één bloed,
De grenzen en de tijden
Bepaald van hun gebied
Opdat ze U al tastend
Al zoekend hier op aard’
Uiteind’lijk zouden vinden
De Bron van hun bestaan

Refrein
O Jezus, onze Koning
Ver boven elke macht
En boven alle heersers
Steeg U uit dood en graf
En nu zo hoog verheven
Daar aan Gods rechterhand
Is alles onderworpen
Aan U vol eer en kracht

Vers 3
Als Rechter van de wereld
Heeft God U aangesteld
Voor Uw rechtvaardig oordeel
Heeft God de dag bepaald
Waarop de hele aarde
Gezuiverd wordt van kwaad
Wie kan die dag ontvluchten
Wie zal rechtvaardig staan?

Vers 4
O Heer, geef ons Uw woorden
En krachten van omhoog
Uw boodschap te verspreiden:
“Bekeer je en geloof
Dan zul je vrede vinden,
Vergeving in Gods Zoon,
Die nu nog steeds als Redder
Zichzelf genadig toont.”

Refrein

De achterliggende dagen zijn er kostbare levens verloren gegaan in Oekraïne. Zoals in veel andere plekken maakt ook daar ongerechtigheid het leven donker. Het lijkt wel of er nergens genade en nergens vrede te vinden is. Er wordt gestreden en geleden. Het lijkt alsof het altijd oneerlijk zal blijven, alsof er nooit recht gedaan zal worden. Alsof alles uit de hand loopt. 

Maar God heeft alles in de hand, Hij heeft de grenzen en de tijden bepaald van al deze volken. Hoewel de haat groot is, zijn ze allemaal uit hetzelfde bloed geschapen. Dit is Gods ontwerp zodat we Hem zullen zoeken en vinden. En Jezus heeft God aangesteld als Rechter, Hij zal snel terugkomen om onrechtvaardige rechters en koningen en de duistere machten daarachter te oordelen (Handelingen 17:25-31, Psalm 2 en Psalm 82).

Jezus, onze Koning, is verheven, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. (Efeze 1:20-22) 

Hij is uit dood en graf verheven en zit aan Gods rechterhand, ver boven Poetin, Zelensky, Rutte, Biden en wie er ook enige macht hebben in deze wereld. Alles is aan Jezus’ voeten onderworpen (Efeze 1:22).

Het onderstaande lied is voortgekomen uit deze Bijbelgedeelten als een waarschuwing en bemoediging om te knielen voor Jezus als Heer van alle heren, als de Vorst van de koningen van de aarde (Openbaring 1:5) in de wetenschap dat Hij op een dag alles recht zal maken. 

Wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. (2 Petrus 3:13)

Maar zolang Hij nog niet terug gekomen is, verkondigd God nu overal dat iedereen zich moet bekeren. Nu wil Jezus zichzelf nog genadig bewijzen als Redder voor Hij straks terugkomt als Rechter.

Vers 1
Genade, Heer, en vrede
Voor ieder in de strijd
De duisternis op aarde
Van ongerechtigheid
Vermoeid, verminkt, vernederd
Kom weer en breng herstel
Zou U, O God, geen recht doen
O haast U, Heer, kom snel

Vers 2
U heeft voor alle volken,
Geschapen uit één bloed,
De grenzen en de tijden
Bepaald van hun gebied
Opdat ze U al tastend
Al zoekend hier op aard’
Uiteind’lijk zouden vinden
De Bron van hun bestaan

Refrein
O Jezus, onze Koning
Ver boven elke macht
En boven alle heersers
Steeg U uit dood en graf
En nu zo hoog verheven
Daar aan Gods rechterhand
Is alles onderworpen
Aan U vol eer en kracht

Vers 3
Als Rechter van de wereld
Heeft God U aangesteld
Voor Uw rechtvaardig oordeel
Heeft God de dag bepaald
Waarop de hele aarde
Gezuiverd wordt van kwaad
Wie kan die dag ontvluchten
Wie zal rechtvaardig staan?

Vers 4
O Heer, geef ons Uw woorden
En krachten van omhoog
Uw boodschap te verspreiden:
“Bekeer je en geloof
Dan zul je vrede vinden,
Vergeving in Gods Zoon,
Die nu nog steeds als Redder
Zichzelf genadig toont.”

Refrein

De audio-opname geeft een indruk van een eventuele melodie.