Ik vraag me af of de mens na Adam en Eva ook nog naar Gods beeld en gelijkenis is geschapen. Hoor hier zelf verschillende visies over. Wat zien jullie als Bijbels?

Ik vraag me af of de mens na Adam en Eva ook nog naar Gods beeld en gelijkenis is geschapen. Hoor hier zelf verschillende visies over. Wat zien jullie als Bijbels?


Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. (Genesis 1:27)

God had ons gemaakt naar Zijn beeld, in tegenstelling tot de aarde, de planten en de dieren. We waren beelden van God. Niet fysiek, want God is geest, wij vlees. Maar als mensen mochten wij weerspiegelen wie Hij is. Wie Hij is werd zichtbaar in ons. Hij drukte als het ware Zijn beeld als een stempel op ons leven. De hele aarde moest vol worden van spiegels die Gods liefde, heiligheid en heerlijkheid weerspiegelen. Zoals de maan het licht van de zon weerspiegelt.

Gebroken spiegels

Maar als je om je heen kijkt is daar weinig van over. Het is donker geworden. Het licht van Gods heerlijkheid is verdwenen. Moedwillig keerden we ons af van God. We zijn naar binnen gericht en willen onszelf ten toonstellen. Iedereen moet ons zien, wie wij zijn, wat wij doen. We hebben onze spiegels gebroken.

Zo zijn we op zijn best lachspiegels geworden die Gods beeld vervormd weergeven. Zo missen we Gods heerlijkheid. Paulus zegt het zo: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” Zonde is het missen van Gods doel, namelijk dat we van Zijn heerlijkheid genieten en die om ons heen weerspiegelen. 

Je merkt hoe je vandaag nog diezelfde neiging hebt, kijk maar eens op je tijdlijn, wie of wat wordt daar vooral weerspiegelt?

Verder zegt de Bijbel over deze gebroken spiegels dat ze “wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven.” Efeze 4:17-19)

Dat is het gevolg van ons egoïsme. Afkeer van God brengt duisternis, eenzaamheid en gevoelloosheid. 

De volmaakte spiegel

Maar zo hebben we Jezus niet leren kennen. Hij verheerlijkte de Vader. In Hem werd Gods beeld weer volkomen zichtbaar. Hij was het beeld van de onzichtbare God. Volmaakt weerspiegelde Hij Zijn heerlijkheid, er stroomde eeuwig licht en leven uit Zijn hand waardoor herstel weer mogelijk is. 

En zo roept Paulus ons in Efeze op om onze oude levenswandel af te leggen “die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” (Efeze 4:20-24)

Jezus dringt ons om ons af te keren van onze oude ik-gerichte manier van leven die ons naar de ondergang dringt, van gedachten te veranderen en ons te bekleden die nieuwe God-gerichte manier van leven. Als spiegels die Gods beeld weerspiegelen.

Herstelde spiegels

Hoe donkerder en egotistischer de wereld wordt, hoe helderder het licht van Gods liefde, heiligheid en heerlijkheid door ons weerspiegeld moet worden. Dit wordt zichtbaar wanneer we de aandacht niet op onszelf vestigen maar op Jezus, wanneer we laten zien dat we liever Jezus hebben dan het lege plezier van de wereld, wanneer we niet leven om te overleven maar ons leven geven om anderen te dienen zonder iets terug te verwachten.

Ben je nog gericht op jezelf of afgedwaald. Kom, keer terug. Keer je af van je zonde en jezelf. Neem je kruis op, verloochen jezelf en volg Jezus. (Mattheüs 16:24) Hij zal je vormen, door Zijn Geest, opnieuw naar Gods beeld. En verlicht door Zijn Geest zul je genieten van Gods liefde, heiligheid en heerlijkheid en kracht ontvangen om die te weerspiegelen om je heen. Dat is wat Hem meest verheerlijkt en wat ons het meest gelukkig maakt.

Hij de Zon, wij de maan.

Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. (Genesis 1:27)

God had ons gemaakt naar Zijn beeld, in tegenstelling tot de aarde, de planten en de dieren. We waren beelden van God. Niet fysiek, want God is geest, wij vlees. Maar als mensen mochten wij weerspiegelen wie Hij is. Wie Hij is werd zichtbaar in ons. Hij drukte als het ware Zijn beeld als een stempel op ons leven. De hele aarde moest vol worden van spiegels die Gods liefde, heiligheid en heerlijkheid weerspiegelen. Zoals de maan het licht van de zon weerspiegelt.

Gebroken spiegels

Maar als je om je heen kijkt is daar weinig van over. Het is donker geworden. Het licht van Gods heerlijkheid is verdwenen. Moedwillig keerden we ons af van God. We zijn naar binnen gericht en willen onszelf ten toonstellen. Iedereen moet ons zien, wie wij zijn, wat wij doen. We hebben onze spiegels gebroken.

Zo zijn we op zijn best lachspiegels geworden die Gods beeld vervormd weergeven. Zo missen we Gods heerlijkheid. Paulus zegt het zo: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” Zonde is het missen van Gods doel, namelijk dat we van Zijn heerlijkheid genieten en die om ons heen weerspiegelen. 

Je merkt hoe je vandaag nog diezelfde neiging hebt, kijk maar eens op je tijdlijn, wie of wat wordt daar vooral weerspiegelt?

Verder zegt de Bijbel over deze gebroken spiegels dat ze “wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven.” Efeze 4:17-19)

Dat is het gevolg van ons egoïsme. Afkeer van God brengt duisternis, eenzaamheid en gevoelloosheid. 

De volmaakte spiegel

Maar zo hebben we Jezus niet leren kennen. Hij verheerlijkte de Vader. In Hem werd Gods beeld weer volkomen zichtbaar. Hij was het beeld van de onzichtbare God. Volmaakt weerspiegelde Hij Zijn heerlijkheid, er stroomde eeuwig licht en leven uit Zijn hand waardoor herstel weer mogelijk is. 

En zo roept Paulus ons in Efeze op om onze oude levenswandel af te leggen “die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” (Efeze 4:20-24)

Jezus dringt ons om ons af te keren van onze oude ik-gerichte manier van leven die ons naar de ondergang dringt, van gedachten te veranderen en ons te bekleden die nieuwe God-gerichte manier van leven. Als spiegels die Gods beeld weerspiegelen.

Herstelde spiegels

Hoe donkerder en egotistischer de wereld wordt, hoe helderder het licht van Gods liefde, heiligheid en heerlijkheid door ons weerspiegeld moet worden. Dit wordt zichtbaar wanneer we de aandacht niet op onszelf vestigen maar op Jezus, wanneer we laten zien dat we liever Jezus hebben dan het lege plezier van de wereld, wanneer we niet leven om te overleven maar ons leven geven om anderen te dienen zonder iets terug te verwachten.

Ben je nog gericht op jezelf of afgedwaald. Kom, keer terug. Keer je af van je zonde en jezelf. Neem je kruis op, verloochen jezelf en volg Jezus. (Mattheüs 16:24) Hij zal je vormen, door Zijn Geest, opnieuw naar Gods beeld. En verlicht door Zijn Geest zul je genieten van Gods liefde, heiligheid en heerlijkheid en kracht ontvangen om die te weerspiegelen om je heen. Dat is wat Hem meest verheerlijkt en wat ons het meest gelukkig maakt.

Hij de Zon, wij de maan.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →