Had God verdriet toen Zijn Zoon aan het kruis hing? Heeft ook God geleden aan de kruisiging zowel Vader als Zoon? Heeft God dan niet een bepaalde kwetsbaarheid?

Had God verdriet toen Zijn Zoon aan het kruis hing? Heeft ook God geleden aan de kruisiging zowel Vader als Zoon? Heeft God dan niet een bepaalde kwetsbaarheid?


Dit is misschien niet wat de meesten op Goede Vrijdag zullen horen. Maar toen Jezus aan het kruis hing, haatte God Hem. De Vader haatte de Zoon. De terechte toorn, de heilige woede, de brandende boosheid van God over zonde werd uitgegoten op Jezus.

Ja, dat zijn hele grote en angstaanjagende woorden. Maar het zijn woorden die God zelf heeft uitgekozen om het te omschrijven. Luister wat de Bijbel zegt over zonde. God, de heilige en onschendbare God, haat zonde en Zijn toorn komt over de ongehoorzamen (Kolossenzen 3:6). Hij haat allen die onrecht bedrijven (Psalm 5:6). Dat is geen onrechtvaardige, zondige, menselijke haat maar een heilige haat.

En Jezus wilde die ongerechtigheden op zich nemen en zo werd die haat van ons, als onrechtvaardigen, afgewend op Hem. Aan het kruis zien we dat God “Hem Die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde heeft gemaakt” (2 Korinthe 5:21).

Jezus nam de zonden van Zijn vijanden op zich en ging voor God staan en zo ving Hij de brandende toorn van God op. Hij nam de beker die door onze opstand werd gevuld en dronk die tot de laatste druppel leeg. Hij bluste de gramschap van God over de zonden van Zijn vijanden.

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. ” (Jesaja 53:5)

Daar aan het kruis werd Jezus vervloekt om ons te kunnen zegenen (Galaten 3:13). Dat is de grote verwisseling. Hij onze zonden en de gevolgen daarvan en wij Zijn gerechtigheid en de gevolgen daarvan.

Toen Jezus leed aan het kruis was God dus niet verdrietig maar boos. Hij was boos op Jezus omdat Hij ons, zondaren, in Jezus zag. Hij zag daar al onze minachting en opstand. Eigenlijk had God boos moeten zijn op ons, maar Jezus zei, “Ik wil mijn ziel geven als een losprijs voor velen.” (Markus 10:45) Ik wil de straf dragen, ik wil de schuld die zij bij U hebben betalen.

Degene die aan het einde van de tijd de toorn uit zal gieten (Openbaringen 6:16-17) redt Zijn volk van de toorn (1 Thessalonicenzen 1:10) door de toorn in hun plaats te dragen (Romeinen 3:25). Hierin is de liefde (1 Johannes 4:10) (Illustratie door Full of Eyes.)

Een grote redding

Besef je waarvan je gered bent? Begrijp je wat er op je wacht als je dit offer wat Jezus bracht verwerpt?

Als je dit offer nog niet aangenomen hebt, O neem het dan nu aan! Zo lief had God de wereld, zo lief had Hij jou, dat Hij het toeliet dat Zijn Zoon zich vrijwillig gaf om in jou plek de toorn van de Vader te dragen.

“Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed.” (Romeinen 3:25) Ik smeek het je namens Jezus zelf, “Laat je met God verzoenen.” (2 Korinthe 5:20)

En als je dit offer aangenomen hebt, met God verzoend bent en Zijn kind bent geworden (Johannes 1:12), prijs Hem dan vandaag die Zijn leven gaf om jou het eeuwige leven te kunnen geven in gemeenschap met de Vader. Ja daar aan het kruis heeft Hij de schatkist van het Nieuwe Verbond, de nieuwe overeenkomst met God, geopend. Vandaar stroomt vergeving een nieuw heilig leven, het levende water van de Heilige Geest die onze garantie is op de eeuwige erfenis die op ons wacht in de hemel.

O prijs Hem die zo diep heeft willen afdalen om ons te redden van de terechte toorn van God die op ons rustte om ons zo rijk te kunnen zegenen.

“Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening (toorn-opnemend offer) voor onze zonden.” (1 Johannes 4:10)

Dit is misschien niet wat de meesten op Goede Vrijdag zullen horen. Maar toen Jezus aan het kruis hing, haatte God Hem. De Vader haatte de Zoon. De terechte toorn, de heilige woede, de brandende boosheid van God over zonde werd uitgegoten op Jezus.

Ja, dat zijn hele grote en angstaanjagende woorden. Maar het zijn woorden die God zelf heeft uitgekozen om het te omschrijven. Luister wat de Bijbel zegt over zonde. God, de heilige en onschendbare God, haat zonde en Zijn toorn komt over de ongehoorzamen (Kolossenzen 3:6). Hij haat allen die onrecht bedrijven (Psalm 5:6). Dat is geen onrechtvaardige, zondige, menselijke haat maar een heilige haat.

En Jezus wilde die ongerechtigheden op zich nemen en zo werd die haat van ons, als onrechtvaardigen, afgewend op Hem. Aan het kruis zien we dat God “Hem Die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde heeft gemaakt” (2 Korinthe 5:21).

Jezus nam de zonden van Zijn vijanden op zich en ging voor God staan en zo ving Hij de brandende toorn van God op. Hij nam de beker die door onze opstand werd gevuld en dronk die tot de laatste druppel leeg. Hij bluste de gramschap van God over de zonden van Zijn vijanden.

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. ” (Jesaja 53:5)

Daar aan het kruis werd Jezus vervloekt om ons te kunnen zegenen (Galaten 3:13). Dat is de grote verwisseling. Hij onze zonden en de gevolgen daarvan en wij Zijn gerechtigheid en de gevolgen daarvan.

Toen Jezus leed aan het kruis was God dus niet verdrietig maar boos. Hij was boos op Jezus omdat Hij ons, zondaren, in Jezus zag. Hij zag daar al onze minachting en opstand. Eigenlijk had God boos moeten zijn op ons, maar Jezus zei, “Ik wil mijn ziel geven als een losprijs voor velen.” (Markus 10:45) Ik wil de straf dragen, ik wil de schuld die zij bij U hebben betalen.

Degene die aan het einde van de tijd de toorn uit zal gieten (Openbaringen 6:16-17) redt Zijn volk van de toorn (1 Thessalonicenzen 1:10) door de toorn in hun plaats te dragen (Romeinen 3:25). Hierin is de liefde (1 Johannes 4:10) (Illustratie door Full of Eyes.)

Een grote redding

Besef je waarvan je gered bent? Begrijp je wat er op je wacht als je dit offer wat Jezus bracht verwerpt?

Als je dit offer nog niet aangenomen hebt, O neem het dan nu aan! Zo lief had God de wereld, zo lief had Hij jou, dat Hij het toeliet dat Zijn Zoon zich vrijwillig gaf om in jou plek de toorn van de Vader te dragen.

“Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed.” (Romeinen 3:25) Ik smeek het je namens Jezus zelf, “Laat je met God verzoenen.” (2 Korinthe 5:20)

En als je dit offer aangenomen hebt, met God verzoend bent en Zijn kind bent geworden (Johannes 1:12), prijs Hem dan vandaag die Zijn leven gaf om jou het eeuwige leven te kunnen geven in gemeenschap met de Vader. Ja daar aan het kruis heeft Hij de schatkist van het Nieuwe Verbond, de nieuwe overeenkomst met God, geopend. Vandaar stroomt vergeving een nieuw heilig leven, het levende water van de Heilige Geest die onze garantie is op de eeuwige erfenis die op ons wacht in de hemel.

O prijs Hem die zo diep heeft willen afdalen om ons te redden van de terechte toorn van God die op ons rustte om ons zo rijk te kunnen zegenen.

“Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening (toorn-opnemend offer) voor onze zonden.” (1 Johannes 4:10)

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →