Vaak zien we bepaalde voorwaarden voordat God ons gebed verhoord. Bijvoorbeeld: “Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand” (Jakobus 5:16). Wat wordt er dan bedoelt met een rechtvaardige?

Of denk aan: En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. Hoe kunnen we bidden naar Zijn wil? Hoe moeten we deze “voorwaarden” zien?

Vaak zien we bepaalde voorwaarden voordat God ons gebed verhoord. Bijvoorbeeld: “Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand” (Jakobus 5:16). Wat wordt er dan bedoelt met een rechtvaardige?

Of denk aan: En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. Hoe kunnen we bidden naar Zijn wil? Hoe moeten we deze “voorwaarden” zien?


Petrus zegt in zijn eerste brief, “Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.” (1 Petrus 3:12)

Gerechtvaardigd

Hoe kunnen we dan toch tot God komen als Zijn aangezicht is tegen hen die kwaad doen? Moeten we onszelf dan eerst opknappen? Ik denk dat het goed is om daarvoor Galaten 2:16 te lezen, “[wij] weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.” Dat is het antwoord: Gerechtvaardigd door het geloof kunnen we tot God komen als rechtvaardigen.

Besef je dat? Niet door jouw goede en rechtvaardige daden ziet God je als rechtvaardig (want als je zelfs maar één zonde gedaan hebt ben je niet meer rechtvaardig!), maar door de gerechtigheid van Jezus. Door het geloof, bekleed met Zijn gerechtigheid, wil God je graag horen!

Genade in onbeantwoorde gebeden

En welke gebeden hoort Hij dan? De gebeden die naar Zijn wil zijn. Dit is iets om de Heere voor te danken. Hij is zo’n goede Vader! Hij geeft ons niet de dwaze verlangens van ons hart. Zeker als onze wil nog zo gericht is op onszelf is het alleen maar genade dat Hij ons soms niet geeft waar we om bidden, het zou ons zo beschadigen, het zou Hem onteren. En deze wijze Vader weet dat en daarom geeft Hij ons soms niet waar wij om vragen wanneer dat ons niet dichter bij Hem zou brengen. 

Verlang wat Hij verlangt

Dan geldt het dus weer, wees veel alleen met de Heere, geknield met een open Bijbel. Leer Hem kennen zodat je zult verlangen wat Hij verlangt. In Zijn Woord heeft God ons geopenbaard wat Zijn wil is, allereerst de verheerlijking van Zijn naam en onze heiligheid. En dit is het beste wat we kunnen verlangen en wat ons het meest gelukkig zal maken.

Ga daarom naar Hem toe, vrijmoedig, gerechtvaardigd door het geloof in Jezus, de rechtvaardige Middelaar die voor ons tot zonde is gemaakt! En vraag Hem alles wat je nieuwe harte begeert. Hij zal het je geven, op de manier die Hem het meest verheerlijkt en ons het gelukkigst maakt in Hem.

“En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God,  dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.  En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.” (1 Johannes 5:14)

Vertrouw daar op. Dit is een betrouwbaar Woord.

Heere, leer mij naar Uw wil te bidden, ik wil wat U wilt, niet wat ik wil.

Petrus zegt in zijn eerste brief, “Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.” (1 Petrus 3:12)

Gerechtvaardigd

Hoe kunnen we dan toch tot God komen als Zijn aangezicht is tegen hen die kwaad doen? Moeten we onszelf dan eerst opknappen? Ik denk dat het goed is om daarvoor Galaten 2:16 te lezen, “[wij] weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.” Dat is het antwoord: Gerechtvaardigd door het geloof kunnen we tot God komen als rechtvaardigen.

Besef je dat? Niet door jouw goede en rechtvaardige daden ziet God je als rechtvaardig (want als je zelfs maar één zonde gedaan hebt ben je niet meer rechtvaardig!), maar door de gerechtigheid van Jezus. Door het geloof, bekleed met Zijn gerechtigheid, wil God je graag horen!

Genade in onbeantwoorde gebeden

En welke gebeden hoort Hij dan? De gebeden die naar Zijn wil zijn. Dit is iets om de Heere voor te danken. Hij is zo’n goede Vader! Hij geeft ons niet de dwaze verlangens van ons hart. Zeker als onze wil nog zo gericht is op onszelf is het alleen maar genade dat Hij ons soms niet geeft waar we om bidden, het zou ons zo beschadigen, het zou Hem onteren. En deze wijze Vader weet dat en daarom geeft Hij ons soms niet waar wij om vragen wanneer dat ons niet dichter bij Hem zou brengen. 

Verlang wat Hij verlangt

Dan geldt het dus weer, wees veel alleen met de Heere, geknield met een open Bijbel. Leer Hem kennen zodat je zult verlangen wat Hij verlangt. In Zijn Woord heeft God ons geopenbaard wat Zijn wil is, allereerst de verheerlijking van Zijn naam en onze heiligheid. En dit is het beste wat we kunnen verlangen en wat ons het meest gelukkig zal maken.

Ga daarom naar Hem toe, vrijmoedig, gerechtvaardigd door het geloof in Jezus, de rechtvaardige Middelaar die voor ons tot zonde is gemaakt! En vraag Hem alles wat je nieuwe harte begeert. Hij zal het je geven, op de manier die Hem het meest verheerlijkt en ons het gelukkigst maakt in Hem.

“En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God,  dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.  En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.” (1 Johannes 5:14)

Vertrouw daar op. Dit is een betrouwbaar Woord.

Heere, leer mij naar Uw wil te bidden, ik wil wat U wilt, niet wat ik wil.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →