Ik ben ervan overtuigd dat het gebed geen eenrichtingsverkeer is. Toch vind ik het moeilijk om echt te luisteren naar God. Hoe kun je in het gebed stil zijn, en luisteren naar dat wat God tegen mij te zeggen heeft?

Ik ben ervan overtuigd dat het gebed geen eenrichtingsverkeer is. Toch vind ik het moeilijk om echt te luisteren naar God. Hoe kun je in het gebed stil zijn, en luisteren naar dat wat God tegen mij te zeggen heeft?


De Heere wil zeker tot ons spreken, Hij wil ons raad en leiding geven. Hij wil niet alleen jouw stem horen maar Hij wil je ook antwoorden. De sprekende God wil je onderwijzen, terechtwijzen en bemoedigen.

Hij sprak tot Adam en Eva, tot Abraham, Izak en Jacob, tot Mozes, door Zijn profeten tot het volk Israël. Steeds weer wilde de Heere Zijn karakter en wil bekend maken en specifiek de weg wijzen door te spreken.

Die God is nog dezelfde en aangenomen als Zijn kinderen hebben we, door het bloed van Jezus, vrije toegang tot Zijn aanwezigheid waar we met Hem mogen spreken. Wanneer we Hem iets vragen zal Hij zeker antwoorden (Lukas 11:10).

Geschreven, gezongen en gehoord

Allereerst wil Hij tot ons spreken door Zijn Woord, de Bijbel, die is door God ingegeven (2 Timotheüs 3:16). Daarin zijn de woorden die Hij gesproken heeft opgeschreven en bewaard, daar zien we wie Hij is, wie wij zijn en wat Hij voor ons gedaan heeft in Christus.

De Heere wil ons, door Zijn Geest, op het juiste moment naar een passende waarheid leiden in Gods Woord die ons bemoedigd, vermaand, troost of de weg wijst.

Verder leert dat Woord dat Hij ons wil onderwijzen en terechtwijzen / bemoedigen door Psalmen, lofzangen en liederen van de Geest. Soms kan de Heere zo’n lied in gedachten geven en je op die manier onderwijzen of bemoedigen.

Ook wil God spreken door dromen en visioenen. Hij heeft belooft dat Hij zo zou spreken in de laatste dagen, de tijd tussen zijn eerste en tweede komst (Handelingen 2:17). Dit is misschien een beetje vreemd voor je en daar wordt door sommigen ook oneerbiedig mee omgegaan. 

Of de Heere vandaag nog zo wil spreken, zullen we in een ander artikel behandelen. Maar wanneer God op die manier tot ons spreekt dan moet dat in overeenstemming zijn met zijn met de Bijbel. Als dat wat we leren door een droom of een visioen Gods eerder geopenbaarde Woord tegenspreekt, dan is het niet van God.

Wees alleen met God

Toch kunnen we ook doof zijn voor Zijn stem. Onze gedachten en ons hart worden de hele dag gevuld zodat er, om het zo te zeggen, geen ruimte is om God te verstaan. Van alle kanten worden we afgeleid, duizenden stemmen roepen om onze aandacht. 

Daarom is het goed om alleen te zijn met God, geknield met een open Bijbel. Dit kan in het begin moeilijk zijn, zie het als een soort verslaving. De stilte kan oorverdovend zijn en je soms zelfs bang maken als je de drukte van de wereld gewend bent. Maar zoek de Heere steeds vaker en langer op.

Want één dag in Zijn voorhoven, één dag dichtbij de Heere, is beter dan duizend elders. (Psalm 84:11)

Ruis omringt mij als een deken
Dringt zich door tot in mijn ziel
Alles om mij heen lijkt te spreken
Schreeuwt zelfs als ik voor U kniel

Maak mij doof voor aardse klanken
Leg haar stem het zwijgen op
In de stilte wil ik U danken
Luist’ren als Uw hart daar klopt

Spreek, O Heer, Uw dienaar luistert
U verstaan is wat ik wil
Als U zachtjes tot mij fluistert
En Uw stem mijn onrust stilt

Laat Uw woorden levend stromen
In mijn dorre, droge hart
Want Uw Woord vult mij volkomen
Met Uw vrede en kracht.

Zoet als honing uit de rotsen
Komt de vreugde als U spreekt
Heer ik doe mijn mond voor U open
Schenk mij wat nu nog ontbreekt

De Heere wil zeker tot ons spreken, Hij wil ons raad en leiding geven. Hij wil niet alleen jouw stem horen maar Hij wil je ook antwoorden. De sprekende God wil je onderwijzen, terechtwijzen en bemoedigen.

Hij sprak tot Adam en Eva, tot Abraham, Izak en Jacob, tot Mozes, door Zijn profeten tot het volk Israël. Steeds weer wilde de Heere Zijn karakter en wil bekend maken en specifiek de weg wijzen door te spreken.

Die God is nog dezelfde en aangenomen als Zijn kinderen hebben we, door het bloed van Jezus, vrije toegang tot Zijn aanwezigheid waar we met Hem mogen spreken. Wanneer we Hem iets vragen zal Hij zeker antwoorden (Lukas 11:10).

Geschreven, gezongen en gehoord

Allereerst wil Hij tot ons spreken door Zijn Woord, de Bijbel, die is door God ingegeven (2 Timotheüs 3:16). Daarin zijn de woorden die Hij gesproken heeft opgeschreven en bewaard, daar zien we wie Hij is, wie wij zijn en wat Hij voor ons gedaan heeft in Christus.

De Heere wil ons, door Zijn Geest, op het juiste moment naar een passende waarheid leiden in Gods Woord die ons bemoedigd, vermaand, troost of de weg wijst.

Verder leert dat Woord dat Hij ons wil onderwijzen en terechtwijzen / bemoedigen door Psalmen, lofzangen en liederen van de Geest. Soms kan de Heere zo’n lied in gedachten geven en je op die manier onderwijzen of bemoedigen.

Ook wil God spreken door dromen en visioenen. Hij heeft belooft dat Hij zo zou spreken in de laatste dagen, de tijd tussen zijn eerste en tweede komst (Handelingen 2:17). Dit is misschien een beetje vreemd voor je en daar wordt door sommigen ook oneerbiedig mee omgegaan. 

Of de Heere vandaag nog zo wil spreken, zullen we in een ander artikel behandelen. Maar wanneer God op die manier tot ons spreekt dan moet dat in overeenstemming zijn met zijn met de Bijbel. Als dat wat we leren door een droom of een visioen Gods eerder geopenbaarde Woord tegenspreekt, dan is het niet van God.

Wees alleen met God

Toch kunnen we ook doof zijn voor Zijn stem. Onze gedachten en ons hart worden de hele dag gevuld zodat er, om het zo te zeggen, geen ruimte is om God te verstaan. Van alle kanten worden we afgeleid, duizenden stemmen roepen om onze aandacht. 

Daarom is het goed om alleen te zijn met God, geknield met een open Bijbel. Dit kan in het begin moeilijk zijn, zie het als een soort verslaving. De stilte kan oorverdovend zijn en je soms zelfs bang maken als je de drukte van de wereld gewend bent. Maar zoek de Heere steeds vaker en langer op.

Want één dag in Zijn voorhoven, één dag dichtbij de Heere, is beter dan duizend elders. (Psalm 84:11)

Ruis omringt mij als een deken
Dringt zich door tot in mijn ziel
Alles om mij heen lijkt te spreken
Schreeuwt zelfs als ik voor U kniel

Maak mij doof voor aardse klanken
Leg haar stem het zwijgen op
In de stilte wil ik U danken
Luist’ren als Uw hart daar klopt

Spreek, O Heer, Uw dienaar luistert
U verstaan is wat ik wil
Als U zachtjes tot mij fluistert
En Uw stem mijn onrust stilt

Laat Uw woorden levend stromen
In mijn dorre, droge hart
Want Uw Woord vult mij volkomen
Met Uw vrede en kracht.

Zoet als honing uit de rotsen
Komt de vreugde als U spreekt
Heer ik doe mijn mond voor U open
Schenk mij wat nu nog ontbreekt

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →