Ik merk dat ik vaak na de zondag me echt geestelijk gevoed en gesterkt voel, maar dat dat gedurende de week veel kouder wordt en ik echt heel erg toe ben aan de zondag. Waarschijnlijk komt dit doordat ik me op zondag volledig kan richten op God en Zijn dienst, maar doordeweeks houden de drukte en de sleur van het leven me zo bezig.

Ik heb zo’n moeite met een vast ritme krijgen in Bijbellezen dagelijks worstel ik ermee en elke dag vind ik dat ik weer te weinig heb gelezen. Ik zie dit ook echt als zonde. Ik heb God lief maar dan moet ik toch ook Zijn liefdesbrief lezen. Een vaste tijd mislukt telkens door drukte in het gezin. Erg weinig slaap speelt ook mee waardoor ik soms te moe ben.

Ik merk dat ik vaak na de zondag me echt geestelijk gevoed en gesterkt voel, maar dat dat gedurende de week veel kouder wordt en ik echt heel erg toe ben aan de zondag. Waarschijnlijk komt dit doordat ik me op zondag volledig kan richten op God en Zijn dienst, maar doordeweeks houden de drukte en de sleur van het leven me zo bezig.

Ik heb zo’n moeite met een vast ritme krijgen in Bijbellezen dagelijks worstel ik ermee en elke dag vind ik dat ik weer te weinig heb gelezen. Ik zie dit ook echt als zonde. Ik heb God lief maar dan moet ik toch ook Zijn liefdesbrief lezen. Een vaste tijd mislukt telkens door drukte in het gezin. Erg weinig slaap speelt ook mee waardoor ik soms te moe ben.


“Als we nat willen worden, moeten we in de regen gaan staan.”

Wanneer we vol willen zijn van God, moeten we ons op Hem richten en elkaar aansporen en onderwijzen met de heerlijke waarheden van Zijn Woord. Zijn Woord is dagelijks brood en levend water voor onze ziel wat ons vervuld.

En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. (Efeze 5:18-20)

Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. (Kolossenzen 3:16)

Vaak denken we dat alleen de zondag hiervoor bedoeld is. Maar in Gods Woord lezen we dat de eerste Christenen elkaar dagelijks opzochten. “Zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen…” (Handelingen 2:46) We hebben elkaar nodig, niet alleen op zondag, maar ook door de week.

Daarom is het naast je stille tijd, alleen met de Heere, goed om ook (voor zo ver dat kan) samen te komen om samen te bidden, Bijbel te lezen, elkaar aan te sporen en te onderwijzen door psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.

Op zondag kunnen we onszelf mooi voordoen, evenals via digitale ontmoetingen. Daarom is het zo belangrijk om ook het door de weekse leven met een broeder of zuster te delen, om elkaar als gemeente de hele week warm te houden.

Paulus roept ons op: “Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.” (Filippenzen 2:4) Hoe weten we wat iemand nodig heeft als we diegene alleen op zondag op goed voorbereidde momenten ontmoeten? We moeten elkaar in het oog houden.

De gemeente van Calvijn kwam vaak ook door de week samen, om voordat ze aan het werk gingen gevuld te worden met Gods Woord. Zo komen vervolgde Christenen over de hele wereld ook vaak dagelijks samen omdat ze elkaar dagelijks nodig hebben. Omdat ze vol moeten zijn om stand te kunnen houden tegen alle aanvallen.

Zeker in deze tijd van groeiende geestelijke nood, zal er wanneer er een wil is een weg zijn om elkaar op verantwoorde manier op te zoeken, om samen te bidden, Bijbel te lezen en elkaar aan te sporen.

Opdat onze lampen brandend blijven, onze harten vervuld met de Geest, in deze donkere wereld. Opdat we overwinnen en de kroon van het leven ontvangen.

“Als we nat willen worden, moeten we in de regen gaan staan.”

Wanneer we vol willen zijn van God, moeten we ons op Hem richten en elkaar aansporen en onderwijzen met de heerlijke waarheden van Zijn Woord. Zijn Woord is dagelijks brood en levend water voor onze ziel wat ons vervuld.

En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. (Efeze 5:18-20)

Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. (Kolossenzen 3:16)

Vaak denken we dat alleen de zondag hiervoor bedoeld is. Maar in Gods Woord lezen we dat de eerste Christenen elkaar dagelijks opzochten. “Zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen…” (Handelingen 2:46) We hebben elkaar nodig, niet alleen op zondag, maar ook door de week.

Daarom is het naast je stille tijd, alleen met de Heere, goed om ook (voor zo ver dat kan) samen te komen om samen te bidden, Bijbel te lezen, elkaar aan te sporen en te onderwijzen door psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.

Op zondag kunnen we onszelf mooi voordoen, evenals via digitale ontmoetingen. Daarom is het zo belangrijk om ook het door de weekse leven met een broeder of zuster te delen, om elkaar als gemeente de hele week warm te houden.

Paulus roept ons op: “Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.” (Filippenzen 2:4) Hoe weten we wat iemand nodig heeft als we diegene alleen op zondag op goed voorbereidde momenten ontmoeten? We moeten elkaar in het oog houden.

De gemeente van Calvijn kwam vaak ook door de week samen, om voordat ze aan het werk gingen gevuld te worden met Gods Woord. Zo komen vervolgde Christenen over de hele wereld ook vaak dagelijks samen omdat ze elkaar dagelijks nodig hebben. Omdat ze vol moeten zijn om stand te kunnen houden tegen alle aanvallen.

Zeker in deze tijd van groeiende geestelijke nood, zal er wanneer er een wil is een weg zijn om elkaar op verantwoorde manier op te zoeken, om samen te bidden, Bijbel te lezen en elkaar aan te sporen.

Opdat onze lampen brandend blijven, onze harten vervuld met de Geest, in deze donkere wereld. Opdat we overwinnen en de kroon van het leven ontvangen.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →