7 november
Is Gods liefde voorwaardelijk?

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. (Jacobus 4:8)


Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. (Jacobus 4:8)


Dit vers betekent dat er een kostbare ervaring van vrede, zekerheid, harmonie en intimiteit is die niet onvoorwaardelijk is.

Het hangt er vanaf of wij de Geest bedroeven. Het hangt er vanaf of wij onze slechte gewoonten weg doen. Het hangt er vanaf of we de kleine tegenstrijdigheden van ons Christelijke leven opgeven. Het hangt er vanaf of we dichtbij God wandelen en gericht zijn op de hoogste mate van heiligheid.

Als dit waar is ben ik bang dat de onbewaakte geruststellingen vandaag — dat Gods liefde onvoorwaardelijk is — de mensen er van weerhoudt de dingen te doen waarvan de Bijbel zegt dat ze daardoor de vrede krijgen waar ze zo wanhopig naar hunkeren. In een poging vrede te krijgen door “onvoorwaardelijkheid” houden we mensen af van het middel dat de Bijbel voorschrijft.

Laten we onvermoeibaar het goede nieuws bekendmaken dat onze rechtvaardigheid gebaseerd is op de waarde van Christus’ gehoorzaamheid en offer, niet dat van ons. “Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden” (Romeinen 5:19).

Maar laten we ook de Bijbelse waarheid bekendmaken dat het genieten van die rechtvaardigheid in het effect op onze vreugde, kracht en vertrouwen om naar het beeld van Jezus te groeien als voorwaarde heeft dat we actief onze zonden verlaten, slechte gewoonten opgeven, onze lusten bedwingen, intimiteit met Christus nastreven en de Geest niet bedroeven.

Dit vers betekent dat er een kostbare ervaring van vrede, zekerheid, harmonie en intimiteit is die niet onvoorwaardelijk is.

Het hangt er vanaf of wij de Geest bedroeven. Het hangt er vanaf of wij onze slechte gewoonten weg doen. Het hangt er vanaf of we de kleine tegenstrijdigheden van ons Christelijke leven opgeven. Het hangt er vanaf of we dichtbij God wandelen en gericht zijn op de hoogste mate van heiligheid.

Als dit waar is ben ik bang dat de onbewaakte geruststellingen vandaag — dat Gods liefde onvoorwaardelijk is — de mensen er van weerhoudt de dingen te doen waarvan de Bijbel zegt dat ze daardoor de vrede krijgen waar ze zo wanhopig naar hunkeren. In een poging vrede te krijgen door “onvoorwaardelijkheid” houden we mensen af van het middel dat de Bijbel voorschrijft.

Laten we onvermoeibaar het goede nieuws bekendmaken dat onze rechtvaardigheid gebaseerd is op de waarde van Christus’ gehoorzaamheid en offer, niet dat van ons. “Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden” (Romeinen 5:19).

Maar laten we ook de Bijbelse waarheid bekendmaken dat het genieten van die rechtvaardigheid in het effect op onze vreugde, kracht en vertrouwen om naar het beeld van Jezus te groeien als voorwaarde heeft dat we actief onze zonden verlaten, slechte gewoonten opgeven, onze lusten bedwingen, intimiteit met Christus nastreven en de Geest niet bedroeven.

Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org


Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org