Zuidwest-Azië: Grote, industriële steden en landelijke gebieden

Het transcript is op dit moment nog niet beschikbaar.

Zuidwest-Azië — Afghanistan, Pakistan en Noord- en West-India — kent ongeveer 750 miljoen inwoners en kent zo’n 325 miljoen Moslims.

Bijna heel Afghanistan en een groot deel van het noorden van Pakistan is zeer ruig en heeft mooi en spectaculair bergachtig terrein. Het landschap en het klimaat in de regio loopt erg uiteen, met koude, droge bergachtige gebieden, landinwaartse woestijnen, uitgestrekte bossen, vruchtbare landbouwgronden en tropische bossen.

Er leven een groot aantal verschillende inheemse stammen. De grootste Moslimvolken zijn de Punjabi, Pashtun, Sindhi, Hazara, Tajik, Kasjmiri en de Gujarati. Urdu wordt gesproken door Moslims in Pakistan en in het westen van India. Na Urdu zijn de etnische talen de belangrijkste talen die door Moslims in de regio gesproken worden.

Het grootste deel van Pakistan en het noordwesten van India is erg dichtbevolkt. Deze regio bevat een aantal van de grootste steden van Zuid-Azië. Deze steden kennen een snelle modernisering, industrialisatie en grote armoede.

Armoede, zowel op het platte land als in de stad, is de grootste uitdaging voor de mensen in dit gebied. 42% van de Afghanen leven onder de internationale armoedegrens ($1.25 per dag) en dit aantal blijft groeien. Nog eens 20% leeft maar net boven de armoede grens en is erg kwetsbaar. De armoede is groter op het platteland dan in de steden.

De situatie in Pakistan is iets beter, daar leeft maar 21% onder de armoedegrens. Volgens een rapport uit 2015 leeft ongeveer 24% van die Indiërs onder de armoedegrens. Toch is de situatie in zowel Pakistan als in India sterk verbeterd de afgelopen tijd. Hun economie groeit en velen komen uit de armoede.

Afghanistan en delen van Pakistan hebben tientallen jaren van burgeroorlogen en strijd ervaren. Conflicten en strijd tussen stammen blijven wijdverspreide beroering en verlies van leven veroorzaken, hoewel de omstandigheden in Pakistan enigszins verbeteren als het leger de controle over verschillende regio’s terugkrijgt.

Islam in deze regio dateert uit de opeenvolgende Islamitische imperia vanaf 1190 na Christus. Deze Islamitische imperia heersten bijna zeven eeuwen over grote delen van Zuid-Azië. Dit verklaart het grote aantal Moslims in deze regio.

In India zijn mystieke soefi-broederschappen erg invloedrijk, ongeveer 30% van de Indiase Moslims. De Deobandi beweging, die militant is en zich verzet tegen soefisme, ontstond in verzet tegen het Britse kolonialisme.

De Deobandi zien zichzelf als de geleerden van de klassieke Islam en proberen de Sharia-wetgeving op de samenleving te leggen. Ze geloven dat hun juridische traditie meest trouw is aan de Koran en de Hadith. Hoewel de Deobandi’s maar 20% van de Moslimbevolking uitmaken in India en Pakistan, oefenen ze een aanzienlijke politieke invloed uit.

De grooste groep Moslims in India behoort tot de Barelvi-beweging die in de negentiende eeuw bestond als antwoord op de Deobandi-beweging. Hoewel de Barelvis zich sterk identificeren met traditionele soennitische Islam, neigen ze in de praktijk tot soefi.

Ongeveer 90% van de Afghanen zijn traditionele soennieten die erg beïnvloed worden door mystiek soefi-tradities. De rest is Sjia. De Islam beheerst elk aspect van het leven in Afghanistan en het wordt gezien als de godsdienst die etnische en tribale scheidslijnen samenvoegt.

De reactie op het Evangelie onder Moslims in Zuidwest-Afrika is vrij bescheiden en er komen maar weinig Moslims tot Christus. Toch komt er in elke etnische groep in Afghanistan en Pakistan een klein ‘stroompje’ van mensen tot Christus.

De meest positieve trend is dat de Schrift en andere evangelische bedieningen steeds vaker beschikbaar zijn via satelliettelevisie en het internet. De Schrift wordt vaak gedownload op mobiele apparaten.

Vanwege jaren van geweld in deze regio, leven grote groepen vluchtelingen in diaspora-gemeenschappen. Veel van deze gemeenschappen kennen samenkomsten van gelovigen, die soms opmerkelijk moedig getuigen in hun eigen etnische gemeenschap.

De meest hardnekkige vorm van tegenstand, die soms erg gewelddadig kan zijn, komt van familie, gemeenschap en stamleiders die zien hoe schande over de gemeenschap komt wanneer leden van de gemeenschap afvallig worden en Christus volgen.

  • Bid dat het Evangelie van vrede doordringt in elke onbereikte hoek van deze regio.
  • Bid dat Jezus’ liefde de terreur, angst, haat, verslaving, perversie en het geweld zal doven.
  • Bid om moed om Christus te volgen te midden van intense vervolging.

Overgenomen van Prayercast

Overgenomen van Prayercast