Voldoen aan religieuze en sociale vereisten

Mijn naam is Nour. Vroeger was ik Moslim, totdat de waarheid van wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft aan mij bekendgemaakt werd door de man met wie ik nu gelukkig getrouwd ben. Terwijl Jezus mij tot zich trok, bracht Hij ook ons bij elkaar. Bid met mij voor Moslims en hun huwelijken. Dat hun huwelijken vernieuwd worden door Jezus Christus.

Vader God, er zijn zoveel gebroken huwelijken in de Moslimwereld omdat U niet het centrum en het fundament bent waarop hun huwelijk gebouwd wordt. We vragen U nu dat U hen bevrijdt en de rots wordt waarop deze gebroken Moslimhuwelijken herbouwd kunnen worden.

Heer, wij weten en geloven dat er niets gebroken is wat U niet kunt herstellen en vernieuwen. Heer, U kent de gebrokenheid en pijn. U alleen kunt en wilt deze gebroken huwelijken vernieuwen en tot een voorstelling maken van Uw liefde voor ons.

Heer, breng een einde aan de mishandelingen, verwaarlozing, polygamie en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in deze Moslimhuwelijken. Heer, de Islam leert dat vrouwen minder zijn dan mannen, dat ze een schande zijn, maar Uw Woord verteld ons iets anders.

Rust ons toe, Heer, en help ons om hen te laten zien dat dit een van de grootste misleidingen is. Open de ogen van degenen die Uw waarheid niet kennen zodat ze zullen zien dat dit een leugen en een samenzwering is van de vijand.

Open hun ogen, Heer, voor Uw waarheid: We zijn geschapen naar Uw beeld, God. Mannelijk en vrouwelijk. Dat vrouwen geschapen zijn als metgezellen, niet als slaven. Heer, ik bid dat U de vrouwen genade en barmhartigheid geeft om hun mannen te vergeven en lief te hebben, omwille van Uw glorie, God.

Ik bid dat mannen op zullen staan in de naam van Jezus om sterke en liefdevolle leiders te worden. Dat ze weten hoe kostbaar hun vrouw is. Heer, ik bid dat de kracht die U hen gegeven heeft alleen in liefde gebruikt zal worden, niet voor mishandeling of verwaarlozing.

Vader, ik bid dat U Moslimparen samen tot Uzelf zult brengen. Ik bid U voor situaties waar de ene echtgenoot eerder tot geloof komt, wilt U hen in de waarheid leiden met kennis en wijsheid. En ik bid, Heer, dat U ze samen bij U brengt en ze U trouw zullen vertegenwoordigen zodat ook andere Moslims en hun huwelijken met U verzoend zullen worden.

Ik bid, Heer, dat ze een aanmoedigend beeld zullen worden van de liefde die U hebt voor ons allemaal. Trek anderen hierdoor tot Uzelf, doordat we elkaar verdragen, met nederigheid, vriendelijkheid, geduld, in eenheid. Want wat U samengevoegd heeft, kan niemand scheiden.

Heer, een van de grootste geboden en het meest kostbare geschenk in het leven is liefde. Heer, ik bid dat Uw liefde verspreidt zal worden als een bosbrand onder de Moslimhuwelijken zodat ze Uw liefde zullen proeven en Uw goedheid zullen kennen.

Vader, we vragen en ontvangen in de naam van Uw kostbare Zoon, Jezus Christus. Amen.

Trouwen en het krijgen van kinderen is een vereiste binnen de Islam. Het huwelijk is een religieus, sociaal en soms zelfs een economisch contract tussen twee families. Moeders en vaders kunnen betrokken zijn in het vinden van een echtgenoot voor hun zoon of dochter, en soms regelen ze zelfs een match voor hen.

Een gearrangeerd huwelijk is meestal afhankelijk van de instemming van de betrokkenen, maar het is nog steeds gebruikelijk in sommige Islamitische culturen dat, vooral jonge meisjes en vrouwen, tegen hun wil moeten trouwen. Vaak is er zowel een religieuze ceremonie als een afzonderlijke wettelijke registratie, maar dit is niet altijd het geval. Single-zijn wordt, zeker door vrouwen, koste wat het kost vermeden omdat dit veel schande met zich meebrengt.

Bruiloften zijn duur en veel Moslims stellen het huwelijk uit omdat ze niet genoeg geld hebben. Een Moslimman moet een bruidsschat (mahr) van geld of bezittingen aan zijn vrouw geven, wat haar eigendom wordt (Koran 4:4).

Trouwgewoonten variëren in de Moslimwereld. Soms zijn het eenvoudige ceremonies, en soms is het een overdadige gebeurtenis die dagen duurt. De handen van de bruid worden beschildert met verf (henna) en ze mag een rode of gouden jurk dragen in plaats van wit (soms draagt ze meerdere jurken).

Als hij ze gelijk kan behandelen staat de Koran toe dat een man met maximaal vier vrouwen mag trouwen, ook vrouwen met een ander geloof (4:3). Omdat het hebben van meerdere vrouwen duur is komt dit alleen voor bij een minderheid van de Moslims. In een controversieel vers lijkt de Koran de macht van een man over een vrouw goed te keuren die hem in staat stelt haar te slaan als ze niet gehoorzaamd (4:34)

Hoewel Islam scheiding goedkeurt (33:49; 65:1) is de controversiële praktijk van talaq, die een echtgenoot de mogelijkheid geeft om te scheiden door eenvoudig te zeggen, “Ik zal je scheiden met drie echtscheidingsrechten,” niet terug te vinden in de Koran.

Hoewel veel Moslim het bestaan ervan ontkennen is “een tijdelijk huwelijk” (mut’ah) toegestaan in Islam (4:24). Dit wordt vooral in de praktijk gebracht door sjiitische Moslims. Sommigen gebruiken dit om een een affaire te rechtvaardigen en anderen gebruiken het om het huwelijk een proefperiode te geven met een potentiële echtgenoot.

Mohammed zou volgens overlevering eens gezegd hebben: “Wanneer een man trouwt heeft hij de helft van zijn religie vervuld, laat hij Allah dus vrezen voor het resterende deel” (Tirmidhi 3096) En, “Niemand in het Paradijs zal ongetrouwd zijn” (Muslim 2834).

Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben zij warmte, maar hoe moet één alleen warm worden? (Prediker 4:9-11)

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn. (Genesis 2:24)

Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. (Markus 10:9)

Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. (Hebreeën 13:4)

Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot, en bezit zal hem niet ontbreken. (Spreuken 31:11)

Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. (Efeze 5:22:23)

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven. (Efeze 5:25)

Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. (Efeze 5:28)

Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw,  als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden. (1 Petrus 3:7)

Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. (Kolossenzen 3:18-19)

Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen. (1 Petrus 3:1-2)

  • Bid dat Christelijke liefde geweld, mishandeling en ongelijkheid in het huwelijk zal vervangen.
  • Bid dat echtgenoten Jezus samen zullen volgen
  • Bid dat gebroken huwelijken veranderd worden in voorstellingen van Gods liefde voor de wereld.

Overgenomen van Prayercast

Overgenomen van Prayercast