Introductie

Sawm (vasten)

De vierde zuil van de Islam

De vierde zuil van de Islam

Mijn naam is Haluk. Vroeger was ik Moslim. Ik vastte en bad tijdens de Ramadan. Vandaag ben ik een volgeling van Jezus Christus. Bid met mij voor de Moslims als ze deze maand vasten. Bid met mij dat ze Jezus zullen ontmoeten en Zijn volgelingen zullen worden.

Vader, op ons hart drukt de last van hen die verloren zijn in deze wereld. Als de Ramadan nadert bidden we in het bijzonder voor Moslims over de hele wereld. We bidden dat, nu Moslims God en Zijn zegen zoeken door vasten en gebed tijdens de Ramadan — wat een van de vijf zuilen is van Islam — dat U Uzelf aan hen wilt openbaren op een persoonlijke manier door de kracht van Uw Heilige Geest.

We bidden dat Uw Heilige Geest zal werken in hun hart zodat ze de heerlijke waarheid zullen zien van de Heer Jezus Christus. We bidden dat Uw ontferming en genade aan hen uitgereikt zal worden, zodat de ogen van hun begrip geopend zullen worden, zodat ze Uw aanwezigheid en waarheid zullen erkennen in hun hart en verstand.

Vader, we begrijpen dat het woord Islam onderwerping betekent. Ook begrijpen we dat Ramadan door elke Moslim gezien wordt als een heilige maand. Een tijd van aanbidding waarin ze hun behoefte aan Allah erkennen en waarin ze zich aan hem onderwerpen. Ze erkennen de zegeningen die ze elke dag ontvangen. Ze erkennen dat ze hun aardse verlangens moeten bedwingen om geestelijke zegen te zoeken. En ze erkennen dat ze hun materiële zegeningen moeten delen met anderen, bovenal met de armere mensen.

Vader, we weten ook dat Moslims deze tijd van zielsonderzoek en onderwerping zien als een noodzaak waarin ze Allah’s goedkeuring zoeken, om er zeker van te zijn dat hun goede daden opwegen tegen hun slechte daden.

Genadige Vader, we bidden daarom nederig dat U Uzelf aan hen wilt openbaren. Openbaar aan hen dat we U niet kunnen behagen door goede daden, want onze goede daden zijn niet goed genoeg en we missen allemaal de heerlijkheid van God.

In het licht van deze waarheid bidden we dat iedere Moslim het aangezicht van de enige ware God zal zoeken, de Heer Jezus Christus, die gezegd heeft, “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” Laat deze waarheid vandaag doordringen in het hart en verstand van iedere Moslim.

We bidden dit alles in de krachtige en heerlijke naam van de Heer Jezus. Amen.

Vasten is bedoelt om Moslims discipline en zelfbeheersing te leren. Sommigen denken dat wanneer ze de basisverlangens naar eten, drinken en seks kunnen beheersen, ze alle verleidingen de rest van het jaar kunnen beheersen. Het helpt Moslims om te groeien in hun onderwerping aan Allah.

Ramadan is een speciale tijd om dichterbij Allah te komen — om de honger te laten dienen als een herinnering aan de behoefte aan God. Het is ook een tijd van “hervorming” (hard werken om niet te liegen of iets slechts te doen), en een tijd van “beloning” (om extra gunsten te verdienen).

Islam leert dat mensen zichzelf ten goede kunnen veranderen, dat ze zichzelf kunnen verbeteren — zolang ze daar de discipline voor hebben. Ramadan is ook een tijd om de armen te herinneren en te delen met degenen in nood.

Vasten is bedoelt om Moslims discipline en zelfbeheersing te leren. Sommigen denken dat wanneer ze de basisverlangens naar eten, drinken en seks kunnen beheersen, ze alle verleidingen de rest van het jaar kunnen beheersen. Het helpt Moslims om te groeien in hun onderwerping aan Allah.

Ramadan is een speciale tijd om dichterbij Allah te komen — om de honger te laten dienen als een herinnering aan de behoefte aan God. Het is ook een tijd van “hervorming” (hard werken om niet te liegen of iets slechts te doen), en een tijd van “beloning” (om extra gunsten te verdienen).

Islam leert dat mensen zichzelf ten goede kunnen veranderen, dat ze zichzelf kunnen verbeteren — zolang ze daar de discipline voor hebben. Ramadan is ook een tijd om de armen te herinneren en te delen met degenen in nood.

Tijdens de hele maand van Ramadan staat het leven op z’n kop en beginnen de mensen ’s nachts te leven. Het leven begint als de zon ondergaat. Er wordt na zonsondergang genoten van een grote maaltijd (iftar) die meestal begonnen wordt met een dadel. En voor zonsopgang is er weer een maaltijd (suhur)

De vrouwen hebben het dan uitzonderlijk druk met koken en schoonmaken. Sommigen brengen de tijd door bij familie of vrienden. Anderen genieten van hun favoriete televisieserie. En weer anderen besteden deze avonden in gebed en het lezen van de Koran.

Hoewel het inderdaad een verheven en heilige maand is, zorgen slaapgebrek, uitdroging en een lage bloedsuikerspiegel tot knorrigheid overdag. De laatste tien dagen van Ramadan zijn erg speciaal en de 27ste wordt de “Nacht van kracht” (Laylat al qadr) genoemd. Moslims geloven dat Mohammed in deze nacht voor het eerst de Koran ontving.

In deze nacht worden de poorten van het paradijs geopend en de poorten van de hel stevig vergrendeld. Sommigen brengen de hele nacht door in de moskee om te bidden en de Koran te lezen. Als een Moslim in deze nacht oprecht om vergeving bidt zullen zijn of haar zonden vergeven worden. Het is de nacht die beter is dan duizend maanden (Koran 97:3) — elke goede intentie en daad worden dubbel beloond.

Ramadan eindigt met Eid al Fitr (Suikerfeest). Dit is een enorme feestdag. Er zijn nieuwe kleren, cadeaus, geschenken voor de armen, heerlijk speciaal eten en de tijd wordt doorgebracht met familie en vrienden.

Deze tijd van lockdown zal de Ramadan voor veel Moslims nog moeilijker maken nu ze elkaar niet op kunnen zoeken. Dit zal leiden tot meer onrust maar ook een grotere openheid voor het Evangelie nu hun normale routine doorbroken wordt.

  • Bid dat Moslims bewust worden van de slechte gedachten en verlangens binnenin hen die niet vermeden kunnen worden door vasten.
  • Bid dat Jezus zichzelf zal openbaren door visioen, dromen en de Injil (De Evangeliën.
  • Bid dat Moslims bevrijdt worden van de verpletterende last van het streven om Gods gunst te verdienen.
  • Bid dat deze eenzame Ramadan ertoe zal leiden dat ze Jezus zullen ontmoeten.

Overgenomen van Prayercast

Overgenomen van Prayercast