Volksislam: Op zoek naar bescherming door rituelen en krachten

Het transcript is op dit moment nog niet beschikbaar.

De term Volksislam verwijst naar de religieuze overtuigingen en praktijken die verschillen van orthodox Islamitische overtuigingen en praktijken. Volksislam wordt vaak gezien als de manier waarop Moslims hun geloof ervaren. Het is hun levenservaring, het zijn van Moslim. Men gelooft dat zo’n 75-85% van alle Moslims leeft met een visie van Volksislam.

De orthodoxe Islam is vooral bezig met de voorbereiding op het hiernamaals, terwijl Volksislam zich bezig houdt met alledaagse werkelijkheden in het hier en nu. Volksmoslims leven in wereld van krachten. Mensen met krachten, plekken met krachten, objecten met krachten en tijden van kracht.

Het gebruik of de manipulatie hiervan kan bescherming bieden, kwade krachten afweren of zegen brengen. Het doel van Volksislam is bescherming en succes in dit leven terwijl het doel van orthodoxe Islam is om Allah tevreden te stellen en klaar te zijn voor de Oordeelsdag.

Islam heeft altijd opmerkelijke stromingen van animisme omvat. De volksgewoonten zijn vol met rituelen, objecten en mensen met krachten tot bescherming, succes of het beschadigen van de vijand.

Wanneer een Moslimvrouw bijvoorbeeld geen jongetje kan baren, kan ze een magische amulet kopen, naar het graf van een heilige gaan om daar een offer te brengen, dan een persoon met krachten bezoeken (Marabout) om een zegen te ontvangen (baraka) die haar in staat stelt om haar man een mannelijke kindje te geven.

Volksmoslims gebruiken de Koran als een object met krachten. Het drinken van water met daarin de inkt van opgeloste Koranteksten brengt genezing. Voor Volksmoslims is bidden tijdens de Ramadan veel krachtiger dan bidden gedurende de rest van het jaar.

Volksmoslims zoeken vaak wanhopig naar hulp. Hun leven wordt gedomineerd door angst, vloeken en strijd. De volksgewoonten zijn een reactie op deze dagelijkse moeilijkheden.

Het is niet ongewoon dat wanneer het Evangelie voor het eerst in een Moslimregio gebracht wordt, er manifestaties zijn van krachten door beoefenaars van Volksislam, die zich verzetten tegen het Evangelie en haar boodschappers. Maar wanneer er een manifestatie is van Gods kracht over de machten van duisternis, geloven en volgen veel Moslims de levende God, die Zijn macht en gezag getoond heeft over de krachten waar zij hun hele leven bang voor waren.

Wanneer ze gestuurd en gezalfd zijn met de Heilige Geest, verkondigen Evangelisten het Evangelie vaak met veel kracht. Maar de kracht van degenen die zich tegen het Evangelie verzetten is groot en de meesten blijven gevangen in angst en bedrog.

Er heerst vaak een intense geestelijke strijd als Christenen het Evangelie onder Moslims verspreiden. Maar God werkt om de angst te vervangen voor liefde als Moslims vertrouwen op Christus en de vrijheid ervaren die Hij alleen kan brengen.

  • Bid om bewijzen van Jezus’ liefde en macht waardoor alle angst uitgedreven wordt.
  • Bid om moed om afgoden, rituelen en duistere praktijken te verwerpen en op Christus alleen te vertrouwen.
  • Bid dat Moslims in elke stam en dorp het Goede Nieuws van Jezus horen.

Overgenomen van Prayercast

Overgenomen van Prayercast